Hallituksen kokous 25.3.2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 25.3.2017


Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Lapualla Wanhassa Karhunmäessä 25.3.2017. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2016 tilinpäätös ja vuosikertomus, jotka käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa Nilsiässä heinäkuussa.

Siionin virsien uudistus valmistui — vuoden 2016 vuosikertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi. Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2016 toiminnassa yksi merkittävä saavutus oli Siionin virsien uudistuksen valmistuminen syksyllä. Uudistustyön käynnistämisestä päätettiin vuonna 2008 ja työ alkoi seuraavana vuonna. Uudistetut Siionin virret otetaan käyttöön Nilsiän herättäjäjuhlilla heinäkuussa 2017.

Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2016 tilinpäätös jäi alijäämäiseksi -142 236 euroa. Kolehdit kasvoivat n 37 000 euroa edellisvuodesta. Samoin seurakuntien avustukset kasvoivat n. 10 000 €. Matkakulut olivat n. 20 000 € pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat edellisen vuoden tasoa.  Testamenttilahjoituksia yhdistys sai 155 000 €. Vantaan herättäjäjuhlien järjestelytulos jäi tappiolliseksi -87 000 €. Yhdistyksen kustannustoiminnan (kirjat, äänitteet, lehdet) tulos jäi tappiolliseksi -80 000 euroa.  

Kirjakauppa Oy:n, Aholansaarisäätiön ja Karhunmäkisäätiön tilinpäätökset vuodelta 2016 hallitus merkitsi tiedoksi.

Joensuu ehdolla vuoden 2021 herättäjäjuhlapaikkakunnaksi
Joensuun seurakunnat ovat esittäneet Herättäjä-Yhdistykselle kutsun herättäjäjuhlien järjestämiseen Joensuussa. Juhlien alustavassa neuvottelussa herättäjäjuhlien järjestäminen Joensuussa olisi mahdollista vuonna 2021. Juhlat olisivat tuolloin viikko normaalia aikaisemmin, koska Joensuussa on myöhemmin heinäkuussa toinen iso tapahtuma, Ilosaarirock. Hallitus päätti, että juhlien aikaistamiselle viikolla ko. vuonna ei Herättäjä-Yhdistyksen puolesta ole estettä. Edellisen kerran herättäjäjuhlat on järjestetty Joensuussa vuonna 1995. Neuvotteluja herättäjäjuhlista Joensuun kanssa jatketaan.

Kaksi testamenttilahjoitusta kotimaan työhön

Herättäjä-Yhdistys on saanut alkuvuodesta kaksi testamenttilahjoitusta, jotka ovat yhteensä arvoltaan n. 140 000 €. Hallitus päätti ottaa lahjoitukset kiitollisena vastaan ja ne käytetään Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa.  

Etelä-Pohjanmaan aluetoimikunnan esitys lisäresurssista

Herättäjä-Yhdistyksen Etelä-Pohjanmaan aluetoimikunta oli esittänyt hallitukselle, että alueelle saataisiin lisää työntekijäresurssia työhön nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Hallitus kävi asiasta keskustelun ja antoi toiminnanjohtajan tehtäväksi jatkaa keskustelua aiheesta Herättäjä-Yhdistyksen kasvatuksen tiimissä ja aloitteen tekijöiden kanssa.   


Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen (**@** tai 050 337 1535)

 

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi