Pääkirjoitus 9/15
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pääkirjoitus 9/15

Päätoimittaja Simo Juntunen

Kuva Antti Rintala

Muukalaisena maailmassa

Monikulttuurisuudesta heräsi Suomen kesässä mielipiteiden myrsky. Monet peräänkuuluttivat käsitteiden tarkempaa määrittelyä, jotta hedelmällistä dialogia voitaisiin ylipäätään käydä. Muuten tuloksena on vain rajalinjoja jyrkentävä inttäminen. Useat kirkkomme vaikuttajat havahtuivat jyrkentyvien asenteiden ilmastonmuutoksen. Puheenvuoroissaan, puolustaessaan monikulttuurista Suomea ja tuomitsemalla kaikenlaisen rasismin, he ovat palauttaneet mieliin historian opetuksia, ihmiskäsitystä ja jakamatonta ihmisarvoa Jumalan luomassa maailmassa. Yksinkertaisimmillaan kirkon viestin ajassamme voisi kiteyttää tutun lasten virren sanoihin: ”Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on”.

Muukalaisuuden tunto on jokaista koskettava tosiasia. Se koskettaa niin muualta muuttaneita kuin samalla seudulla syntyneitä ja kasvaneita. Vieraus ja ulkopuolisuus näyttäytyvät pelkona, joka pahimmillaan purkautuu vihaisina sanoina ja tekoina. Vanha ja koeteltu lääke näihin pelkoihin on edelleenkin kohtaaminen, tuntemattomaan tutustuminen ja vieraanvaraisuus.

Muukalaisuuden tunnoista nousevaa uskoa Jumalaan kuvataan kaipaukseksi, ikäväksi ja ikävöinniksi. Hengellisessä kielessä toistuvat usein ajatukset kahdesta maasta ja maailmasta, jatkuvasta matkan teosta vaivoineen ja iloineen. Baabelista kaivataan Siionin virtain varsille, niin kuin 1920-luvulla Siionin virren kirjoittanut ja vieraaseen kaupunkiin muuttanut runoilija kuvasi tuntojaan Tammerkosken varrella. Mitä hän ikävöi, minne hän kaipasi?

Elämässä ikävä ja kaipaus kohdistuvat kahtaalle, menneeseen ja tulevaan. Usein täällä kaivataan mennyttä, menetettyä ja taakse jäänyttä. Milloin kaivataan lapsuuteen, kotiin, milloin sodissa menetettyihin seutuihin tai rakkaita ihmisiä, jotka ovat jääneet kauas ja etäälle, tai joista kuolema on erottanut. Tulevaisuuteen suuntautuvaa kaipausta kutsutaan toivoksi. Siinä kaivataan edessä olevaa, tulevaa ja parempaa. Tietä katsellaan ja kuljetaan eteenpäin uskon varassa. Matkaa tuntemattomaan tehdään yhdessä, jakamalla omastamme ja etsimällä rohkeutta Jumalan armosta.

Sotkamon herättäjäjuhlien kalliiden sadepisaroiden keskellä pidetyissä useissa puheissa käsiteltiin ja otettiin kantaa ajankohtaisiin monikulttuurisuuden teemoihin. Juhlilla meitä ja maamme vallan käyttäjiä rohkaistiin katsomaan avaralle ja silmin avoimin, jakamaan omastamme ja kantamaan vastuuta muuttuvassa maailmassa lähellä ja kaukana. Vaarojen tiellä rohkaisumme ja turvamme on Jumalassa, kaiken elämän Luojassa ja syntisten Vapahtajassa. Hän kantaa ja vie.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi