Hallituksen kokous 30.1.2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 30.1.2016

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen Helsingissä lauantaina 30.1.2016. Hallitus teki päätöksiä seuraavista asioista.

 

Herättäjän Kirjakauppa Oy perustaa verkkokaupan

Herättäjä-Yhdistys omistaa Herättäjän Kirjakauppa Oy:n, joka harjoittaa kirjakauppatoimintaa Lapualla. Perinteisen kivijalkakaupan rinnalle kirjakauppa perustaa vuoden 2016 aikana verkkokaupan osana Kirjakauppa Oy:n kehittämistä.  Verkkokaupan odotetaan parantavan kirjakaupan liikevaihtoa ja kannattavuutta. Myös Herättäjä-Yhdistyksen tuotteita tulee myyntiin uuteen verkkokauppaan. Herättäjä-Yhdistyksen hallitus merkitsi Kirjakauppa Oy:n toimitusjohtajan Hanna Maunulan ja hallituksen laatiman kehittämissuunnitelman tiedoksi.

 

Uutuusäänite Vantaan herättäjäjuhlille

”Naisen ääni – Naisten Siionin virsiä” -äänite päätettiin kustantaa ja tavoitteena on julkaista se herättäjäjuhlilla Vantaalla 8.7.2016.  Äänitteessä kuullaan naisten sanoittamia tai säveltämiä uudistettuja Siionin virsiä naisten esittäminä. 

 

Sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin – Herättäjä-Yhdistyksen kasvatustyön ohjelma 2016-2020

Herättäjä-Yhdistyksen kasvatustyötä tehdään Nuori Yty -nimikkeen alla. H-Y järjestää arvopohjansa mukaista omaa nuorisotoimintaa ja tekee vaikuttamistyötä kirkossamme ja yhteiskunnassamme. Ohjelmakauden 2016-2020 tavoitteina on mm. järjestää lapsille ja nuorille leirejä, tukea seurakunnissa tehtävää herännäishenkistä  kasvatustyötä ja kehittää kasvatustyön viestintää sähköisissä välineissä. Hallituksen kokouksessa hyväksymä kasvatustyön ohjelma 2016-2020 on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Viemme viestiä toivosta, rakkaudesta ja armollisuudesta – Herättäjä-Yhdistyksen viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma 2016-2020

Herättäjä-Yhdistys tunnetaan laadukkaasta viestinnästä, jonka kautta herännäisyydelle ominainen kristinuskon tulkinta muodostuu ja tulee tunnetuksi. Tätä toteutetaan sanoittamalla herännäisyyden sisältö tuoreesti ja ajankohtaisesti, ja tekemällä tätä tulkintaa aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja kohdennetusti tunnetuksi eri kanavissa: julkaisuissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, yhteistyöverkostoissa ja kohtaamisissa sekä tiedotusvälineissä”, kuuluu Herättäjä-Yhdistyksen viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelman visio vuodelle 2020.  Hallituksen kokouksessa hyväksymä viestinnän ja kustannustoiminnan ohjelma 2016-2020 on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Viestintäsuunnittelijan tehtävä perustettiin ja haku käynnistetään

Herättäjä-Yhdistykseen perustetaan kokopäivätoiminen viestintäsuunnittelijan tehtävä. Hallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan tehtävä laitetaan helmikuun alusta avoimeen hakuun ja tavoitteena on, että viestintäsuunnittelija aloittaa tehtävässä huhtikuussa 2016 tai sopimuksen mukaan. Hakuaika tehtävään on 15.2.2016 asti.  Hakuilmoitus kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

   

Järjestösihteeri Hanna Tuura koordinoimaan aluetyötä Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa

Hallitus vahvisti toiminnanjohtajan valmisteleman ratkaisun aluetyön järjestämiseksi Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa ja siihen liittyvän Herättäjä-Yhdistyksen järjestösihteeri Hanna Tuuran toimenkuvan muuttamisen. Hanna Tuura ottaa maaliskuun alusta vastuulleen aluetyön koordinoinnin Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Järjestösihteerille aikaisemmin kuuluneista viestintätehtävistä siirtyy merkittävä osa uudelle viestintäsuunnittelijalle. Aluesihteerin tehtäviä ko. alueilla aikaisemmin hoitanut Kalle Hiltunen on aloittanut vuoden 2016 alusta Herättäjä-Yhdistyksen yleissihteerinä vastuualueinaan herättäjäjuhlien järjestelyt, kirjakustannus ja erilliset kehittämishankkeet.

 

Nivalan 2019 herättäjäjuhlien järjestämissopimus hyväksyttiin

Herättäjä-Yhdistyksen ja Nivalan seurakunnan välille neuvoteltu vuoden 2019 herättäjäjuhlien järjestämissopimus hyväksyttiin. Sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun Nivalan seurakunta on päättänyt sopimuksen hyväksymisestä. Päätetyt herättäjäjuhlapaikkakunnat ovat Vantaa 2016, Nilsiä 2017, Tampere 2019 ja Nivala 2019.

 

269 uutta jäsentä hyväksyttiin

Herättäjä-Yhdistyksen jäseneksi liittyi vuoden 2015 aikana 269 uutta jäsentä. Uusista jäsenistä nuorisojäseniä on 128 ja vuosijäseniä 141. Jäsenyyden katsottiin päättyneen 214 jäseneltä, jotka ovat jättäneet jäsenmaksun maksamatta kahtena vuotena peräkkäin. Jäsenyys päättyi vuonna 2015 oman tai omaisen ilmoituksen perusteella 268 jäsenellä. 

 

Matkakorvausten perusteet 2016

Herättäjä-Yhdistyksen korvaamien matkojen perusteet vuonna 2016 pysyvät samoina kuin edellisenä vuotena.  Herättäjä-Yhdistyksestä matkakorvauksiin ovat oikeutettuja Herättäjä-Yhdistyksen työntekijät ja alueyhteyshenkilöt, Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen, eri toimikuntien ja työryhmien jäsenet.  Muiden osalta on korvauksista sovittava erikseen toiminnanjohtajan kanssa.

 

Minna Kettunen Aholansaarisäätiön hallitukseen

Kirjailija Minna Kettunen Lapinlahdelta valittiin Aholansaarisäätiön hallitukseen Hannu Isotalon tilalle, joka oli pyytänyt eroa hallituksesta.  Säätiön sääntöjen mukaan Herättäjä-Yhdistyksen hallitus valitsee säätiön hallituksen vuodeksi kerrallaan. Aholansaarisäätiön hallitukseen kuuluvat vuonna 2016 Martti Kauhanen pj, Olavi Kettunen, Mika Nuorva, Minna Kettunen ja Simo Juntunen. 

 

Sääntömuutos vuosikokouksen esityslistalle

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokoukselle hallitus esittää seuraavia muutoksia Herättäjä-Yhdistyksen sääntöihin:

2§ lisätään sana ”kirkon” evankelisluterilaisen ja tunnustuksen väliin.

5§ muutetaan muotoon: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Sama jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi

Siionin virsien uudistamistoimikunnan puheenjohtajaksi Simo Juntunen

Hallitus valitsi toiminnanjohtaja Simo Juntusen Siionin virsien uudistamistoimikunnan puheenjohtajaksi Kaarlo Kallialan tilalle. Kalliala oli ilmoittanut jäävänsä puheenjohtajan tehtävästä pois. Siionin virsien uudistamistyö on edennyt niin pitkälle, että kevään 2016 aikana hallitus saanee käsiteltyä kaikki loput uudistetut virret ja päättää syksyllä 2016 koko kokoelman hyväksymisestä, jolloin SVUT:n työ hankkeessa päättyy.

 

Uusia ehdotukseksi Siionin virsistä hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi SVUT:n esityksen uudistettujen Siionin virsien 29, 30, 54, 67+134, 80,  88, 99, 104, 105+121, 120, 133, 159, 194, 195, 205, 216, 232, 247, 278, 283, sekä virsikirjan virren 836 hyväksymisestä ehdotuksiksi Siionin virsiksi. Hallitus hyväksyi SVUT:n esityksen, että Siionin virret 184 ja 305 poistetaan.  

 

Jyväskylän Kristillisen Opisto lahjoittaa osuutensa Aholansaaresta Herättäjä-Yhdistykselle

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa osuutensa Aholansaaren tilasta Herättäjä-Yhdistyksen. Herättäjä-Yhdistyksen hallitus päätti ottaa lahjoituksen vastaan ja valtuutti toiminnanjohtajan allekirjoittamaan lahjakirjan ja hakemaan lahjoitukselle lainhuudatusta. Kainuun Opiston ja Portaanpään kristillisen opiston osuudet Aholansaaren tilasta siirtyvät Aholansaarisäätiölle.  Omistusmuutosten jälkeen Herättäjä-Yhdistys ja Aholansaarisäätiö omistavat yhdessä Aholansaari nimisen tilan.

 

Varainhoitostrategia päivitetään

Herättäjä-Yhdistykselle vuonna 2009 laadittu varainhoitostrategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Tehtävää varten hallitus nimesi työryhmään toiminnanjohtaja Simo Juntusen, toimistopäällikkö Hanna Maunulan sekä hallituksen jäsenet Olavi Kettusen ja Antto Joutsiniemen.

 

Lisätietoja hallituksen kokouksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen, 050 337 1535 tai **@**

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous pidetään 19.3.2016 Lapualla. Hallitukseen kuuluvat Jukka Hautala pj, Kaarlo Kalliala varapj, Kristiina Elenius, Antto Joutsiniemi, Jaakko Linko, Taina Manninen, Eetu Muilu, Mauno Nivala ja Marjatta Pulkkinen.

 

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi