Pääkirjoitus 7-8/2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pääkirjoitus 7-8/2016

Kansalaisena rajavyöhykkeellä

Kansalaisuus oli yksi Jeesuksen opetuksen keskeisiä teemoja. Hän herätti
toistuvasti hämmennystä radikaaleilla puheillaan, kuinka taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ketkä saavat tuon suuren valtakunnan kansalaisuuden? Missä kulkevat  rajat ja kuka siellä on suurin? kyselivät jo hänen ensimmäiset seuraajansa. Passin perään kerrotaan myös Ukko-Paavon piikikkäästi kyselleen siellä, missä ihmiset paaluttivat ahtaasti taivasten valtakunnan rajoja ja oltiin kovin varmoja omasta pelastumisesta.

Kansalaisuus yhteiskunnallisessa mielessä tarkoittaa sekä oikeuksia että
velvollisuuksia. Kansalaisuus antaa turvaa ja suojaa. Joskus kansalaisuudesta voi vapautua tai sen voi menettää. Kansalaisvapauksia ja -oikeuksia vallanpitäjät välillä rajoittavat. Valta on kansalla, opetetaan demokratiasta. Kaikki valta saadaan ja on lopulta Jumalalla, uskovat kristityt.

Kansalaisena kuulun yksilöinä suurempaan kokonaisuuteen, tiettyyn kansaan. Kansoja maailmassa on puolestaan satoja. Oma kansalaisuuteni on määräytynyt ensimmäisen kerran sen mukaan, missä olen syntynyt ja mikä on ollut äitini tai isäni kansalaisuus. Monille toiseen maahan muuttaneille on myönnetty myöhemmin toisen maan kansalaisuus.

Kansojen keskuudessa ja niiden rajojen sisällä elää tänäkin päivänä lukematon määrä nk. paperittomia ihmisiä, joita ei ole koskaan tunnistettu tai tunnustettu minkään maan kansalaisiksi. Kaikilla Luojan luomilla ei siis ole kansalaisuuden tuomaa ensimmäistäkään suojaa.

Kahden maan kansalainen on Vantaalla heinäkuussa pidettävien herättäjäjuhlien juhlatunnus. Tunnus on peräisin Kaija Pispan ja Jaakko Löytyn tekemästä laulusta, joka julkaistiin Suomen Lähetysseuran vuosijuhlassa vuonna 1995. Siionin virsiin laulu otettiin vuonna 2005. Virttä on paljon esitetty eri esittäjien tulkitsemana. Tuoreimpana on Pia Viitasen herkkä tulkinta Vantaan herättäjäjuhlien yhteyteen tehdyssä videossa. Se on herkistänyt tuntoja laajasti maamme korkeinta poliittista johtoa myöten.

Kahden maan kansalainen -virsi vie veisaajan vaivaisen vaelluksen tunnot elämän ja kuoleman rajavyöhykkeelle. Siellä me kaikki kuljemme joka hetki yhdessä muiden kanssa. Taivasten valtakunnan kansalaisen esikuvaksi Jeesus asetti kerran pienen lapsen. Ei vaatimukseksi vaan toivon merkiksi muistuttamaan, että kaikki on lopulta pelkkää lahjaa. Luoja tuntee luomansa omakseen.

Simo Juntunen
päätoimittaja

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi