Pääkirjoitus 3/11
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lähetettynä maailmassa

KRISTINUSKON LEVIÄMINEN on vaikuttanut vallankumouksellisesti maailmankatsomuksiin, kulttuureihin ja erityisesti käsitykseen ihmisarvosta. Uskonpuhdistuksen jalo periaate omalla äidinkielellä kuultavasta ja luettavasta evankeliumin sanomasta loi aikoinaan mm. perustan luku- ja kirjoitustaidon opetukselle maassamme. Tästä seurannut kehitys mursi myös meillä sääty-yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet ja avasi uudelle kehitykselle portit selälleen.

MAAILMAN IHMISISTÄ kolmanneksen arvioidaan olevan tänään kristittyjä. Kristinuskon painopiste maailmalla on siirtynyt pohjoiselta pallon puoliskolta eteläiselle. Siellä helluntailaisten ja karismaattisten yhteisöjen jäsenmäärät ja kannattajakunta vahvistuvat eniten. Kiinassa monista lähetystyön esteistä ja kielloista huolimatta kirkkojen ja kristittyjen määrät kasvavat voimakkaasti.

KIRKKOJEN TEKEMÄN lähetystyön lisäksi kristinuskon leviämiseen on merkittävästi vaikuttanut myös yrityselämän ja kaupan käynnin kasvu, yhteiskuntien ja ihmisten monenlainen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Nykyisin entistä useampi suomalainen lähtee jossakin elämänsä vaiheessa työhön ulkomaille. Vieraassa kulttuurissa omien juurien arvostus ja merkitys kasvavat. Siellä eletään myös kristittynä. Maailman laaja muuttoliike ja globaali yritys- ja talouselämä muuttavat tänään myös maailman uskontokarttaa. Meillä ja muualla Euroopassa tämä näkyy uusien uskonnollisten yhteisöjen syntymisenä ja kasvuna.

HERÄNNYT KANSA on antaumuksella kerännyt lähetykselle runsaasti varoja ja veisannut lähetystyöntekijöitä rohkaisten ja siunaten matkaan sukupolvien ajan. Jo Ukko-Paavo, Malmberg, Lagus ja monet muut herännäisyyden kantaisät käsittivät lähetyksen kuuluvan erottamattomasti jokaisen kristityn ja kirkon olemukseen ja käytäntöön. Lähetystyön tavoite on tänäänkin tehdä Kristusta tunnetuksi siellä, missä häntä ei vielä tunneta. Pyyteetön palvelu ja auttaminen, aidossa ja arkisessa lähimmäisyydessä välittyvä rakkaus ja monin tavoin julistettava evankeliumi syntisten Vapahtajasta voivat tehdä Kristusta tunnetuksi. Se, mihin kaikkeen tämä lopulta vaikuttaa, on jätettävä suurempiin käsiin.
 

Simo Juntunen

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi