Hallituksen kokous 19.3.2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 19.3.2016

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Lapuan kristillisellä opistolla 19.3.  Ennen varsinaista kokousta järjestettiin hallituksen ja tilintarkastajien tapaaminen ja keskustelutilaisuus.   Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2015 käsiteltiin ja hyväksyttiin edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vahvistettavaksi. Tilikauden 2015 tulos jäi alijäämäiseksi – 193 567 euroa. Herättäjä-Yhdistyksen tilikausien tulokset vaihtelevat suuresti. Tilikauden tulokseen vaikuttavat suurimmat vuosittaiset vaihtelut ovat testamenttilahjoituksissa ja herättäjäjuhlien järjestelytuloksissa.  Sotkamon herättäjäjuhlien järjestelytulos jäi tappiolliseksi 49 t € ja juhlilla kerätyt kolehdit olivat n. 60 t € pienemmät kuin edellisillä juhlilla.  Hallitus merkitsi tiedoksi myös Herättäjän Kirjakauppa Oy:n, Aholansaarisäätiön ja Aholansaaren matkailu Oy:n sekä Karhunmäkisäätiön tilikauden 2015 tulokset.

Herättäjä-Yhdistyksen viestintäsuunnittelijaksi valittu FM Kaisa Viitala aloittaa tehtävässä 1.4.2016. Viitalan toimipaikka on Lapualla Herättäjän toimitalossa. Hakijoita tehtävään oli 16. Hallitus vahvisti toiminnanjohtajan tekemän valintapäätöksen.

Kaksi Herättäjä-Yhdistykselle osoitettua testamenttilahjoitusta päätettiin ottaa suurella kiitollisuudella vastaan ja toiminnanjohtaja valtuutettiin hankkimaan tarvittaessa lakimiespalveluita testamenttiasian hoitamiseen. Helsingistä saatu, arvoltaan 8 000 € lahjoitus, on osoitettu lähetystyöhön heränneen kansan lähetysrahaston kautta. Toinen, Rautalammilta saatu testamenttilahjoitus, jonka tarkempi arvo selviää myöhemmin, oli osoitettu Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa.  

Herättäjä-Yhdistys on hyväksytty Vala Ry:n (vastuullinen lahjoittaminen) jäseneksi. Hallitus päätti, että Herättäjä-Yhdistys osallistuu Vala ry:n järjestämään Hyvä testamentti -kampanjaan.

Vuosikokouksen 2016 esityslista hyväksyttiin. Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokoukselle esitetään kahta sääntömuutosta. Sääntöjen 2 § esitetään lisättävän sana ”kirkon” sanojen evankelisluterilainen ja tunnustus väliin. Sääntöjen 5 § esitetään muutettavan siten, että Yhdistyksen hallituksen koko vakiintuu 9:ään jäseneen. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuonna 2017 Herättäjä-Yhdistyksen jäsenmaksut pidetään nykyisen suuruisina. Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään Vantaan herättäjäjuhlien yhteydessä Myyrmäen kirkossa perjantaina 8.7.2016 klo 16.


Ehdotuksia uudistetuiksi Siionin virsiksi hyväksyttiin virret 21, 91, 117, 123, 139, 147, 187, 221+227, 229, 237, 239, 241, 249, 254, 263 (poistetaan kokoelmasta), 281,282, 292, 302, 303, 311.  Ehdotukset julkaistaan Herättäjä-Yhdistyksen internetsivuilla.

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous on 21.5.2016 Helsingissä.
 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi