Ohjelma 2016-2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kansainvälisen työn ohjelma 2016-2020

Hallituksen 28.11.2015 hyväksymä

Osana maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa julistamme sanoin ja teoin hyvää sanomaa, toimimme oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi ja edistämme lähimmäisenrakkautta lähellä ja kaukana.

Herättäjä-Yhdistys on osallistunut toiminnallisesti ja taloudellisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön tekemällä talkootyötä Inkerin ja Viron kirkoissa ja osallistumalla Suomen Lähetysseuran työhön. Tätä varten Herättäjä-Yhdistyksellä on Heränneen kansan lähetysrahasto.

Kristuksen kirkko on olemukseltaan monikulttuurinen ja monikielinen. Maailman ja suomalaisen yhteiskunnan muuttumisen myötä tänä päivänä on tärkeää tiedostaa erilaisten kulttuurien ja uskontojen kohtaamisen alkavan jo kotiovelta. Siksi on edistettävä vieraanvaraisuutta ja kulttuurien välistä dialogia myös kotimaassa.

Tavoitteena on, että kaikessa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnassa pidetään esillä kokonaisvaltaista lähetystyötä:

  1. Kansainvälisen työn keskiössä ovat kansainvälinen vastuu ja yhteistyö. Suomen Lähetysseuran kanssa vuosittain solmittavassa lähetystyön palvelusopimuksessa keskitytään jatkossa yksittäisten nimikkolähettien sijasta erilaisiin laajempiin temaattisiin kokonaisuuksiin ja työaloihin, jotka valitaan Herättäjä-Yhdistyksen arvopohjan mukaisesti ja joita vaihdetaan muutaman vuoden välein. Työ linkitetään yhdistyksen muihin työaloihin niin, ettei toimintamme ole vain passiivista rahankeruuta, vaan valittu teema läpäisee mahdollisuuksien mukaan kaiken yhdistyksen toiminnan.
     
  2. Kehitämme globaalikasvatustyötämme kotimaassa erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa ja osallistumistamme kehitysyhteistyöhankkeisiin. Talkootyössä kehitämme uusia toiminnallisia muotoja ja hankimme uusia vastuunkantajia. Kansainvälisessä diakoniassa ja ekumeniassa olemme avoimia myös uusille yhteistyökumppaneille.
     
  3. Herättäjä-Yhdistys näkyy julkisuudessa nykyaikaisesti ja aktiivisesti kansainvälistä työtä tekevänä järjestönä. Sen työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja seuraliikkeessä mukana olevat viestivät Herättäjä-Yhdistyksen missionaarisuudesta.

Kansainvälisen työn neuvottelukunta (KANNE) ja työalasta vastaavat työntekijät huolehtivat tämän työn käytännöllisestä toteuttamisesta kotimaassa ja ulkomailla.


pdf liite

Kansainvälisen työn ohjelma 2016-2020
Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi