Herättäjä-Yhdistyksen kasvatustyön ohjelma 2016-2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Herättäjä-Yhdistyksen kasvatustyön ohjelma 2016-2020

Sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin

Herättäjä-Yhdistyksen kasvatustyön ohjelma 2016-2020

 

Kasvatustyö on oleellinen osa Herättäjä-Yhdistyksen toimintaa. Yhdistys perustettiin vuonna 1912, ja sen ensimmäisissä säännöissä määrättiin kristillisen kasvatustyön järjestämisestä lapsille ja nuorille.

 

Nykyisissä säännöissä (2§) sanotaan, että Herättäjä-Yhdistys:

 

3. tekee valtakunnallista nuoriso- ja opiskelijatyötä järjestämällä tapahtumia, rippikouluja, koulutusta sekä tukemalla nuorten ja opiskelijoiden seuratoimintaa;

4. tekee yhteistyötä herännäisopistojen kanssa  sivistys- ja kasvatustyössä;

 

Kansanopistoissa alkanut kasvatustyö on viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana saanut uusia muotoja. Sen tärkeimmiksi osa-alueiksi ovat vakiintuneet rippikoulutyö, isoskoulutus, herättäjäjuhlat, alueilla ja seurakuntien kanssa yhteistyössä tehtävä nuorisotyö, sekä Nuori Yty -lehti. Herättäjän nuorisotyössä on myös otettu ennakkoluulottomasti käyttöön uusia työvälineitä: internet jo sen alkuvaiheessa, viime vuosina sosiaalisen median eri sovelluksia. Herättäjä-Yhdistys tekee kasvatustyötä Nuori Yty -nimikkeen alla.

 

Yhteiskunta ja kirkko ovat 2010-luvulla erittäin voimakkaan rakennemuutoksen alaisena yleisen taloustilanteen, globaalin muuttoliikkeen sekä digitalisaation vaikutuksesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös Herättäjä-Yhdistykseen ja sen kasvatustyön ohjelmaan, joka on rakenteellisesti pidettävä joustavana muutoksille.

 

Kasvatustyön ohjelman tehtävä ja näky:

 

Tehtävämme:

Tehtävämme on järjestää arvopohjamme mukaista nuorisotoimintaa sekä tehdä vaikuttamistyötä evankelisluterilaisessa kirkossa ja koko yhteiskunnassa.

Arvopohjanamme on toivo, rakkaus, armollisuus ja tasavertaisuus.

Viestimme on, että sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin.

 

Näkymme:

 

Olemme järjestö, joka toimii osana evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyötä. Rikastutamme sitä yhteistyöllä, nuoriso- ja julkaisutoiminnalla sekä yleiseen keskusteluun osallistumalla.

Haluamme, että meidät tunnetaan laadukkaasta, turvallisesta ja tasa-arvoisesta nuorisotyöstä. Tahdomme olla tekemässä körttiläisestä nuorisokulttuurista elinvoimaisen raikasta, jossa perinneliikkeen vahvuuksiin nojaten katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen.

Yhteiskuntaamme, ja osin aikamme hengellistä ilmapiiriäkin, leimaavat kilpailuhenki ja suorittaminen. Siksi haluamme tarjota kiireen keskelle levähdystä, yksinäisyyteen yhteisöllisyyttä ja pätemisen sijaan kelpaamista. Toivomme on siinä, että olemme Jumalan hyväksymiä rikkinäisinä ja epätäydellisinä, eikä armon ehtona ole hengellisiä tai moraalisia suorituksia.

Herännäisyys eli körttiläisyys on elämisen, ajattelemisen, uskon ja hartauden harjoittamisen tapa. Pyrimme siirtämään nuorisolle körttiläistä perintöä, kuten Siionin virsien veisuuta, seuroja, ja talkoohenkeä yhteisten asioiden hyväksi.

 

Painopistealueet ja toteutus

 

 1. Herättäjä-Yhdistyksen tekemä nuorisotyö
 • Rippikoululeirit Aholansaaressa (4-6 leiriä)
 • Isoskoulutus (kolme viikonloppua vuoden aikana)
 • Nuorten omaehtoisen, alueilla tapahtuvan toiminnan tukeminen ja yhteydet perheisiin
 • Yhteistyö herännäisopistojen, Aholansaaren ja Wanhan Karhunmäen kanssa
 • 7-14 -vuotiaiden telttaleiri Telttis Aholansaaressa
 • Nuorten talkoot herättäjäjuhlilla
 • Nuori Yty -lehti, joka siirrettäneen kokonaan verkossa ilmestyväksi, ellei yleisessä paperilehtien suosiossa tapahdu dramaattista muutosta lähivuosina

 

2. Julkaisutoiminta ja seurakunnissa toteutuva körttihenkinen nuorisotyö

 • Yhteistyössä tehtävät tapahtumat ja nuorten ohjelma herättäjäjuhlilla
 • Mahdollinen musiikkitapahtuma resurssien mukaan (kuten Orjalaiva)
 • Seurakuntien nuorisotyöntekijöiden tekemän työn tukeminen, esim. Kirkon Kasvatuksen päivät, verkossa jaettava materiaali ja julkaisut
 • Uusi nuorten messu (kuten Wähäväkisten juhlaveisuu) seurakuntien käyttöön
 • Hartauskirjan ja muun materiaalin kustantaminen resurssien mukaan
 • Uusien formaattien hyödyntäminen julkaisutoiminnassa (mm. musiikki)

 

3. Viestintä

 • Viestintä nuorisotyön välineenä on ohjelmakauden keskeinen painopistealue. Verkon välityksellä tapahtuvana se ei ole vain tiedottamista, vaan osallistavaa ja vuorovaikutteista kohtaamista
 • Nuorisotyön teemavuodet, joiden avulla tuodaan körttihenkisen nuorisotyön arvoja ja sisältöjä esille
 • Nuori Yty on näkyvä toimija ja vaikuttaja evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyössä
 • Sähköiseen viestintään ja ulkoasuun panostaminen entistä tärkeämpää
 • Uusien, nuorison käyttämien verkkosovellusten seuraaminen ja käyttöönotto
 • Nuorisosihteereiden ja yhdistyksen nuorisotyössä mukana olevien työntekijöiden jatkuva kouluttaminen digitaaliseen mediaan ja viestintään

 

4. Resurssit

 • Ohjelmakauden tavoitteiden toteutuminen edellyttää lisää resursseja yhdistyksen nuorisotyöhön
 • Kasvatustyö on Herättäjä-Yhdistyksessä yhteinen asia, ja sen ohjelman toteuttamiseen osallistuvat nuorisosihteereiden lisäksi myös muut yhdistyksen työntekijät sekä vapaaehtoiset
 • Yhdistyksen tulevissa työntekijävalinnoissa huomioidaan kasvatustyön tarpeet
 • Varainhankintaa organisoidaan ja lahjoitusjärjestelmiä kehitetään
 • Tavoitteena on pitää toiminta nuorille niin edullisena ettei kukaan tule taloudellisin perustein syrjityksi
 •  Kasvatuksen ohjelman rahoittamiseen etsitään ohjelmakaudeksi hankerahoituksia, ja sitä tuetaan kolehti- ja lahjoitusvaroin

pdf liite

Herättäjä-Yhdistyksen kasvatustyön ohjelma 2016-2020
Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi