Eväät elämään - kaikille!
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Eväät elämään - kaikille!

-Käytämme opetuksessa kuvailmaisua ja draaman keinoja, kertoo nuorten turvapaikanhakijoiden opetuksesta vastaava Anu-Mari Janhonen Turun kristillisestä opistosta.

Kuva: Janne Peltonen

Kansanopistoissa on hyvät valmiudet nuorten turvapaikanhakijoiden kouluttamiselle.

Onko nuorten turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajataustaisten kouluttaminen kansanopistojen tehtävä?

Pedagoginen rehtori Juha Kaivola Turun kristillisestä opistosta pitää tällaista koulutusta opiston keskeisenä missiona. Mikä muukaan se voisi olla?, hän kysyy.

- Se on myös opiston arvojen mukaista, mieluisa ja mielekäs tehtävä. Strategiamme yksi painopistealue on tarjota opintoja maahanmuuttajataustaisille.

Kaivola korostaa nuorten tukemisen olleen kansanopistojen ydinosaamista kautta aikain.

 

Haastava ja antoisa ryhmä

Viime vuoden elokuussa Turun kristillisellä opistolla aloitti Nutukka-ryhmä, joka koostuu 16-17-vuotiaista yksin muuttaneista turvapaikanhakijoista. Ryhmän 11 poikaa ja 4 tyttöä tulevat neljästä eri kieliryhmästä.

- Kun aloitimme, meillä ei ollut yhtään yhteistä sanaa, mutta nyt kommunikointi sujuu. Voin jo selvittää heille asioita suomen kielellä, kertoo Nutukka-ryhmän linjavastaava Anu-Mari Janhonen.

Luokkahuoneen taulu on täynnä suomenkielisiä lauseita ja takaseinällä on ryhmätöinä tehtyjä kollaaseja.

- Käytämme opetuksessa paljon kuvailmaisua ja draaman keinoja. Suomen kielen lisäksi oppiaineita ovat yhteiskuntatieto, tietotekniikka, terveystieto, matematiikka ja musiikki-ilmaisu.

Anu-Mari Janhosella on pitkä kokemus suomi toisena kielenä – opettajan työstä. Tämä ryhmä on kuitenkin erityisen haastava ja antoisa.

- Minulla ei ole aikaisemmin ollut tällaista ryhmää, jossa kaikki ovat hyvin traumatisoituneita. Näillä nuorilla on valtavasti surua. Nuorten omaisia on kuollut ja kadonnut.

- Vaikka tässä luokassa itketään usein, mukaan on jo tullut nauruakin, Janhonen iloitsee.

Haastetta opetukselle tuo myös se, että nuorilla on erilaiset koulunkäyntitaustat. Muutamalla ei ole mitään koulutusta, jotkut ovat käyneet Koraani-koulua ja toisilla on 8-10 kouluvuotta takanaan.

- Nuorilla on kuitenkin hyvä motivaatio oppia kieltä ja halu ymmärtää suomalaista kulttuuria, Janhonen toteaa.

 

Nutukka – Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa

Nutukka-ryhmässä tuetaan ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä maahanmuuttajia kotoutumisprosessin alkuvaiheessa. Nuoret ovat tuetun asumisen piirissä ja he saavat ohjausta elämän käynnistämiseen uudessa kotimaassa. Maahanmuuttovirasto ostaa nämä palvelut palveluntuottajilta.

- Nuoret asuvat täällä opistolla ja minä vastaan heistä päivisin, SPR:n ohjaajat ovat heidän kanssaan iltaisin ja viikonloppuisin. Nuorten kotouttamista auttaa se, että he asuvat yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, saavat ikäisiään ystäviä ja voivat käyttää suomen kieltä päivittäin, Janhonen kertoo.

Juha Kaivola kertoo opiston osallistuneen vuosina 2006-2007 hankkeeseen,  jossa kehitettiin opetussuunnitelma ja materiaalia nuorten turvapaikanhakijoiden koulutukseen kansanopistossa.

Nuoret turvapaikanhakijat pyritään saamaan heti suomen kielen opintoihin kiinni, vaikka heidän tulevaisuutensa olisikin vielä auki. Aktiivi-ikäiselle nuorelle usean kuukauden odottelu vastaanottokeskuksessa olisi liian pitkä aika.

- Nutukka-ryhmien nuorilla on paljon ongelmia. Usein aloitetaan siitä, että saadaan nuorten vuorokausi- ja ruokailurytmit kuntoon. Opisto tarjoaa heille hyvän oppimisympäristön kielen opiskelulle ja sosiaalisten suhteiden luomiselle, Juha Kaivola toteaa.

 

Nutukka-ryhmiä on yli 20:ssä kansanopistossa

Kainuun opisto toteutti Nutukka-ryhmän koulutuksen ensimmäisen kerran vuonna 2009. Koulutuksen onnistumisesta kertoo myös se, että yksi tämän ryhmän nuorista on nyt opistolla työntekijänä.

Viime syksynä Nutukka-ryhmät aloitettiin myös Kainuun – ja Valkealan opistolla. Molemmilla opistoilla ollaan tyytyväisiä nuorten motivoituneeseen opiskeluun ja siihen, miten hyvin lähialueiden ihmiset ovat ottaneet nuoret vastaan ja yhteisiä aktiviteettejä on syntynyt.

Valkealan kristillisen kansanopiston rehtori Pauliina Ahola pitää tärkeänä sitä, että muiden opistojen henkilökuntien kanssa voi jakaa kokemuksia Nutukka-ryhmien asioista ja miettiä yhteistyömahdollisuuksia.

Raudaskylän Kristillisessä opistossa aloitti Nutukka-ryhmä viime vuoden lokakuussa. Ryhmän nuorukaiset ovat kirjoilla Oulun vastaanottokeskuksessa. Opistossa toteutettiin vuonna 2009 ensimmäisen kerran Nutukka-koulutusta.

- Meille jäi aikaisemmasta Nutukka-ryhmästä hyvä kokemus, joten nyt oli helpompi ottaa uusi ryhmä vastaan, kertoo opiston rehtori Jukka Hautala.

Lokakuun lopussa Raudaskylän opisto joutui polttopullo-iskun kohteeksi. Kukaan ei loukkaantunut polttopulloiskussa, eikä opistolle koitunut aineellisia vahinkoja.

- Tämä äärimmäisen tuomittava teko on järkyttänyt opiskelijoita ja henkilökuntaa. Olemme pyrkineet kaikin tavoin vakuuttamaan nuoret siitä, että Suomen laki ja toimijat ovat ihmisen turvana, Hautala kertoo.

Raudaskylässä on koettu avoimen tiedottamisen hälventävän ennakkoluuloja. Nutukka-ryhmän oppitunnit ovat avoimia kiinnostuneiden tulla seuraamaan.

Myös Lapualla on lähdetty avoimesti tiedottaen valmistelemaan Nutukka-ryhmän koulutusta. Joulukuussa, kun tätä haastattelua tehtiin, Lapuan kristillisen opiston rehtori Simo Ikola odotti toiveikkaana koulutuksen käynnistyvän hyvinkin pian.

- Olemme huolellisesti paneutuneet asiaan ja todenneet koulutuksen järjestämisen opiston arvojen mukaiseksi. Odotamme nyt Maahanmuuttoviraston päätöstä.

Kaikki on valmiina. Ryhmälle on rekrytoitu ehdollisena yksi opettaja ja viisi ohjaajaa.

- Kiinnostus avoinna oleviin tehtäviin oli suuri. Päteviä hakijoita oli ohjaajiksi 50 henkilöä ja opettajaksi 30 henkilöä, Ikola kertoo.

 

Jatkuva tarve maahanmuuttajataustaisten koulutukselle

Herännäisopistoissa on koulutusta myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joiden ikähaitari yltää 17 - vuotiaista aina yli 60 –vuotiaisiin. Monimuotoinen koulutustarjonta sisältää alkeistason kieli-, kulttuuri- ja kotoutumiskoulutusta, perusopetusta sekä valmennusta ammatilliseen- tai korkeakoulukoulutukseen

Portaanpään kristillisessä opistossa on kehitetty maahanmuuttajille koulutuksia, joissa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Siinä huomioidaan opiskelijan koulutustarpeet ja –tavoitteet joko jatko-opintoja tai työelämää varten.

- Opiston ja opiskelijoiden kokemukset ovat varsin myönteisiä, opiskeluiden räätälöinti jokaisen tarpeisiin työharjoitteluineen on saanut kiitosta, kertoo linjavastaava Maarit Kumpulainen.

Jyväskylän kristillisessä opistossa on tänä lukukautena noin 70 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa, jotka edustavat 28:aa eri kulttuuria.

- Koemme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden rikastuttavan opistoelämää. Opistoa voi sanoa monikulttuuriseksi yhteisöksi, rehtori Harri Erkamaa kertoo.

Opistojen kokemuksen mukaan monikulttuurinen opistoyhteisö ei ole lisännyt häiriökäyttämistä tai vastakkainasettelua. Yhteisymmärrystä on rakennettu keskustelemalla.

Kansanopistoilla on ollut läpi niiden historian hyvät lähtökohdat maahanmuuttajien vastaanottamiseen.

- Meillä on ollut inkerinsuomalaisia opiskelijoita 1940- luvulla ja namibialaisia 1970- luvulla, rehtori Ahonen Kainuun opistosta vahvistaa.

Johanna Sointula

 

Tutustu lisää:

http://www.jko.fi/

http://www.kainuunopisto.fi/

http://www.lapuankro.fi/

http://www.portaanpaa.fi

http://www.rko.fi/

http://www.turunkristillinenopisto.fi

http://www.valkealanopisto.fi/

 

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi