Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous teki valintoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous teki valintoja

Vuosikokouksen osallistujia Nilsiän kirkossa.

Herättäjä-Yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Nilsiässä 7.7.2017. Kokoukseen osallistui 172 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja, rehtori Jukka Hautala, viittasi yhdistyksessä tehtyihin uudistuksiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin korostaen, että monissa asioissa valmistuminen on vasta alkupiste.

-Esimerkiksi uudistettujen Siionin virsien valmistuttua edessä on käyttöönotto ja siihen liittyvä koko herännäisyyttä koskeva työ.

Hautala pohti esitettyä moitetta siitä, ettei herännäisyydessä ole enää tilaa herätykselle.

-Herännäisyys liikkeenä ei ole itsetarkoitus. Sen ainut tehtävä on luoda sellaista tilaa ja ilmapiiriä, jossa ihmisen ja Jumalan kohtaaminen olisi mahdollisimman vapaa ihmisten rakentamista esteistä.

Tulevaisuuden tärkeinä linjoina Hautala näki toiminnan rakenteiden uudelleen ajattelun sekä talouden.

-Yhdistyksen kannalta on tärkeää, että sisältöön sitoutuminen näkyy myös euroina. Tarvitaan uudenlaisia varainkeruun muotoja sekä antamisen ja lahjoittamisen tapoja. Paikallisosastojen rinnalle olisi löydettävä uusia tapoja kuulua, olla osallisena ja toimia verkostomaisesti ja ylipaikallisesti.  

Kokouksessa Herättäjä-Yhdistyksen viiri luovutettiin Kuopion ev. lut seurakunnille, Juhani Isosaarelle, Juho Tervalalle, Samuli Korkalaiselle ja Jukka Hautalalle.

Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2016 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos oli -142 236 €. Tässä keskeinen tekijä oli herättäjäjuhlien alijäämä ja kustannustoiminnan tappiollisuus. Samalla todettiin vapaaehtoisten ja talkoohengessä toimivien antama tärkeä toimintaresurssi palkattujen työntekijöiden lisäksi. Myös herännäisyydessä osallistuminen ja sitoutuminen hakevat uusia tapoja ja muotoja.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2016 oli 5 339.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vaalien valmistelutoimikunta esitti kirkkoherra Sanna Jukkolaa Nivalasta, lääketieteen opiskelija Elias Kvistiä Kuopiosta ja nuorisotyönohjaaja Mauno Nivalaa Lahdesta sekä kesken kauden eroa pyytäneen Jaakko Lingon kaudesta jäljellä olevaksi yhdeksi vuodeksi rovasti Pentti Lemettistä Lapualta. Lisäksi kokouksessa esitettiin hallitukseen maanviljelijä Jouko Kukkosta Keiteleeltä.

Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin Jukkola, Kvist ja Nivala sekä Lingon tilalle Lemettinen vaalien valmistelutoimikunnan esityksen mukaan.

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi