Hallituksen kokous 10.9.2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen päätöksistä 10.9.2016


 

Jukka Hautala jatkaa puheenjohtajana ja Kristiina Elenius valittiin varapuheenjohtajaksi

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti syksyn ensimmäisen ja samalla järjestäytymiskokouksensa Helsingin seuratuvalla 10.9.2016. Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2016–2017 jatkamaan rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin varainhankintapäällikkö Kristiina Elenius Nurmijärveltä. Hallituksen sihteerinä ja esittelijä toimii toiminnanjohtaja Simo Juntunen.

Muutoksia uudistettuihin Siionin virsiin

Siionin virsien uudistamistoimikunta (SVUT) oli käsitellyt 15.8.2016 mennessä tulleen palautteen ehdotuksiin uudistetuista virsistä. Hallitus hyväksyi SVUT:n palautteen perusteella laatimat muutosehdotukset virsiin: 6, 13+14, 50, 54, 55, 68+85, 71, 77, 87, 107, 108+116, 111, 144b, 152,185, 186, 192, 222+228, 225, 236, 237, 238, 245, 252, 256. Hallitus hyväksyi esitykset, että uudistettuun kokoelmaan otetaan nykyisen kokoelman Siionin virsi 270 sekä Siionin virsi 208 kirkon virsikirjan muodossa viiden säkeistön mittaisena. Uusina virsinä kokoelmaan hyväksyttiin ehdotuksiksi otettavaksi Pekka Kivekkään uudistama vuoden 1938 kirkon virsikirjan virsi 440 sekä Kaija Pispan kirjoittama virsi ja Jukka Hautalan kirjoittama virsi. Ehdotukset ja muutokset julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla. SVUT:lle annettiin valtuudet tehdä itsenäisesti pieniä muutoksia, kuten välimerkit ja yksittäiset sanat, ehdotuksiksi hyväksyttyihin virsiin. Tavoitteena on, että hallituksen hyväksyttäväksi valmistellaan kokonaisuuden hyväksyminen 29.10.2016 pidettävään kokoukseen.

Lausunnot Siionin virsien kokonaisuudistuksesta

Herättäjä-Yhdistys oli pyytänyt asiantuntijalausunnot Siionin virsien kokonaisuudistuksesta kielen, teologian ja musiikin näkökulmista professori (emerita) Kaisa Häkkiseltä, Tl Antti Eleniukselta, lääninrovasti Jaana Marjaselta ja musiikin tohtori Pekka Vapaavuorelta. Hallitus ja SVUT sai määräaikaan mennessä lausunnot Häkkiseltä, Eleniukselta ja Vapaavuorelta. Lausunnossa pyydettiin tekijöitä arvioimaan uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja antamaan palautetta uudistetuista virsistä. Lausuntojen mukaan uudistus on kokonaisuutena vastannut sille asetettuja tavoitteita ja linjauksia. Hallitus merkitsi lausunnot tiedoksi ja kiitti lausunnon antajia lämpimästi saamistaan arvioinnista ja palautteesta.

Taloustilanne jatkuu tiukkana

Hallitus merkitsi tiedoksi raportit Yhdistyksen alkuvuoden talouden kehityksestä ja alustavan arvion Vantaan herättäjäjuhlien järjestelytuloksesta. Kesäkuun loppuun mennessä kolehtituotot olivat hieman edellistä vuotta suuremmat, henkilöstökulut pienemmät. Yhdistyksen tuotteiden myynti vähentyi ja kokonaistulot pienenivät. Vantaan herättäjäjuhlien järjestelytulos tulee jäämään alijäämäiseksi.  Herättäjäjuhlilla ruuan myynti jäi arvioitua pienemmäksi ja juhla-alueen rakentamiskulut arvioitua suuremmaksi. Herättäjäjuhlien kolehdit kasvoivat edelliseen vuoteen nähden ja vastasivat keskimääräistä juhlien kolehtituloa. Loppuvuoden kolehtien, keräysten ja muun varainhankinnan toivotaan parantavan taloustilannetta.   

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous vuonna 2017 päätettiin pitää Nilsiän kirkossa 7.7.2017 klo 15.30. Kokous alkaa siis puoli tuntia aikaisemminkin kuin tänä vuonna.  Hallitus merkitsi tiedoksi Vantaalla pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjan.

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidetään kaudella 2016-2017 seuraavasti: La 29.10.2016 klo 10 Helsinki (Siionin virsien kokonaisuudistus), La 3.12.2016 klo 10 Helsinki (TTS 2017), La 28.1.2017 klo 10 Helsinki, La 25.3.2017 klo 10 Lapua (Tilinpäätös 2016), La 27.5.2017 klo 12 Aholansaari/Nilsiä, La 9.9.2017 klo 10 Helsinki (järjestäytyminen), La 2.12. 2017 klo 10 Helsinki (TTS 2018).

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antavat toiminnanjohtaja Simo Juntunen ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Hautala.

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi