Pääkirjoitus 10/2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pääkirjoitus 10/2015

Päätoimittaja Simo Juntunen

Kuva Antti Rintala

Samoilla patjoilla

Kirkkoamme moititaan välillä hitaudesta. Mutta yllättävien humanitaaristen kriisien ja katastrofien kohdatessa kirkosta löytyy nopeutta ja ketteryyttä. Viime viikkojen aikoina on ollut rohkaisevaa nähdä, kuinka monissa maamme seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja kunnissa on reagoitu nopeasti arkemme keskelle tulleeseen pakolaiskriisiin. Seurakunnat ja kunnat ovat avanneet oviaan, etsineet paikkoja ja keränneet erilaisia tarvikkeita. Monet ihmiset ovat antaneet apuaan, aikaansa, työpanostaan ja lahjoituksia eri kanavien kautta. Kun hätä ja tarve ovat suuria, kirkostamme ja yhteiskunnastamme löytyy valmiutta auttaa ja toimia. Lähimmäisenrakkaus on kekseliästä.

Ensi kesän herättäjäjuhlia valmisteleva Vantaa on yksi tilanteeseen reagoinut seurakuntayhtymä. Sieltä pyydettiin lupaa ottaa käyttöön talven ajaksi pakolaisten hätämajoitusta varten herättäjäjuhlien yhteismajoitukseen tarkoitetut patjat. Kiertävään juhlakalustoon kuuluvat ja muutoin varastoissa ensi kesää odottavat patjat saavat näin uutta käyttöä. Jos ennen vanhaan herännäisyyden ja seuraliikkeen parissa viljeltiin sanontaa ”samoilla oljilla” kuvaamaan ihmisten tasavertaisuutta, niin tänään voidaan puhua ”samoilla patjoilla” olemisesta. Toivottavasti tämäkin pieni apu tulee tarpeeseen.

Pakolaiskriisissä apua viedään myös Suomesta ulkomaille. Muutamia vuosia sitten Heränneen Kansan Lähetysrahaston sääntöjä uudistettaessa lisättiin varojen yhdeksi mahdolliseksi käyttötarkoitukseksi katastrofiapu. Lisäyksen tarkoitus on ohjata ja kanavoida osaltaan auttamishalua ja apua, kuten seuroissa tähän tarkoitukseen kerättyjä kolehteja, keskitetysti eteenpäin yhteistyökumppaneittemme kautta. Tämäkin kanava on auki.

Apua pakolaistilanteessa ennustetaan tarvittavan pitkään. Kansainvälinen yhteisö, johon Suomikin kuuluu, ei ole kyennyt puuttumaan kriisin syntyyn ja syihin ajoissa. Nyt hoidetaan seurauksia ja autetaan aluksi akuutissa hädässä. Vaikutukset tuntuvat pitkään ja tulevat muuttamaan meitä. Tässä muutoksessa asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä vuosien ja vuosikymmenten työtä, yhteistä elämää kodeissa ja lähiyhteisöissä. Tähän kotimaassa tehtävään perustyöhön, jonka tarkoituksena on rohkaista elämään kristittyinä, tarvitsemme myös jatkuvaa tukea ja varoja. Olkoon auttaminen tänäänkin mielissämme etuoikeus ja ilo.

Simo Juntunen

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi