Viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma 2016—2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma 2016—2020

Viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma 2016—2020                                

Viemme viestiä toivosta, rakkaudesta ja armollisuudesta on Herättäjä-Yhdistyksen viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma vuosille 2016—2020. Tämä tavoite perustuu Körtti 2020 - Herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuuskuva 2020 -strategiaan ja siinä julkituotuihin arvoihin (https://www.h-y.fi/1556-tulevaisuusasiakirja-kortti-2020).

Visio ja sen toteuttaminen vuodelle 2020

Herättäjä-Yhdistys tunnetaan laadukkaasta viestinnästä, jonka kautta herännäisyydelle ominainen kristinuskon tulkinta muodostuu ja tulee tunnetuksi.

Tätä toteutetaan sanoittamalla herännäisyyden sisältö tuoreesti ja ajankohtaisesti, ja tekemällä tätä tulkintaa aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja kohdennetusti tunnetuksi eri kanavissa: julkaisuissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, yhteistyöverkostoissa ja kohtaamisissa sekä tiedotusvälineissä. 

Yhdistyksen viestintä ja kustannustoiminta muodostavat yhden kokonaisuuden, missä eri kanavien kautta kuuluva ja näkyvä viesti toistaa ja tukee samaa päämäärää: viestiä toivosta, rakkaudesta ja armollisuudesta

Toimintaympäristön muutos

Viestintä on entistä merkittävämmässä roolissa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnoissa. Koska nuorempia sukupolvia on vaikeampi koota yhteen säännölliseen seuratoimintaan, nousevat sähköiset viestintävälineet suurempaan rooliin ihmisten tavoittamisessa.

Suurempien tapahtumien merkitys on kasvanut. Näiden toteutuksessa keskeisessä roolissa on viestintä ja markkinointi.

Muuttuvassa toimintaympäristössä yhdistyksessä on hallittava erilaisia viestintätapoja. Moninaisuudesta huolimatta yhdistyksen viestintä muodostaa yhden kokonaisuuden, missä eri viestintäkanavat toisiaan tukemalla ja yhteisellä ”brändillä” vievät eteenpäin yhdistykselle ominaista kokonaisvaltaisen kristinuskon tulkintaa.

Herättäjä-Yhdistys toteuttaa viestintä- ja kustannustehtävää sekä itsenäisesti että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaavat ja aktiiviset vapaaehtoiset ovat tärkeä resurssi viestinnän ja kustannuksen toiminnoissa.

 

PAINOPISTEALUEET MATKALLA VUOTEEN 2020

 

1.Viestintätiimi vastaa, suunnittelee ja tukee viestintää

Yhdistyksen viestintä- ja kustannustoiminnasta vastaa ammattitaitoinen tiimi, jonka muodostavat Viestintäsuunnittelija, kustannustoiminnasta vastaava yleissihteeri ja Hengellisen Kuukauslehden toimitussihteeri. Tiimivastaavan tehtävät vuorottelevat näiden kolmen kesken 2 vuoden välein.  Lisäksi toiminnanjohtaja osallistuu tiimin työskentelyyn.

Tiimi vastaa ohjelmakauden painospistealueiden ja tavoitteiden toteuttamisesta

2.Kehitämme viestintämme tavoitteellisuutta ja vuorovaikutusta

 • Laadimme kahden - kolmen vuoden välein viestintäsuunnitelman, joka sisältää tiedot mm. viestinnän tavoitteista, kohderyhmistä, keinoista, kanavista ja seurannasta. Viestinnän onnistumista arvioidaan vuosittain ja arviointi huomioidaan toiminnassa ja aina seuraavassa viestintäsuunnitelmassa. Ohjelmakauden ensimmäinen viestintäsuunnitelma laaditaan vuosille 2017–2019.
 • Sisällytämme herättäjäjuhlien kävijäkyselyyn yhdistyksen viestintää käsitteleviä kysymyksiä, joiden tavoitteena on auttaa yhdistystä arvioimaan ja kehittämään viestintäänsä.
 • Kehitämme verkkosivuja käyttäjänäkökulman huomioiden, niin että ne ovat helppokäyttöiset ja kutsuvat, ja että niillä olevat tiedot ovat aina ajantasaiset ja paikkansa pitävät.
 • Käytämme viestinnässämme ymmärrettävää, tilanteeseen sopivaa kieltä.

3.Lisäämme uusien viestintävälineiden käyttöä

 • Käytämme aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja vuorovaikutteisesti yhdistyksen facebook-sivuja (vastuuhenkilö: viestintäsuunnittelija), Nuori YTY- facebook-sivuja ja Instagram-tiliä (vastuuhenkilö: nuorisosihteerit)
 • Kehitämme ympärivuotista, verkossa toimivaa Körttiradiota

4.Kehitämme sisäistä viestintäämme

 • Pidämme työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja jäsenet ajan tasalla yhdistyksen tavoitteista, toiminnasta ja päätöksistä. (Keinoina mm. johtoryhmien kokousmuistiot, sisäinen uutiskirje, paikallisosastokirjeet, työntekijäpäivät, laajennetut työntekijäpäivät ja aluetoimikuntien kokoukset.)
 • Kerromme työyhteisössämme työhön liittyvistä asioista nopeasti ja tasapuolisesti.

5.Lisäämme osallistumistamme mediassa käytävään keskusteluun

 • Tiedotamme valmisteilla olevista hankkeista, kuten herättäjäjuhlista.
 • Pidämme yhteyttä tiedotusvälineisiin ympäri vuoden ajankohtaisten tiedotteiden muodossa.

PÄÄTÖKSENTEKO JA VASTUUT


Yhdistyksen hallitus päättää viestinnän ja kustannustoiminnan strategiset suuntaviivat ja määrittää taloudelliset raamit hyväksyessään vuosittain toimintasuunnitelman.

Kustannuspäätökset tekee hallituksen päättämien raamien ja linjausten mukaisesti toiminnanjohtaja viestintätiimin esityksestä.

Toiminnanjohtaja toimii julkaisujen vastaavana päätoimittajana.

Viestintätiimi korvaa nykyisen kustannustoiminnan työryhmän. Musiikkitoimikunta ideoi edelleen musiikkiin liittyvää julkaisutoimintaa.

OHJELMAKAUDEN 2016—2020 TAVOITTEET
 

 1. Vuosittain kustannetaan joko itse tai yhteistyökumppaneiden kautta 1-4 kirjaa ja 1-4 äänitettä.
 2. Hengellisen Kuukauslehden digijulkaisun levikkiä vahvistetaan. Lehden 130-vuotisjuhlavuotta vietetään 2018.
 3. Verkkosivut uudistetaan.
 4. Tuotetaan uutta digitaalisesti jaettavaa kiinnostavaa sisältöä.
 5. Käynnistetään ympärivuotinen Körttiradio-toiminta.
 6. Viestintätiimi perustetaan.
 7. Varainhankintaa tehostetaan monikanavaisesti ja monipuolisen viestinnän keinoin.

pdf liite

Viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma 2016—2020
Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi