Pääkirjoitus 11/11
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vaikuttamisen ajat ja rajat

Simo Juntunen

Kuva: Artturi Kivineva

KIRKOSSAMME YLINTÄ päätösvaltaa käyttää kirkon eduskunnaksikin kutsuttu kirkolliskokous. Marraskuussa Turun kristillisellä opistolla järjestetään tämän nelivuotiskauden viimeinen istuntoviikko. Kirkolliskokousvaalit järjestetään ensi vuoden alussa ja uusi kirkolliskokous aloittaa työnsä ensi toukokuussa.

NYT ON otollinen aika valmistautua tuleviin vaaleihin. Ehdokkaaksi perustettaville vaalilistoille voivat asettua kaikki 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet ja papit. Valitsijayhdistyksen voi perustaa kolme pappia tai kymmenen maallikkoa. Äänioikeus kirkolliskokousvaaleissa on ainoastaan hiippakuntien papeilla ja seurakuntien luottamushenkilöillä. Papisto äänestää pappisehdokkaita, luottamushenkilöt maallikkoehdokkaita. Kirkolliskokoukseen valittavista yksi kolmannes koostuu papeista ja loput maallikkoedustajista. Virkansa puolesta kirkolliskokoukseen kuuluvat hiippakuntien piispat, kenttäpiispa ja valtioneuvoston nimeämä edustaja.

KIRKKOLAIVA KÄÄNTYY tunnetusti hitaasti. Asiat, joita kirkolliskokous käsittelee ja päättää ovat yleensä laajoja ja merkittäviä. Kirkon oppiin, keskeisiin kirjoihin, kirkon järjestykseen, kirkkolain muuttamisen ja kirkon yhteiseen taloudenhoitoon kuuluvat tehtävät ovat kirkolliskokouksen päätyötä. Tällä työllä vaikutetaan kirkon suuntaan, sisältöihin ja rakenteisiin. Päätöksentekoa edeltää perusteellinen ja jopa vuosia kestävä valmisteluprosessi. Edustajien työssä hyvien istumalihasten lisäksi tarvitaan kykyä ja halua tuoda esiin valmistelussa ja päätöksenteossa näkemyksiään, omaa asiantuntemustaan, mutta myös toisten näkemysten kuulemista ja huomioimista.

MIKÄ KIRKOSSA on lopulta pysyvää, mikä muuttuvaa? Mihin voidaan vaikuttaa, missä vaikuttamisen rajat tulevat vastaan? Raamatun kirjoittajat osoittavat Jumalan työhön ja tekoihin, kun he kertovat halki aikojen kestävästä pysyvästä ja muuttumattomasta: ”Minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju” tai ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti”. Tässä on pysyvä ydin, jonka ympärille mahtuu paljon alati muutokselle ja vaikutuksille altista asiaa.

Simo Juntunen

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi