Hallituksen kokous 19.3.2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 19.3.2016

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Lapuan kristillisellä opistolla 19.3.  Ennen varsinaista kokousta järjestettiin hallituksen ja tilintarkastajien tapaaminen ja keskustelutilaisuus.   Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2015 käsiteltiin ja hyväksyttiin edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vahvistettavaksi. Tilikauden 2015 tulos jäi alijäämäiseksi – 193 567 euroa. Herättäjä-Yhdistyksen tilikausien tulokset vaihtelevat suuresti. Tilikauden tulokseen vaikuttavat suurimmat vuosittaiset vaihtelut ovat testamenttilahjoituksissa ja herättäjäjuhlien järjestelytuloksissa.  Sotkamon herättäjäjuhlien järjestelytulos jäi tappiolliseksi 49 t € ja juhlilla kerätyt kolehdit olivat n. 60 t € pienemmät kuin edellisillä juhlilla.  Hallitus merkitsi tiedoksi myös Herättäjän Kirjakauppa Oy:n, Aholansaarisäätiön ja Aholansaaren matkailu Oy:n sekä Karhunmäkisäätiön tilikauden 2015 tulokset.

Herättäjä-Yhdistyksen viestintäsuunnittelijaksi valittu FM Kaisa Viitala aloittaa tehtävässä 1.4.2016. Viitalan toimipaikka on Lapualla Herättäjän toimitalossa. Hakijoita tehtävään oli 16. Hallitus vahvisti toiminnanjohtajan tekemän valintapäätöksen.

Kaksi Herättäjä-Yhdistykselle osoitettua testamenttilahjoitusta päätettiin ottaa suurella kiitollisuudella vastaan ja toiminnanjohtaja valtuutettiin hankkimaan tarvittaessa lakimiespalveluita testamenttiasian hoitamiseen. Helsingistä saatu, arvoltaan 8 000 € lahjoitus, on osoitettu lähetystyöhön heränneen kansan lähetysrahaston kautta. Toinen, Rautalammilta saatu testamenttilahjoitus, jonka tarkempi arvo selviää myöhemmin, oli osoitettu Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa.  

Herättäjä-Yhdistys on hyväksytty Vala Ry:n (vastuullinen lahjoittaminen) jäseneksi. Hallitus päätti, että Herättäjä-Yhdistys osallistuu Vala ry:n järjestämään Hyvä testamentti -kampanjaan.

Vuosikokouksen 2016 esityslista hyväksyttiin. Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokoukselle esitetään kahta sääntömuutosta. Sääntöjen 2 § esitetään lisättävän sana ”kirkon” sanojen evankelisluterilainen ja tunnustus väliin. Sääntöjen 5 § esitetään muutettavan siten, että Yhdistyksen hallituksen koko vakiintuu 9:ään jäseneen. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuonna 2017 Herättäjä-Yhdistyksen jäsenmaksut pidetään nykyisen suuruisina. Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään Vantaan herättäjäjuhlien yhteydessä Myyrmäen kirkossa perjantaina 8.7.2016 klo 16.


Ehdotuksia uudistetuiksi Siionin virsiksi hyväksyttiin virret 21, 91, 117, 123, 139, 147, 187, 221+227, 229, 237, 239, 241, 249, 254, 263 (poistetaan kokoelmasta), 281,282, 292, 302, 303, 311.  Ehdotukset julkaistaan Herättäjä-Yhdistyksen internetsivuilla.

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous on 21.5.2016 Helsingissä.
 

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi