Ihmisarvoa ja lukutaitoa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ihmisarvoa ja lukutaitoa

Nuorten laitostumista ehkäisevässä hankkeessa Kambodzassa halutaan jakaa hyödyllisiä taitoja vähävaraisille ja syrjäisillä alueilla asuville. Krusin kylän toimintakeskuksessa järjestetään tietokoneopetusta nuorille, useammalle ryhmälle joka arkipäivä.

Kuva: Leena Waismaa

Lusia Nghuutoola s Djuulume on Heränneen kansan lähetysrahaston ja Järvenpään seurakunnan yhteinen stipendiaatti Paulinumin pappisseminaarissa Namibiassa.

Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälinen työ toteutuu tänä vuonna yhteistyössä sekä Suomen Lähetysseuran että Suomen Pipliaseuran kanssa.

Heränneen kansan lähetysrahasto jatkaa SLS:n kautta yhdeksän jo tutun lähetin ja viiden nimikkokohteen tukemista. Riikka Halme-Berneking työskentelee edelleen Yhtyneitten Raamattuseurojen raamatunkäännöskonsulttina Angolassa, jossa Raamattua käännetään seitsemälle paikalliselle kielelle, osalle ensimmäistä kertaa.
Tansanian evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvassa Morogoron hiippakunnassa jatkavat työtään luokanopettaja Anna-Riitta Holmström ja pastori Oskari Holmström. Pastori Katri Härkönen puolestaan työskentelee Tansanian kirkollisen työn vt. koordinaattorina, ja pastori Pekka Härkönen Tansanian ja Keskisen Afrikan aluepäällikön tehtävissä Arushassa.

Thaimaassa pastorit Katariina Kiilunen ja Tero Massa toimivat evankelis-luterilaisen kirkon työyhteydessä. Virossa jatkaa nuorisotyönohjaaja ja teologi Pia Ruotsala Viron evankelis-luterilaisen kirkon perhetyön koordinaattorina ja Tallinnan perhekeskuksen johtajana. Samalla fysioterapeutti Tero Ruotsala kehittää kristillistä musiikkityötä Virossa ja toimii kirkon diakoniakeskuksessa.
Nimikkokohteina ovat edelleen Thaimaan kirkon seurakuntatyön kehittäminen sekä koulutyö syrjäytymisvaarassa olevien puolesta Senegalissa, jossa monien lasten ja nuorten koulunkäynti on vaarassa keskeytyä tai estyä köyhyyden ja huonojen asumisolosuhteiden vuoksi.

Namibiassa Heränneen kansan lähetysrahasto tukee yhdessä Järvenpään seurakunnan kanssa stipendiaatti Lusia Nghuutoola s Djuulumen opintoja Paulinumin pappisseminaarissa. Lisäksi uusina lähetteinä ovat tämän lehden ilmestyessä aloittaneet kolmivuotisen työkautensa Namibiassa Päivi Löytty ja Sakari Löytty muutaman kotimaan vuoden jälkeen.

Päivi Löytty on koulutukseltaan sekä nuorisotyönohjaaja että diakoni-sosionomi AMK. Tällä työkaudella hän keskittyy diakonia- ja lähetystyön kehittämishankkeeseen Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan alueella.

-Tehtävänäni on kehittää ja koordinoida lähetyksen ja diakonian yhteistä toimintayksikköä kouluttamalla siihen paikallisia työntekijöitä, Päivi Löytty kertoo.

Tilannekartoituksen jälkeen tarkoituksena on laatia suunnitelma ja ohjata sen käyttöönottoa niin, että työ voisi jatkua paikallisin resurssein.

-Seurattuani Namibian evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön kehitystä jo 20 vuoden ajan olen kiitollinen saadessani vielä mahdollisuuden olla siinä mukana.

Sakari Löytty palasi Namibiaan Tampereen hiippakunnan kansainvälisen työn asiantuntijan tehtävistä. Hän on koulutukseltaan ja taustaltaan muusikko. Musiikkityön kehittämishankkeessa hän työskentelee myös Namibiassa, synnyinmaassaan, tutun työnantajan palveluksessa.

-Tällä kerralla on erityishaasteena Luterilaisen maailmanliiton Windhoekin yleiskokouksen valmistelu kevään 2017 aikana, Sakari Löytty kertoo. -Sen jälkeen minua on pyydetty musiikkityön tilannekartoituksen ja musiikkikoulutuksen kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Löytyt ovat olleet poissa Namibiasta seitsemän vuotta, mikä antaa uudenlaista perspektiiviä. Sakari Löytty on mielellään kehittämässä kirkon omavaraisuutta sen toiminnan ydinalueella, kirkko- ja jumalanpalvelusmusiikin parissa.

-Tavoitteena on synnyttää luterilaisen kirkon tradition pohjalta luovasti uutta afrikkalaista kirkkomusiikkia, joka kirkastaa evankeliumin ilosanomaa ymmärrettävämmin namibialaisille.

Uusina nimikkokohteina Heränneen kansan lähetysrahastolla ovat nuorten laitostumisen ehkäiseminen Kambodzhassa ja naisten lukutaidon kehittäminen Afrikassa.

Suomen Lähetysseura tekee Kambodzhassa yhteistyötä M’lup Russey -nimisen järjestön kanssa. Yhteisessä hankkeessa pyritään ehkäisemään lasten sijoittamista orpokoteihin ja panostamaan orpokotien valvontaan.
Kambodzhan väestöstä kolmannes elää virallisen köyhyysrajan alapuolella. Niinpä köyhät perheet lähettävät lapsiaan orpokoteihin paremman tulevaisuuden toivossa, vaikka nämä eivät olisikaan orpoja.

Orpokodeissa huono hallinto, turvattomuus, väkivalta ja välinpitämättömyys ovat tavallisia, eikä kasvaville nuorille anneta tukea elämäntaitojen ja sosiaalisten kykyjen kehittämiseen. Täysi-ikäistymisen ja laitoksesta lähdön jälkeen paluu kotikylään voikin olla tuskallinen ja johtaa huumeiden, rikosten ja hyväksikäytön tielle.

M´lup Russey -järjestön ja Suomen Lähetysseuran palkkaamien työntekijöiden yhteistyöllä pyritään tukemaan paikallisia yhteisöjä, jottei lapsia lähetettäisi orpokoteihin taloudellisista syistä. Samalla tarkkaillaan orpokotien tasoa ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin laitosten sulkemiseksi. Nuoria tuetaan elämässä orpokodista lähdön jälkeenkin.

Suomen Pipliaseuran kanssa Herättäjä-Yhdistys teki vuoden 2017 alusta sopimuksen yhteistyöstä Lukutaitoa naisille Afrikassa -hankkeessa. Hankkeen toiminta-alueena ovat Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania, joissa on yhteensä 45 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä, heistä 2/3 naisia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt sekä lisääntymisiässä olevat lukutaidottomat naiset, jotka puhuvat 16 eri vähemmistökieltä. Lukutaidon opetuksen on katsottu hankeaikana vaikuttavan jopa 40 000 naisen elämään.

Samalla hankkeessa tuetaan maiden omien Pipliaseurojen lukutaitokapasiteettia kouluttamalla asiaan perehtynyttä henkilökuntaa. Tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeen seurat pystyvät itsenäisesti toteuttamaan laajojakin vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia.

Kaisa Viitala

TUE KANSAINVÄLISTÄ TYÖTÄMME!

  • Tutustu Heränneen kansan lähetysrahaston lähetteihin ja nimikkokohteisiin.
  • Ympäri maan toimii useita Herättäjän lähetyspiirejä. Jos olet kiinnostunut perustamaan oman piirin, ota yhteyttä työalasta vastaavaan Jaakko Löyttyyn.
  • Lähetysjuhlat järjestetään tänä vuonna Turussa 19.–21.5. osana valtakunnallisia Kirkkopäiviä. Tervetuloa!
  • Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälistä työtä voi tukea tilille
    FI29 4747 0010 0394 77, viitteeksi "lähetystyö". (Keräyslupa RA/2017/4, myönnetty 3.1.2017.)

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi