Hallituksen kokous 2.12.2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 2.12.2017

Vuoden 2017 viimeinen hallituksen kokous pidettiin Seuratuvalla Helsingissä 2.12.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Tampereen herättäjäjuhlille kutsuttavista puhujista toiminnanjohtajan laatima esitys hyväksyttiin.  Puhujapyynnöt lähetetään kutsuttaville joulukuussa ja juhlien ohjelma julkaistaan kevään 2018 aikana.

Lähetystyön sopimukset Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa vuodelle 2018 hyväksyttiin.  Herättäjä-Yhdistyksen  uusin kohde vuosille 2018-2020 on Senegelin Fatickiin rakennettava kirkko, jonka rakentamiseen osallistutaan  seuraavan kolmen vuoden aikana 13 000 eurolla/vuosi.  Sengalissa osallistutaan lisäksi syrjäytymisvaaraassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen (koulutyö). Herättäjä-Yhdistys tukee vuonna 2018 Angolassa Riikka Halme-Bernekingin työtä, Botswanassa Tiina Harjun työtä, Namibiassa stipendiaatti Lusia Nghuutoola s Djuuleme yhdessä Järvenpään seurakunnan kanssa, Sakari ja Päivi Löytyn työtä, Tansanissa Katri ja Pekka Härkösen työtä, Thaimaassa Katariina Kiilusen ja Tero Massan työtä sekä kirkon seurakuntatyön kehittämistä, Virossa Piia ja Tero Ruotsalan työtä.  Pipliaseuran kanssa jatkaan sopimusta lukutaitohankkeessa itäsen Afrikan alueella.  Sopimusten arvo SLS:n kanssa on 70 000€ ja Pipliaseuran kanssa 5000€.   Herättäjä-Yhdistyksellä on heränneen kansan lähetysrahasto, johon kerätään varoja lähetystyötä ja muuta kansainvälistätyötä varten ja sen käytöstä hallitus päättää vuosittain.

Kauhavan herättäjäjuhlien sopimus Kauhavan kaupungin, Kauhavan seurakunnan ja Herättäjä-Yhdisyksen välille hyväksyttiin. Herättäjäjuhlat pidetään Kauhavalla vuonna 2020.

Aholansaarisäätiön hallitukseen valittiin Martti Kauhanen (pj), Mika Nuorva, Minna Kettunen, Kati Jansa ja Markku Vuolteenaho.

Karhunmäkisäätiön halllitukseen valittiin  Marjanne Kuntsi, Pentti Lemettinen ja Simo Ikola sekä varalle Ulla Mäki-Lohiluoma ja Pentti Haapakoski.

Jaakko Löytylle myönnettiin ero Herättäjä-Yhdistyksen palveluksesta 31.5.2018. Löytty jää tuolloin eläkkeelle.

Kaksi testamenttilahjoitusta oli osoitettu Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa.  Hallitus päätti ottaa lahjoitukset kiitollisina vastaan.

Nuorisotyössä oli laadittu alustava suunnitelma kehittämishankeeksi vuodelle 2018. Suunnitelmassa mm videoblogien avulla tavoitellaan uusia nuoria ja varhaisnuoria ja rohkaistaan heitä elämään kristittyinä. Hallitus suhtaui myönteisesti uusiin nuorisotyön ideoihin ja suunnitelman jatkovalmistelulle näytettiin vihreää valoa.

Kolehteja ja lahjoittamista varten päätettiin ottaa käyttöön MobilePay palvelut.   Kyse on pankkien käyttämästä sovelluksesta, jonka avulla voi tehdä lahjoituksen matkapuhelimella.  Tavoitteena on, että Tampereen herättäjäjuhlilla kolehdin voi antaa käteisen lisäksi sovelluksen avulla.

Selvitysryhmän  loppuraportti merkittiin tiedoksi. Hallituksen tammikuussa 2017 asettaman selvitysryhmän tehtävä oli laatia hallitukselle selvitys Yhdistystä lähellä olevien säätiöiden taloudellisesta tilanteesta ja yhdistyksen roolista niiden tausayhteisönä.  Hallitus hyväksyi selvitysryhmän laatimat esitykset yhdistyksen taustayhteisöpolitiikaksi säätiöissä ja ne annetaan säätiöiden hallitusten tietoon.  Vuosille 2018-2020 asetettiin tavoitetasoksi kerätä varoja vuosittain 25 000 euroa herännäishenkiseen toimintaan Aholansaaressa.  Hallitus antaa tekemänsä päätökset vuosikokoukselle tiedoksi.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa Herättjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja  Simo Juntunen (**@** tai 050 337 1535).

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Tapani Rantala, Kristiina Elenius, Antto Joutsiniemi, Sanna Jukkola, Minna Kettunen, Elias Kvist, Pentti Lemettinen, Mauno Nivala ja Outi Uusimäki.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi