Hallituksen kokous 9.5.2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote hallituksen kokouksesta 9.5.2015

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 9.5.2015

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin seuraavia asioita:

Herättäjäjuhlat vietetään Nivalassa vuonna 2019.  Hallitus valitsi Nivalan vuoden 2019 herättäjäjuhlapaikkakunnaksi Nivalan seurakunnan ja kaupungin anomuksesta.   Edellisen kerran Nivala on toiminut herättäjäjuhlapaikkakunta vuonna 1992.  Tulevia juhlapaikkakuntia ovat Sotkamo 2015, Vantaa 2016, Nilsiä 2017 ja Tampere 2018.

Uudistettuja Siionin virsiä hyväksyttiin. Uudistettuja Siionin virsiä numerot 15,36+37, 56, 57, 86, 103, 109, 114, 118, 127, 140, 145, 146, 148, 153, 166, 170, 171, 180, 183, 222+228, 223+224, 226, 230, 242, 243 hyväksyttiin ehdotuksiksi Siionin virsiksi. Herättäjä-Yhdistyksen nettisivuilla julkaistaan osa uudistetuista virsistä. Virret, jotka edellyttävät tekijänoikeuksien haltijoiden luvan muutoksille julkaistaan vasta sitten, kun lupa on saatu.

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 215 henkilöä. Herättäjä-Yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin 124 nuorisojäsentä ja 91 vuosijäsentä.  Kaikilla yli 15 vuotiailla jäsenmaksunsa huhtikuun loppuun mennessä maksaneilla on äänioikeus Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa.

Herättäjä-Yhdistyksen pöytäviirillä  päätettiin muistaa vuosikokouksen yhteydessä Sotkamon seurakuntaa ja Sotkamon kuntaa, Osmo Kangasta, Pekka Leskelää, Ulla Mäki-Lohiluomaa ja Seppo Samilaa.

Vuosikokouksen jäsenaloitteen käsittelyä varten hyväksyttiin menettelytapajärjestys.  Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Sotkamossa 3.7.2015 käsitellään 25 jäsenen laatima aloite maallikkoteemavuoden viettämisestä vuonna 2016. Vuosikokouksessa aloitetta käsitellään seuraavassa järjestyksessä: aloitteen tekijöiden esittelypuheenvuoro (5minuuttia), hallituksen vastaus ja päätösesitys vuosikokoukselle, yleiskeskustelu ja asiasta päättäminen. 

Herättäjä-Yhdistyksen historian ensimmäinen räp-äänite ilmestyy syksyllä 2015, kun hallitus hyväksyi musiikkitoimikunnan esityksen Daikini-band yhtyeen äänitteen kustantamisesta.

Rovasti Tuomo Ruuttusen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä 30.9.2015 merkittiin tiedoksi. Ruuttunen on toiminut Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteerinä vuodesta 2001 alkaen. Tänä vuonna hän työskentelee herättäjäjuhlien pääsihteerinä Sotkamossa.

Viestinnän ja tiedotuksen kehittämisestä Herättäjä-Yhdistyksessä hallitus kävi lähetekeskustelua, jonka pohjalta siihen liittyviä asioita valmistellaan myöhemmin tänä vuonna päätettäväksi.  Viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen pyritään suuntaamaan lisää osaamista ja henkilöstöresurssia.  Tänä vuonna alkaa ilmestyä Herättäjä-Yhdistyksen sähköinen uutiskirje, Hengellinen Kuukauslehti alkaa ilmestyä e-lehtenä ja julkaistaan uusi NuoriYty sivusto.

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi