Hallituksen kokous 28.1.2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 28.1.2017

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti vuoden 2017 ensimmäisen kokouksen Helsingissä 28.1.2017.

Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Herättäjä-Yhdistyksen opiskelijasihteeri Minna Ruuttusen irtisanoutumisilmoitus merkittiin tiedoksi. Opiskelijasihteerin tehtävään nimettiin sosionomi Antti Rintala, joka on toiminut Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteerinä vuodesta 2011. Rintala hoitaa nuorisosihteerin tehtäviä ja opiskelijasihteerin tehtävää (oto) siihen asti kun nuorisosihteerin tehtävä on saatu täytettyä.

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteerin paikka päätettiin laittaa hakuun. Tehtävään haetaan pappia/teologian maisteria. Hakuaika on 23.2. mennessä ja tehtävä pyritään täyttämään huhtikuun alkuun mennessä. Toimipaikka on Helsinki. Hakuilmoitukset julkaistaan Herättäjä-Yhdistyksen internetsivuilla ja Kotimaa-lehdessä. Haastattelut tehtävään ovat 6.3 tai 7.3. Valinnasta hallitus päättää 8.3.2017. Nuoriso- ja opiskelijasihteerit muodostavat yhteisen kolmen työntekijän tiimin.

Hallitus päätti perustaa selvitystyöryhmän laatimaan selvitystä ja pitkän aikavälin suunnitelmaa Herättäjä-Yhdistyksen ja sitä lähellä olevien Karhunmäkisäätiön ja Aholansaarisäätiön yhteistyöstä ja Herättäjä-Yhdistyksen roolista säätiöiden taustayhteisönä. Työryhmään nimettiin Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen, hallituksen puheenjohtaja Jukka Hautala, hallituksen jäsen Olavi Kettunen ja johtaja Ilkka Mattila. Työryhmän odotetaan antavan hallitukselle selvitystyöstä väliraportin toukokuussa 2017 ja selvityksen mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen syksyllä 2017.

Herättäjä-Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 134 vuosijäsentä ja 89 nuorisojäsentä. Jäsenyyden katsottiin päättyneen 449 jäsenellä oman tai omaisen ilmoituksen perusteella tai jäsenmaksun maksamatta jättämisellä kahtena vuotena peräkkäin.

Tampereen herättäjäjuhlien 2018 yhteistoimintasopimus hyväksyttiin. Sopimuksessa määritellään Tampereen kaupungin osallistuminen herättäjäjuhlien toteuttamiseen. Tampereen seurakuntien ja Herättäjä-Yhdistyksen välille on aikaisemmin solmittu herättäjäjuhlien järjestämissopimus. Herättäjäjuhlat Tampereella pidetään 6.–8.7.2018.

Matkakorvausten perusteet vuodelle 2017 hyväksyttiin. Herättäjä-Yhdistyksen työntekijöiden matkakorvausten ja päivärahojen perusteissa käytetään kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia korvauksia. Matkakorvauksiin ilman päivärahaa oikeutettuja ovat hallituksen jäsenet, alueyhteyshenkilöt, Herättäjä-Yhdistyksen nimeämien eri toimikuntien jäsenet sekä puhujamatkoja tekevät eläkkeellä olevat työntekijät, joille voidaan korvata matkakuluja julkisten kulkuvälineiden mukaan tai oman auton käytöstä leikattua km-korvausta.

Toiminnanjohtajan toimivaltuudet käytiin läpi. Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen, jossa mm. esiteltiin Siionin virsien kokonaisuudistuksen etenemistä ja päätöstä Osmo Kankaan kutsumisesta tuuraamaan Kalle Hiltusta hänen perhevapaansa ajaksi syyskuun 2017 loppuun asti. Toimistopäällikkö Hanna Maunulalle annettiin valtuudet lopettaa Vantaan herättäjäjuhlia varten avattu pankkitili Nordeassa

Suomen Lähetysseuran hallitukseen ehdokkaaksi päätettiin asettaa rehtori Jukka Hautala. SLS:n hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitsee SLS:n vuosikokous Turussa 20.5.2017.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen (**@**, 050 337 1535).

Hallitukseen kuuluvat pj Jukka Hautala, varapj Kristiina Elenius, Antto Joutsiniemi, Minna Kettunen, Olavi Kettunen, Jaakko Linko, Eetu Muilu, Tapani Rantala ja Outi Äärelä.

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi