Hallituksen kokous 3.12.2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen päätöksistä 3.12.2016

Hallituksen vuoden 2016 viimeinen kokous pidettiin Helsingin seuratuvalla.

Hallitukseen kuuluvat Jukka Hautala (pj), Kristiina Elenius (varapj), Antto Joutsiniemi, Minna Kettunen, Olavi Kettunen, Jaakko Linko, Eetu Muilu, Tapani Rantala ja Outi Äärelä. Toiminnanjohtaja Simo Juntunen toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä.

Herättäjä-Yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin. Uudistat armollasi on Herättäjä-Yhdistyksen toiminnan teemana vuonna 2017. Teema on myös Nilsiän herättäjäjuhlien tunnus ja siinä liitytään kirkossa vietettävään reformaation merkkivuoteen. Siionin virsien uudistetun laitoksen käyttöönotto on yksi toiminnan merkittävistä painopistealueista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten osallistumista toiminnassa. Yhdistyksen palveluksessa henkilöstöä vuonna 2017 on 18 työntekijää. Budjetin loppusumma on 2,24 miljoona euroa ja merkittävin osa siitä katetaan kolehdein, lahjoituksin ja monipuolisella varainhankinnalla.

Herättäjäjuhla-asioissa hallitus valitsi vuoden 2018 Tampereen herättäjäuhlien tunnukseksi ”Lähellesi ikävöin”. Tunnus on Jaakko Löytyn tekemästä Siionin virrestä 295. Lisäksi Nilsiän herättäjäjuhlien 2017 talousarvion hallitus merkitsi tiedoksi ja päätti Nilsiän herättäjäjuhlille kutsuttavista puhujista.

Lähetystyön sopimukset Suomen Lähetysseuran kanssa ja uutena kumppanina sopimus Suomen Pipliaseuran kanssa hyväksyttiin. Herättäjä-Yhdistys osallistuu 70 000 eurolla lähetystyön eri kohteiden ja nimikkolähettien työn tukemiseen SLS:n kautta vuonna 2017. Herättäjä-Yhdistys osallistuu 5000 eurolla Pipliaseuran kautta lukutaitohankkeeseen itäisessä Afrikassa.

Säätiöiden hallituksiin valittiin jäseniä. Karhunmäki-säätiön hallitukseen valittiin Hanna Tuura ja varajäseneksi Ulla Mäki-Lohiluoma sekä vahvistettiin alueen kokouksen valitseman Antti Kosken valinta varsinaiseksi jäseneksi ja Annukka Latomäen valinta varajäseneksi. Aholansaarisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kauhanen ja jäseniksi Simo Juntunen, Olavi Kettunen, Minna Kettunen ja Mika Nuorva.

Pastori Raisa Jarkkola nimettiin aluesihteeriksi Turun ja Tampereen hiippakuntien alueelle vuoden 2017 alusta. Lisäksi Jarkkola hoitaa Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisessä työssä Viron ja Venäjän yhteyksiä. Jarkkola on toiminut aikaisemmin Herättäjä-Yhdistyksen opiskelijasihteerinä. Jaakko Löytyn työ suuntautuu Siionin virsien käyttöönottoon ja lähetyssihteerin tehtäviin vuoden 2017 alusta siihen asti, kun hän jää eläkkeelle.

Herättäjä-Yhdistyksen viestintäsuunnitelma vuosille 2017–2019 hyväksyttiin. Suunnitelman mukaan ”Herättäjä-Yhdistyksen viestintätyö lähtee kokonaisvaltaisen kristinuskon tulkinnan avaamisesta ja esilletuomisesta. Viestinnässä on nostettava kirkkaasti ja käytännöllisesti esiin se, että herännäisyydessä nähdään kristillinen toivo, rakkaus ja armollisuus koko elämää ja sen kaikkia osa-alueita läpäisevänä. Nämä Herättäjä-Yhdistyksen arvot pidetään kärkenä kaikessa viestinnässä.

Muissa asioissa hallitus antoi toiminnanjohtajan tehtäväksi valmistella seuraavaan kokoukseen esitys, kuinka kevään 2017 aikana laaditaan kokonaissuunnitelma Herättäjä-Yhdistyksen ja sitä lähellä olevien säätiöiden ja yritysten yhteyksistä.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen (**@**, 050 337 1535).

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi