Hallituksen kokous 21.5.2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen päätöksistä 21.5.2016

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Vantaan Tikkurilassa 21.5.2016. Kokouksen alussa Vantaan herättäjäjuhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Hannu Pöntinen esitteli juhlien valmistelua. Kokouksessa hallitus käsitteli seuraavia asioita ja teki niistä päätöksiä:

Jäsenaloitteen käsittely vuosikokouksessa Vantaalla

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokoukselle on tehty 29 jäsenen esitys ylimääräisen yhdistyksen kokouksen järjestämisestä Siionin virsien kokonaisuudistuksen hyväksymiseksi.  Hallitus esittää vuosikokoukselle että asiaa käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 1. esityksen/aloitteen tekijöiden esittelypuheenvuoro (Heikki O. Tukiainen) 2. hallituksen vastaus ja päätösesitys (hallituksen puheenjohtaja Jukka Hautala). 3. keskustelu aloitteesta, hallituksen vastauksesta ja päätösesityksestä (maks 2 min puheenvuoroja). 4. Päättäminen. (hallituksen päätösesitys on pohjaesitys ja siitä poikkeavista päätösehdotuksista äänestetään).     Hallitus esittää vuosikokoukselle aloitteen hylkäämistä. Hallitus suosittelee jäseniä tutustumaan ehdotuksiin Siionin virsistä ja antamaan niistä palautetta. 

Uudistettujen Siionin virsien hyväksyminen ehdotuksiksi

Ehdotuksia uudistetuiksi Siionin virsiksi hyväksyttiin virret 10, 12, 56, 112, 133, 176, 183, 185, 190, 193, 200,  220, 231, 259+261, 297, 314. Ehdotukset julkaistaan Herättäjä-Yhdistyksen internetsivuilla

Uudistetun Siionin virret kirjan uusi osastojako hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi SVUT:n (Siionin virsien uudistamistoimikunta) ehdotuksen uudistetun Siionin virret kirjat osastojaoksi.  Virret ryhmitellään 11 otsikon alle.  Uudistettu kokoelma alkaa nykyisen kokoelman virrellä 268 ja päättyy uudistettuun ja yhdistettyyn Siionin virteen 259+261.  Siionin virsien toimituskunta ja tekstijaos valtuutettiin päättämään virsien sijoittamisesta osastoihin.  Osastojako perusteluineen julkaistaan H-Y:n internetsivuilla

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vuosikokouksessa

Hallitus esittää Vantaalla 8.7.2016 pidettävän Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi seuraavia sääntömuutoksia (muutos kursiivilla ja tummennettuna):

Sääntöjen 2 § toista momenttia hallitus esittää muutettavan muotoon: ”Yhdistys toimii Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan herännäisyyden hengessä.”

Sääntöjen 5 § hallitus esittää muutettavan muotoon: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Sama jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi”.

Sääntöjen 9 § toista momenttia hallitus esittää muutettavan muotoon: ” Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii”. 

Kauhavan Ylihärmässä vuoden 2020 herättäjäjuhlat

Kauhavan Ylihärmä valittiin vuoden 2020 herättäjäjuhlien juhlapaikaksi. Kauhavan seurakunta ja kaupunki olivat anoneet juhlia järjestettäväksi yhdessä paikkakunnan Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastojen kanssa.  Herättäjä-Yhdistyksen, Kauhavan seurakunnan ja Kauhavan kaupungin välille laaditaan myöhemmin järjestämistä koskevat sopimukset.  Edellisen kerran herättäjäjuhlat ovat olleet Ylihärmässä vuosina 1982, 1934 ja 1908.  Etelä-Pohjanmaan alueella juhlat on järjestetty edellisen kerran vuonna 2014 Lapualla.

Herättäjäjuhlien järjestämistä vuonna 2020 oli anottu myös Kokkolaan. Herättäjäjuhlat järjestetään vuonna 2019 Nivalassa, joka kuuluu Kokkolan kanssa Oulun hiippakuntaan ja on Herättäjä-Yhdistyksen toiminnassa samaa Keski-Pohjanmaan aluetta.  Herättäjäjuhlien järjestämisessä on ollut periaatteena, että juhlien järjestämisvastuuta kierrätetään eri puolilla maata. Juhlien järjestämistä perättäisinä vuosina samalla toiminta-alueella ja saman hiippakunnan alueella ei pidetty kannatettavana.  Herättäjäjuhlien mahdolliseen järjestämiseen Kokkolassa myöhemmin 2020 luvulla hallitus suhtautui myönteisesti.

Nilsiän 2017 ja Nivalan 2019 herättäjäjuhlien yhteistoimintasopimukset hyväksyttiin

Herättäjäjuhlien järjestämiseen liittyvissä yhteistoimintasopimuksessa sovitaan kaupungin osuudesta ja vastuista herättäjäjuhlien järjestämisessä.  Kaupunki osallistuu juhlien järjestämiseen mm. antamalla juhlien käyttöön tiloja ja palveluita vastikkeetta. Herättäjä-Yhdistys ja seurakunta/yhtymä ovat solmineet aikaisemmin järjestämissopimuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2017 herättäjäjuhlien yhteistoimintasopimuksesta Herättäjä-Yhdistyksen, Kuopion kaupungin ja Kuopion seurakuntayhtymän välille.  Samoin hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2019 herättäjäjuhlien yhteistoimintasopimuksesta Herättäjä-Yhdistyksen, Nivalan seurakunnan ja Nivalan kaupungin välille.

148 uutta jäsentä hyväksyttiin Herättäjä-Yhdistykseen

Herättäjä-Yhdistyksen jäseneksi liittymisestä halunsa oli ilmaissut 148 henkilöä maksamalla jäsenmaksun alkuvuoden aikana. Hallitus hyväksyi uudet jäsenet, joista 61 on vuosijäseniä ja 87 nuorisojäseniä.   Herättäjä-Yhdistyksen yli 15 vuotiailla jäsenmaksunsa huhtikuun loppuun mennessä maksaneilla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksessa.

Muita asioita

Hallitus päätti kokouksessaan lisäksi seuraavaa:

  • Päätettiin antaa Herättäjä-Yhdistyksen pöytäviirit jakosäännön mukaisesti vuosikokouksessa Tuomo Ruuttuselle, Marjatta Pulkkiselle, Taina Manniselle, Vantaan seurakunnille ja Vantaan kaupungille
  • Myönnettiin Antti Rintalalle sivutoimilupa muusikon töitä varten
  • Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien raportti vuoden 2015 tilintarkastuksesta  ja alkuvuoden 2016  tilikauden tulos
  • Hanna Maunulle annettiin valtuuksia hoitaa Herättäjä-Yhdistykselle alkuvuodesta tulleen testamenttiin liittyviä asioita ja toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet päättää kauppahinnasta realisoitaessa testamenttiin liittyvää omaisuutta
  • Pankkitilejä tulevia herättäjäjuhlia varten avataan neljä Etelä-Pohjanmaan osuuspankkiin.
Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi