Musiikkityön sisältö- ja toimintaohjelma 2016–2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Musiikkityön sisältö- ja toimintaohjelma 2016–2020

Herännäisyyden musiikillinen perusta on laulaminen, sen tukeminen ja siihen kannustaminen. Siionin virsien veisaaminen ja muu herännäishenkinen musiikki ilmaisevat omaleimaisella tavallaan körttiläistä uskonkäsitystä. Maallista ja hengellistä ei vahvasti erotella, eikä kaikkea sanoiteta valmiiksi, jolloin myös ihmisen omalle pohdinnalle jää tilaa. Musiikki on merkittävä keino liikkeen viestinnässä ja arvojen ilmaisemisessa.

Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityön tehtävänä on Siionin virsien veisuuperinteen ja muun herännäishenkisen musiikin ylläpitäminen, kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.  Musiikkityö tarjoaa mahdollisuuksia tekemiseen, osallistumiseen ja herännäishenkisen musiikin käyttämiseen. Tavoitteisiin pyritään seuraavilla käytännön toimenpiteillä, joita tarkennetaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

 

1. Siionin virsien ja muun musiikin avulla vahvistetaan ja selkiytetään herännäisyyden viestiä.

 • paikallistasolla musiikkitoiminta kanavoituu osallistumisena seuraliikkeeseen,  valtakunnallisella tasolla painopiste on herättäjäjuhlissa ja muissa yhdistyksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämissä tapahtumissa
  • kuorot Herättäjän kirkkopyhissä
  • eri musiikinlajit runsaasti esillä tapahtumissa
 • uudistettuja Siionin virsiä opetetaan ja pidetään runsaasti esillä
  • kustantamalla äänitteitä ja nuottikustanteita
  • järjestämällä veisuutilaisuuksia
  • organisoimalla kuoroja ja veisuupiirejä opettamaan virsiä
 • musiikkityön viestintää kehitetään määrätietoisesti
  • hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia

 

2. Musiikilla on vahva osuus kaikessa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnassa.

 • musiikkisihteeri tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen muiden työntekijöiden ja työalojen kanssa
 • kannustetaan ja rohkaistaan lapsia ja nuoria musiikin tekemiseen ja esittämiseen
  • järjestämällä musiikkipainotteisia rippikouluja
  • perustamalla oma Youtube-kanava, jonne saa vapaasti ladata musiikkiaan
  • järjestämällä valtakunnallinen lapsikuoroleiri herättäjäjuhlien yhteydessä

 

3. Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöstä vastaa musiikkisihteeri, jota tukee musiikkitoimikunta.

 • musiikkisihteerin toimi on kokopäiväinen, mikäli yhdistyksellä on taloudelliset edellytykset siihen
 • musiikkisihteeri on kanttori tai muu muusikko
 • musiikkisihteerin toimenkuvaan kuuluvat nuotti- ja äänitekustannuksesta vastaaminen, herättäjäjuhlien oheisohjelman suunnittelu yhdessä paikallisten kanssa, yhteydenpito herännäishenkisiin virsikuoroihin, kanttoreihin ja muusikoihin sekä musiikkitoimikunnan sihteerinä toimiminen
 • musiikkitoimikunta tekee hallitukselle ehdotuksia nuottikustanteista ja äänitteistä, suunnittelee ja kehittää yhdistyksen musiikkitoimintaa  ja tukee musiikkisihteeriä tämän työssä

 

4. Musiikkityössä tuetaan ja koulutetaan alueellisia vapaaehtoisia.

 • tehdään yhteistyötä seurakuntien, muiden järjestöjen ja herännäiskansanopistojen kanssa
  • järjestetään musiikkileirejä ja työpajoja
  • järjestetään vuosittain kuoronjohtajien ja vastuunkantajien koulutuspäivät

 

 


pdf liite

Musiikkityön sisältö- ja toimintaohjelma 2016-2020
Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi