Hallituksen kokous 19.9.2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote hallituksen kokouksesta 19.9.2015

TIEDOTE HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 19.9.2015

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti syksyn ensimmäisen ja samalla järjestäytymiskokouksensa Aholansaaressa 19.9.2015.  Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita.

Hautala ja Kalliala jatkavat puheenjohtajina

Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan piispa Kaarlo Kalliala Turusta. Hallituksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi valittiin toiminnanjohtaja Simo Juntunen. Hallituksen muita jäseniä ovat Kristiina Elenius Nurmijärveltä ,Antto Joutsiniemi Oulunsalosta, Olavi Kettunen Kuusankoskelta, Jaakko Linko Kauhavalta, Taina Manninen Kuusamosta, Eetu Muilu Helsingistä, Mauno Nivala Lahdesta ja Marjatta Pulkkinen Kiuruvedeltä.

 

Musiikkityön ohjelma vuosille 2016-2020 ja nippu uudistettuja Siionin virsiä

H-Y:n musiikkitoimikunnan valmistelema musiikkityön ohjelma vuosille 2016-2020 hyväksyttiin. Ohjelman mukaan: ”Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityön tehtävänä on Siionin virsien veisuuperinteen ja muun herännäishenkisen musiikin ylläpitäminen, kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Musiikkityö tarjoaa mahdollisuuksia tekemiseen, osallistumiseen ja herännäishenkisen musiikin käyttämiseen.”

 

Siionin virsien uudistamistoimikunnan (SVUT) esitys 25 uudistetun Siionin virren hyväksymisestä ehdotuksiksi Siionin virsiksi hyväksyttiin. Hallitus saa virsiä hyväksyttäväksi vastaavan kokoisissa nipuissa myös vuoden 2016 aikana.  Tavoitteena on, että uudistettu Siionin virsien kokoelma julkaistaan ja otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

 

Raportit musiikkityöstä ja lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä

Musiikkisihteeri Samuli Korkalaisen raportti musiikkityöstä vuosina 2013-2015 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. Raportissa luotiin katsaus musiikkityön kehittämiseen ja toteutukseen ajalta, jolloin Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöhön on kohdistettu lisäresurssia.  Musiikkityön teemavuotta vietettiin vuonna 2014 mm järjestämällä kuorokursseja eri puolella Suomea. Siionin virsien uudistamisessa musiikkityön lisäresurssi on tukenut hankkeen edistämistä.

 

Lapsi- ja varhaisnuorisotyön hankkeessa työntekijänä toimineen Salla Rannan laatima loppuraportti merkittiin tiedoksi.  Hanke alkoi keväällä 2013 ja päättyi elokuussa 2014. Sen tavoitteena oli mm. hakea toimintamalleja, jotka tukisivat lasten ja varhaisnuorten ja heidän perheidensä osallistumista toimintaan.  Herättäjä-Yhdistyksen toiminnassa jatketaan vuonna 2016 teemaa ”lapsenoikeudella”. Tavoitteena on ottaa huomioon toiminnassa paremmin mm lapsivaikutukset.

 

Aukusti Oravalan elämäkerran kustantaminen

Riitta Karvosen kirjoittama käsikirjoitus: Aukusti Oravala – kirjailijapapin muotokuva päätettiin ottaa vielä Herättäjä-Yhdistyksen syksyn 2015 kustannusohjelmaan. Hallitus päätti kiittää Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiötä taloudellisesta tuesta kirjan kustantamiseen. Tavoitteena on, että kirja ilmestyisi marraskuussa 2015.

 

Vantaan ja Nilsiän herättäjäjuhlasopimukset hyväksyttiin

Vantaan kaupungin, Vantaan seurakuntayhtymän ja Herättäjä-Yhdistyksen välille neuvoteltu kumppanuussopimus hyväksyttiin. Sopimuksessa sovittiin Vantaan kaupungin osallistuminen vuoden 2016 Vantaalla pidettävien herättäjäjuhlien järjestämiseen.  Vantaan kaupunki on päättänyt osallistua juhlien järjestämiseen 100 000 eurolla, jolla katetaan mm juhlien tarvitsemien tilojen ja palveluiden kustannuksia. 

 

Nilsiässä vuonna 2017 pidettävien herättäjäjuhlien järjestämiseksi neuvoteltu järjestämissopimus Kuopion seurakuntayhtymän kanssa hyväksyttiin. 

 

Herättäjä-Yhdistys osoittaa tukea Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeille vuonna 2016

Hallitus päätti osoittaa tukea vuonna 2016 Suomen lähetysseuran tekemään kehitysyhteistyöhön Heränneen Kansan Lähetysrahastosta. Toiminnanjohtaja valtuutettiin neuvottelemaan SLS:n kanssa yksityiskohdista ja konkreettisista avustettavista kehitysyhteistyön kohteista syksyn aikana. Aloitteen asiasta hallitukselle oli tehnyt aluesihteeri Jaakko Löytty.

 

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään Myyrmäen kirkossa 8.7.2016

Hallitus kävi keskustelun Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2015 Sotkamossa pidetystä vuosikokouksesta ja merkitsi pöytäkirjan tiedoksi. Vuoden 2016 vuosikokous päätettiin pitää Myyrmäen kirkossa perjantaina 8.7.2016 klo 16.  

 

Talouskatsaus: Vuoden 2015 ennustetaan jäävän alijäämäiseksi yli 100 000€

Herättäjä-Yhdistyksen taloustilanne heikentyi kesän aikana. Sotkamon herättäjäjuhlien lauantain rankkasateet vaikuttivat juhlien kolehteihin, jotka jäivät edellisestä vuodesta lähes 60 000€ pienemmiksi.  Juhlien tarkka järjestelytulos valmistuu alkuvuodesta 2016 osana yhdistyksen tilinpäätöstä. Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2015 tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän yli 100 000 euroa alijäämäiseksi, mikäli syksyn aikana ei saada merkittäviä lahjoituksia tai testamentteja.

 

Hallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi ja antoi yhdistyksen johdolle valtuudet ottaa lainaa Heränneen Kansan Lähetysrahastosta Yhdistyksen maksuvalmiuden varmistamiseksi.   Laina maksetaan Lähetysrahastoon takaisin vuoden 2016 aikana.   Herättäjä-Yhdistyksen tukijoiden toivotaan osoittavan lisää tukea ja lahjoituksia taloustilanteen parantamiseksi.

 

Pakolaistilanteen vaikutukset Herättäjä-Yhdistyksessä

Suomessa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti alkusyksyn aikana herättäen kansalaisten auttamishalun. Hallitus merkitsi tiedoksi tilanteeseen liittyvät toiminnanjohtajan päätökset ja ohjeet:

 

Herättäjä-Yhdistys on antanut luvan Vantaan seurakuntayhtymälle käyttää talven aikana herättäjäjuhlien yhteismajoitukseen tarkoitettuja ja Vantaalle varastoituja patjoja pakolaisten hätämajoitukseen. 

 

Herättäjä-Yhdistyksen toiminnassa pakolaisten auttamiseen kerätyt varat kuten seurakolehdit ohjeistetaan lähettämään Heränneen Kansan Lähetysrahastoon merkinnällä ”katastrofiapu”.  Sieltä Herättäjä-Yhdistys ohjaa tähän tarkoitukseen kerättyjä varoja keskitetysti eteenpäin erikseen päätettäviin kohteisiin yhteistyökumppaneiden kuten Kirkon Ulkomaanavun tai Suomen Lähetysseuran kautta.  

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokoukset vuonna 2016

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen seuraavat kokoukset pidetään:

La 28.11.2015 klo 10 Helsinki (talousarvio ja toimintasuunnitelma)

La 30.1.2016 klo 10 Helsinki

La 19.3.2016 Klo 9.00 Lapua (Tilinpäätös)

La 21.5.2016 klo 10 Helsinki

Pe 8.7.2016 klo 12 Vantaa (varalla)

La 10.9.2016 klo 10 Helsinki (järjestäytyminen)

La 29.10.2016 klo 10 Helsinki (varalla)

La 3.12.2016 klo 10 Helsinki

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi