Mitä on körttiläinen nuorisotyö?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon nuorisotyötä körttiläisittäin

Tehtävämme:

Tehtävämme on järjestää arvopohjamme mukaista nuorisotoimintaa sekä tehdä vaikuttamistyötä evankelisluterilaisessa kirkossa ja koko yhteiskunnassa.
Arvopohjanamme on toivo, rakkaus, armollisuus ja tasavertaisuus.
Viestimme on että sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin.

Näkymme:

Olemme järjestö, joka toimii osana evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyötä. Rikastutamme sitä yhteistyöllä, nuoriso- ja julkaisutoiminnalla sekä yleiseen keskusteluun osallistumalla.

Haluamme, että meidät tunnetaan laadukkaasta, turvallisesta ja tasa-arvoisesta nuorisotyöstä. Tahdomme olla tekemässä körttiläisestä nuorisokulttuurista elinvoimaisen raikasta, jossa perinneliikkeen vahvuuksiin nojaten katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen.

Yhteiskuntaamme, ja osin aikamme hengellistä ilmapiiriäkin, leimaavat kilpailuhenki ja suorittaminen. Siksi haluamme tarjota kiireen keskelle levähdystä, yksinäisyyteen yhteisöllisyyttä ja pätemisen sijaan kelpaamista. Toivomme on siinä, että olemme Jumalan hyväksymiä rikkinäisinä ja epätäydellisinä, eikä armon ehtona ole hengellisiä tai moraalisia suorituksia.

Herännäisyys eli körttiläisyys on elämisen, ajattelemisen, uskon ja hartauden harjoittamisen tapa. Pyrimme siirtämään nuorisolle körttiläistä perintöä, kuten Siionin virsien veisuuta, seuroja, ja talkoohenkeä yhteisten asioiden hyväksi.

Monenlaista toimintaa

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö on osa evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyötä ja herännäisyyden oppi on kirkon oppi. Rohkaisemme nuoria kasvamaan ja elämään kristittyinä, osana yhteiskuntaa sekä yhteydessä omaan kotiseurakuntaansa. Haluamme osaltamme muistuttaa siitä, että elämme täällä toisia ihmisiä varten. Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyössä korostetaan arjen vastuullista kristillisyyttä, muistaen Vapahtajan tapaa kohdata ihmisiä.

Seurat ja Siionin virsien veisaaminen ovat edelleen osa Herättäjän nuorisotyön toimintaa, jossa myös mukavan yhdessäolon merkeissä leikitään ja pelataan nuoruuden innolla. Nuorisotyössä ovat esillä myös musiikki, kansainvälinen diakonia, lähetys, sekä vastuukysymykset luonnosta ja yhteiskunnasta. Toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan: keneltäkään ei tulla kyselemään oman uskon määrää tai laatua. Uskonratkaisu on körttiläisyydessä vieras asia.

Siionin virsien äärellä on tilaa kysellä, ja olla rauhassa keskeneräinen. Jumala on suuri ja Jeesus on ylösnoussut; ihminen saa olla näiden asioiden äärellä pieni ja ymmärtämätön, mutta silti turvassa.

Herättäjä-Yhdistys järjestää vuosittain kuusi rippikoululeiriä Aholansaaressa. Opetus tapahtuu piispainkokouksen hyväksymän rippikoulujen opetussuunnitelman (RKS 2001) mukaisesti. Lisäksi leireillä tutustutaan herännäisyyden keskeisimpään sisältöön, sekä mm. seura- ja talkooperinteeseen. Nuorisotyö järjestää rippikouluja varten myös isoskoulutuksen, jonka käy vuosittain noin 60-80 nuorta.

Herättäjän nuorisotyössä toimii kaksi päätoimista nuorisosihteeriä. Nuoret kantavat itse paljon vastuuta toiminnasta. Vuosittaisessa Saari-tapahtuman yhteydessä pidettävässä nuorisokokouksessa nuoret valitsevat keskuudestaan alueyhteyshenkilöt, jotka ideoivat ja toteuttavat nuorten toimintaa kahdeksalla alueella eri puolilla Suomea. Alueyhteyshenkilöiden ja työntekijöiden avustuksella nuoret järjestävät mm. nuorteniltoja, viikonloppuleirejä sekä konsertteja ja erilaisia tapahtumia.

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö julkaisee Nuori Yty –nimistä lehteä. Nuori Yty on nuorten näköinen, nuorten oma kristillinen lehti, jossa kirjoitetaan nuorten itsensä tärkeiksi kokemista asioista. Nuorten alueelliset toimituskunnat vastaavat itsenäisesti lehden toimittamisesta. Yty ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Alueellisten seurojen ja tapahtumien lisäksi herättäjäjuhlat kokoavat yhteen nuoria eri puolilta Suomea. Nuorilla on herättäjäjuhlien yhteydessä myös omaa ohjelmaa. He osallistuvat lisäksi talkootöihin ja kantavat vastuuta esimerkiksi nuorisotyön tempaustuotteiden myynnistä.

Tapahtuu
To 3.8.
Klo 13.00
Tunturiseurat Muotka-tuntureiden alueella Tuanganuaivin huipulla. Lisätietoja.
Su 20.8.
Klo 10.00
Herättäjän päivä Laukkalan kirkossa seppä Högman -perinnön merkeissä. Lisätietoja.
Ti 22.8.–24.8.
Aholansaaren teologikokous. Lisätietoja.
La 2.9.–9.9.
Ruskaretki Ylläkselle Kuopiosta ja Seinäjoelta. Lisätietoja.
La 23.9.–28.9.
Hengellisen Kuukauslehden lukijamatka Budapestiin ja Wieniin. Lisätietoja.
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi