Mikä on viimeinen tahtosi?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Mikä on viimeinen tahtosi?

Herättäjä-Yhdistyksen testamenttiesitteen voi lukea myös verkossa tästä linkistä.

Lue lisää: www.vala.fi, www.hyvatestamentti.fi

Syyskuun 13. päivänä vietetään jälleen vuosittaista maailmanlaajuista Legacy Daytä eli testamenttipäivää. Sen tarkoituksena on muistuttaa testamentilla tehtävän hyväntekeväisyyden mahdollisuuksista. Miksi testamentin tekeminen on tärkeää, ja mitä sillä voi saada aikaan?

Suomalaiset ovat auttavaista kansaa: meistä yli 70 % tukee elinpäivinään tavalla tai toisella jotakin hyväntekeväisyyden muotoa. Silti vain yksi prosentti näkee jonkin järjestön hyväksi tehdyn testamentin mieluisana tapana yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen (Taloustutkimus 2016).

Testamentilla voisi kuitenkin saada paljon hyvää aikaan. Lahjoitusten myötä mm. heränneiden ylioppilaskodit ovat vuosikymmenten mittaan kehittyneet nykyiseen mittakaavaansa Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa ja Oulussa.

-Lisäksi monien kehittämishankkeiden toteuttaminen on ollut mahdollista vain testamenttilahjoitusten avulla. Näitä ovat mm. lapsi- ja nuorisotyön kehittämishanke ja Siionin virsien uudistus, kertoo toimistopäällikkö Hanna Maunula.

-Testamenttivaroja on saatu myös kaiken yhdistyksen toiminnan tueksi: rippikoulujen, herättäjäjuhlien ja kansainvälisen työn hyväksi.

Herättäjä-Yhdistys on kiitollinen vuosien varrella saaduista testamenttilahjoituksista.

-Näiden ansiosta yhdistyksen toiminta on nykyisen laajuista ja herättäjäjuhlat voidaan järjestää vuosittain.

 

Miksi testamentti kannattaisi ylipäätään tehdä? Eikö laki määrittele perijät?

-Jos henkilö kuolee ilman perillisiä ja testamenttia, hänen omaisuutensa ohjautuu valtiolle, Hanna Maunula muistuttaa.

-Viime vuosina jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä omaisuutta on siirtynyt tällä tavalla valtion haltuun.

Tästä johtuen kannattaa miettiä, haluaisiko mieluummin tukea esimerkiksi jotakin järjestöä, jonka toiminta on lähellä omaa arvomaailmaa. Niin voi tehdä siinäkin tapauksessa, että perillisiä on.

-Omaisuudestaan voi jälkisäädöksellä lahjoittaa myös vain osan ja vaikka useammalle taholle, Hanna Maunula muistuttaa.

-Pienikin summa on tärkeä.

 

Koska Herättäjä-Yhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, sen ei tarvitse maksaa saamistaan testamenttilahjoituksista perintöveroa.

Herättäjä-Yhdistys on mukana Vastuullinen Lahjoittaminen eli VaLa ry:ssä, jossa on mukana 26 eri järjestöä.

-VaLa ry on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto, joka jakaa tietoa lahjoittajille ja kouluttaa järjestöjä. VaLa ry:n Hyvä testamentti -kampanjassa kerrotaan, miten testamentin voi tehdä, ja mitä sillä voi tehdä.

-Herättäjä-Yhdistys liittyi VaLaan, jotta saamme ajantasaista tietoa varainhankinnasta ja pääsemme verkostoitumaan muiden järjestöjen kanssa varainhankintaa koskevissa asioissa.

Lisäksi Hyvä testamentti -kampanjaan osallistuminen mahdollistaa Herättäjä-Yhdistyksen mukanaolon valtakunnallisessa testamenttiviestinnässä.

 

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, mutta siihen kannattaa pyytää asiantuntija-apua omasta pankista, lakitoimistosta tai oikeusaputoimistosta.

-Testamentti on tehtävä kirjallisesti, ja siihen tarvitaan kaksi yhtä aikaa paikalla olevaa todistajaa. Heille ei kuitenkaan tarvitse kertoa testamentin sisältöä, Hanna Maunula muistuttaa.

Testamentistaan voi kertoa edunsaajille, jos siltä tuntuu, mutta sen olemassaolon voi pitää myös omana tietonaan.

-Yleensä saamme tietää Herättäjä-Yhdistykselle osoitetusta testamenttilahjoituksesta siinä vaiheessa, kun testamenttia ollaan laittamassa toteen.

Kaisa Viitala

 

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi