Virret ovat seuraliikkeen elinehto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Virret ovat seuraliikkeen elinehto

Jaakko Löytty

Kuva Mika Nuorva

 

Siionin virsien uudistustyö on saatu
päätökseen.
Uudet virret otetaan käyttöön ensi kesän
herättäjäjuhlilla Nilsiässä.

 

Perusteellinen ja pitkään kestänyt Siionin virsien uudistustyö toteutettiin keskusteluyhteydessä veisaavan kansan kanssa.

Viime kesänä kerättiin vielä palautetta ehdotuksista ja niiden pohjalta tehdyt muokkaukset
saatiin valmiiksi lokakuussa.


– Juurta jaksaen tehty uudistustyö osoittaa, miten tärkeitä Siionin virret ovat tälle liikkeelle. Körttiläisyyttä ei ole ilman Siionin virsiä, toteaa Jaakko Löytty.


Siionin virsien uudistaminen on Löytyn mukaan toteutettu
ylivoimaisen avoimesti.


– Uudistamistyötä ei tehty pienellä joukolla jossain salassa, vaan työ eteni dialogissa ja saadut palautteet otettiin tosissaan. Mua siipeis suojaan kätke -virren uudistetuista sanoista tuli paljon palautetta ja toiveita vanhojen sanojen säilyttämisestä. Uudessa kokoelmassa on nyt
molemmat, uudistetut ja vanhat sanat.


Jaakko ja vaimonsa Kaija Pispa olivat uudistamassa myös rukoilevaisten Armon lapset veisatkaa -kirjaa, joka ilmestyi 2006.


Siionin virsien uudistaminen aloitettiin vuonna 2008, jolloin perusteista ja tavoitteista päätettiin Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnassa. Varsinaisessa työprosessissa oli mukana kaikkiaan parikymmentä henkilöä.


Virsien muokkaajia ja virsirunoilijoita oli yhdeksän. Tekstijaosto perehtyi virsitekstien muokkausehdotuksiin, virsien sävelmien uudistamisesta vastasi sävelmäjaosto, ja Siionin virsien uudistustoimikunta (SVUT) käsitteli jaostojen tekemiä ehdotuksia.


– Jaoimme muokattavat virret keskenämme ja ryhdyimme työhön tekstijaoston evästäminä. Tavoitteeksi annettiin muokata vanhaa kieltä tähän päivään ja että teologiset painotukset vastaisivat tämän päivän seuratupien teologiaa, Löytty kertoo virsitekstien muokkaamisesta.
Virsirunoilijoita pyydettiin myös tutkimaan aiempia kokoelmia, Malmivaaran ja Laguksen Siionin virsiä.


– Virsien muokkaajana koin olevani kuin arkeologi, joka rapsutti esiin vanhoja kerrostumia. Arvioimme tarkkaan, olisiko niissä jotain, joka palvelisi tätä aikaa. Vain muutama kokonaan uusi sävelmä valittiin mukaan.


Muokatut virret lähetettiin tekstijaostolle, joka jatkoi käsittelyä ja lähetti mahdollisin muutosehdotuksin virren takaisin muokkaajalle.
Jossain vaiheessa muokattu virsi päätyi myös palauteryhmälle,
johon kuului noin 30 veisaajaa eri puolilta Suomea. Palautteiden pohjalta muokkaaja työsti taas uudelleen virttä.


Myös yhdistyksen työntekijät ja hallituksen jäsenet perehtyivät ehdotuksiin ja antoivat palautetta. Monien vaiheiden jälkeen SVUT valmisteli ehdotuksen hallituksen päätettäväksi ja hyväksytty ehdotus laitettiin yhdistyksen verkkosivuille.


– Koska toimin sekä muokkaajana että tekstijaoston jäsenenä, olin tavallaan välimiehenä näiden kahden ryhmän välillä. Työ eteni ystävällisessä hengessä, vaikka virsiehdotus saattoi palautua yhä uudelleen, jopa 11 kertaa, muokkaajalle takaisin.


Virsien sävelmiin ei tullut läheskään niin paljon muutoksia kuin sanoihin. Vain– Nuottikuvaan lisättiin niekkuja jonkin verran. Tällä tavalla haluttiin
korostaa körttiläisen säestyksettömän veisuuperinteen omaleimaisuutta.
Virsien uudistaminen oli Löytyn mukaan tarpeellista.


– Herännäisyys muuttuu koko ajan ja Siionin virret kulkevat rinnan
herännäisyyden kanssa. Muutoksessa elävät myös suomalainen kirkko,
yhteiskunta ja koko maailma. Uudessa kokoelmassa on 60 virttä
vähemmän kuin aikaisemmassa kokoelmassa.


– Nykyisissä Siionin virsissä on paljon virsiä, joita ei veisata. Suppeampi
kokoelma on hallittavissa ja palvelee seuraväkeä siten paremmin.
Raamatusta tulevat kuvat ja viittaukset on uudistuksen myötä saatettu
nykyisen käännöksen mukaisiksi. Esimerkiksi ”vaskikäärme” on muutettu ”pronssikäärmeeksi” ja ”vapaakaupunki” ”turvakaupungiksi”.

 Aiemmissa Siionin virsien kokoelmissa Kristuksen ja ihmisen välistä
läheistä suhdetta on kuvattu muun muassa morsiusmystiikan avulla.


– Uudistetuissa virsissä olemme hakeneet vastaavia ilmauksia, jotka kertoisivat tämän ajan sanoin läheisyydestä, Kristuksen ja syntisen
”sinuttelusuhteesta”, Löytty kertoo.


Jaakko Löytyn ensisijaisena työtehtävänä on tänä vuonna uusien
Siionin virsien esittely ja opettaminen. Suunnitteilla on koota yhteen
herättäjäjuhlien esiveisaajia, opetella yhdessä virsiä ja rakentaa yhteyttä.


Nilsiän herättäjäjuhlilla esiveisaajilla on uusi tilanne edessä.
– Seuroissa virret ja puheet käyvät vuoropuhelua. Herättäjäjuhlilla
esiveisaajat etsivät seurapuheen aikana sopivan virren. Nilsiässä uusi
kokoelma on vielä kaikille vieras, joten valmistautumista tarvitaan.


Kaikilla on mahdollisuus opetella uusia Siionin virsiä ennen Nilsiän
herättäjäjuhlia. Löytty kiertää ympäri Suomea opettamassa, hän
kertoo tilaisuuksissa uudistustyöstä ja keskustelulle on myös aikaa.


– Vastaanotto on ollut myönteistä. Yhteinen tavoite – seuraveisuun jatkuminen – on kaikille tärkeää.

Johanna Sointula

 

Että veisuu jatkuisi


• Siioninvirsiuudistuksen ”kattosivu”: www.h-y.fi/virsiuudistus


• Uusi Siionin virsikirja saatavissa huhtikuun lopussa H-Y:stä


• Uudistetut virret yhdessä tiedostossa: www.h-y.fi/kaikkiuudistetut


• Uudistettujen virsien numerohakemisto: www.h-y.fi/
uudistettujenhakemisto


• Uudistettujen virsien opetusvideoita: www.h-y.fi/opetusvideot


• Uudet veisuut -vihkot: www.h-y.fi/uudetveisuut


• Uudistettujen virsien opetuscd: Tilaukset puh. (06) 433 5700,
**@**


• Uudet veisuut -tilaisuudet, esitelmöitsijöiden varaukset
Hanna Tuura puh. 040 772 1903, **@**

 

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi