Erään virren tarina
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Erään virren tarina

Jeesus ja kanaanilainen nainen Tampereen Messukylän kirkon alttaritaulussa. (Tampereen seurakunnat)

Jaakko Pitkätkyn virren säkeistöjä vuonna 1877 painetusta Hengellisiä lauluja kokoelmasta.

 

Kanaanilaisen naisen kanssa ehtoollispöydässä ja pöydän alla

 

Kalle Hiltunen tarkastelee Siionin virren 111, Virsikirjan virsi 225, taustoja ja tulevaa.

 

Tyttärelleen apua hakevan kanaanilaisen naisen ja Jeesuksen kohtaaminen Matteuksen evankeliumin 15. luvussa (jakeet 21-28) on yksi Uuden testamentin merkillisimmistä tapauksista. Jeesus tyrmää tylysti toisesta kansasta tulevan naisen pyynnön vetoamalla siihen, että hänet on lähetetty vain Israelin kadonneita lampaita varten.

”Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille”, on Jeesuksen vielä tylympi vastaus, kun nainen ei hellitä pyyntöään. Ratkaisevaksi muodostuu naisen vastaus: ”Ei olekaan, Herra, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoavia palasia”. Tähän vapahtaja heltyy, kehuu naisen uskoa ja tytär parantuu.

 

Virsi pöydän alta

Kanaanilaisen naisen sitkeys ja taito saada vapahtajan mieli muuttumaan teki Piikkiössä eläneeseen, mutta kovin tuntemattomaksi jääneeseen virsirunoilija Jaakko Pitkätkyyn (1752-1811) vaikutuksen. Vuonna 1815 Pitkätkyn ystävät painattivat arkkivirtenä hänen kirjoittamansa virren, mikä samaistuu kanaanilaisen naisen asemaan Herran armopöydän alla:

4. Oikeudell’ ei mull’ syytä,

että pyytää / sinun lastes leivästä,

rakas Jesus, annoit murun,

pidät surun / Kuitenki joka päivästä.

5. Siin’ on minull’ tosin kyllä,

ett’ saan olla /sinun armopöytäs all’,

se on armo, rauha, ilo,

että elo / Voitett’ taivaan tavarall’

Näiden avainsäkeistöjen jälkeen virsi jatkuu vielä 11 säkeistön verran kuvaten herkällä ja intiimillä tavalla kaikkea sitä lohdutusta, virvoitusta, armoa, lepoa ja muita taivaan tavaroita, mitä tuolta pöydältä tippuu murusina lapsen leivästä osattomille.

 

Pöydän alta pöydän ääreen

Virren herkkyys ja koskettavuus huomattiin 1930-luvulla kirkkovirsikirjan uudistuskomiteassa. Vuoden 1938 virsikirjaan Pitkätkyn virsi otettiin mukaan monien muidenkin virsikirjaan päässeiden Siionin virsien joukossa.

Pitkästä virrestä karsittiin säkeistöjä ja jäljelle jääneitä muokattiin siten, että virrestä tuli ehtoollisvirsi. Jeesus luona armopöydän (SV 111 ja VK 225) on muotoutunut jo useita sukupolvia koskettaneeksi herkäksi ehtoollisvirreksi.

Ehtoollisvirrenomaisuus vaati selkeimmin kanaanilaiseen naiseen viittaavan neljännen säkeistön poiston. Samalla veisaaja myös nostettiin armopöydän alta pöydän ääreen.

Osa poistetuista säkeistöistä sai vielä uuden elämän, kun Jaakko Haavio kokosi niistä 1972 Siionin virsien laitokseen erillisen virren (SV 172).

 

Pitkätkyn voimakas virsi

Tuskin olisi Pitkätkyn virsi saanut niin suurta tunnettuutta ilman vuoden 1938 virsikirjakomitean ratkaisuja. Virrelle löytyi selkeä kirkollinen, jumalanpalveluselämään liittyvä, lähes viikoittainen käyttökohde: ehtoollinen.

Virren liittäminen selkeästi ehtoolliskontekstiin kuitenkin myös vähentää jotakin virren alkuvoimasta.

Pitkätkyn alkuperäinen virsi on voimakas Jumalan välittömän läheisyyden ja läsnäolon kuvaus, johon oman erityisen voiman ja lisukkeen tuo koiran lailla pöydän alla oleminen, osattomuus ”lasten leivästä”, mistä kuitenkin saa nauttia pöydältä tippuvien murusten muodossa. Jumala on ylempänä ja korkealla, mutta kuitenkin niin lähelle.

Virressä on jotakin sellaista Jumalan kosketuksen hulluuttaman ihmisen intohimoa, mikä on kautta kirkkohistorian saanut kirkollisen valtakoneiston varpailleen, poistamaan epätervettä mystiikkaa, korostamaan kirkon kontrolloimien armonvälineiden merkitystä, pystyttämään Kalajoen käräjiä, palauttamaan kontrollin.

Virren muuttaminen ehtoollisvirreksi on tuonut virren välittämän Jumalan kosketuksen kirkon hallitsemien armonvälineiden hallintaan. Se on tuonut virrelle lisää suosiota, mutta ehkä samalla jotakin on myös kadonnut.

 

Pitkätkyn virsi vuonna 2017

Ehtoollisvirtenä Siionin virsi 111 ei ole seurakäytössä saanut suurta suosiota. Ensi vuonna käyttöön otettavassa Siionin virsien uudistetussa laitoksessa virttä on uudistettu palaamalla vanhempiin ratkaisuihin.

Virressä ollaan jälleen kanaanilaisen naisen kanssa armopöydän alla. Jospa virsi löytäisi tässä muodossa käyttöä myös seuroissa ja näyttäisi Jumalan läsnäolon ikkunoita niin kuin se on näyttänyt jo yli 200 vuoden ajan.

Ks. virren uudistettu versio Siionin virsi uudistuksen nettisivuilta www.h-y.fi/virsiuudistus.

Kalle Hiltunen

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi