Lääninrovasti
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lääninrovasti

Lääninrovasti on yksi rovastikunnan kirkkoherroista, joka toimii rovastikunnan kirkollisen toiminnan ohjaajana ja valvojana.


Lääninrovastin valitsevat rovastikunnan papit ja lehtorit lääninrovastin vaalissa. Tuomiokapituli nimittää yhden kolmesta eniten ääniä saaneista kirkkoherroista lääninrovastiksi. Lääninrovastin toimikausi on kuusi vuotta.

Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa

  1. edistää kirkon tehtävän toteutumista;
  2. valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä määräysten ja ohjeiden mukaan;
  3. asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä
  4. huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty tai jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut.

Lääninrovasti ei ole muiden kirkkoherrojen esimies, mutta hänen tulee kutsua koolle kirkkoherrojen kokouksia, joissa suunnitellaan yhteistyötä. Rovastikuntaan kuuluu yleensä 5–10 seurakuntaa.

Tapahtuu
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 27.10.–29.10.
Aikuisten kertausrippikoulu Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi