SV 108+116 (uudessa 7)
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uudistettu Siionin virsi 108 + 116 (numero uudessa kokoelmassa 7)

(LSV 117, MSV 109a)
sävelmäksi Siionin virren 108 sävelmä

1.On yksinkertaisuus 
sanoa helppo suulla,
vaan työläs yksinkertaiseksi tulla on.
Aadamin uhmakkuus
ei tahdo siitä kuulla,
vaan itse kamppailee ja vaatii huomion.
Niin kaikkinainen
viisaus mainen
himmenee luona taivaallisten lahjojen.
Kurkottaa luottamus
luoksesi, Rakkaus.
Hartaasti lapsen kaltaisuutta ikävöin.
En enää tahdo vakuutella omin töin.

2. On ollut toivoni
ylettää Jumalaani.
Nyt vaatimattomaksi tulla tahtoisin.
Opeta, Herrani,
katsomaan auttajaani.
Kasvamaan auta armoon yhä syvemmin.
Viivynkin tässä
nyt kerjäämässä.
Kahleista synnin vapauteen ikävöin
näkemään paremmin
sydämen pohjaankin,
kun siellä hoidat yksinkertaisuudessa,
sieluni kiittää, veisaa hiljaisuudessa.

3. Pois oma hurskaus
karkota sydämestä.
Tee minut luuloistani aivan tyhjäksi.
Ankarin kiusaus
ei armahdusta estä.
Näin tahdon tulla pienemmäksi, köyhäksi.
Jos sydän häilyy,
kuitenkin säilyy
salattu toivo sinussa, Lunastaja.
Jos eksyn, poikkean,
muistuta uudestaan:
En muuta voi kuin lapsen lailla uskoa
ja yksinkertaisuutta yhä rukoilla.

Lars T. Nyberg
suom. E. Lagus
uud. W. Malmivaara, J. Haavio
uud. L-M. Renko

 

PERUSTELUT:

Lars Nybergin 5-säkeistöinen virsi on jaettu Haavion laitoksessa kahdeksi eri virreksi. Käyttötutkimuksen mukaan virret ovat vähän veisattuja (108 viisi kertaa ja 116 kolme kertaa), mikä johtuu ehkä haasteellisesta sävelestä. Haavion laitoksessa yksinkertaisuus on muutettu ”vaatimattomuudeksi”, mikä muuntaa virren ”olemuksellisen yksinkertaisuuden” ja lapsenkaltaisuuden ajatusta eräänlaisen hyveellisyyden suuntaan (vaatimattomuus, nöyryys). Nyt Leena-Maria Renko on yhdistänyt virret ja tiivistänyt ne kolmisäkeistöiseksi ”yksinkertaisuuden” teemavirreksi.

Sävelmän vaikeus ei ole riittävä syy sen karsimiseen kokoelmasta, vaan Siionin virsien sävelmistöstä saa löytyä haasteitakin. Kuitenkin kovin lähekkäiset toisinnot hankaloittavat usein veisaamista, joten niistä pyritään nyt jättämään toinen pois. Siionin virren 108 sävelmä on vakiintunut yleisemmin käyttöön kuin Siionin virren 116.


pdf liite

Uudistettu Siionin virsi 108 + 116 (numero nykyisen kokoelman mukaan)
Tapahtuu
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 27.10.–29.10.
Aikuisten kertausrippikoulu Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi