SV 79 (uudessa 28)
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uudistettu Siionin virsi 79 (numero uudessa kokoelmassa 28)

(LSV 25, MSV 25)
nykyinen sävelmä pienin rytmisin muutoksin

1. Sieluni, joka toivoisit
saavasi lohdutuksen,
sen saada voit, jos uskoisit
sanasta lunastuksen.
Näin omaantuntoon levon saan
ja rauhan sydämeeni,
jos niin kuin lapsi osaisin
uskoa Jeesukseeni.

2. Taas juonittelut järkeni
ja vihollisen ansa
ohjaavat ohi Herrani
ja rauhan antamansa.
Nyt sanon sydämelleni:
Jeesuksen armo kestää,
ei syyllisyyden ankaruus
voi Herran työtä estää.

3. Siis miksi vielä epäilen
ja Jeesukseen en luota?
Jos tekojani katselen,
se toivoa ei tuota,
vaan syntisinä hänelle
kelpaamme puutteinemme.
Se järjestys on Herramme,
rauhamme, autuutemme.

Lars T. Nyberg
uud. W. Malmivaara, J. Haavio
uud. Jouko Ikola

 

PERUSTELU:
Edellisen uudistuksen aikaan kirkollisessa kielenkäytössä kartettiin paikoin sanaa sielu, koska sen nähtiin viittaavan ihmisen kokonaisvaltaisuuden hylkäämiseen, sellaiseen sielun ja ruumiin kahtalaisuuteen ja jopa ruumiin halveksimiseen, jonka ei nähty olevan alkuperäisen juutalaiskristillisen perinteen mukaista. Tämä keskustelu on tähän päivään tullessa laantunut. Jossain määrin sielu-sanan merkitys on laajentunut. Se ei välttämättä automaattisesti viittaa ihmisen ruumiillisuuden halveksimiseen. Myös laajentunut innostus yhteiseen kristilliseen mystiikanteologiseen perinteeseen on tuonut tälle sanalle merkitystasoja, jotka ovat sitä avartaneet. Näistä syistä johtuen tämä Lars Nybergin virren alku esitetään palautettavaksi sielulle suunnatuksi puhutteluksi, mitä virsi on ennen edellistä uudistusta ollut. Näin virsi pysyy selkeämmin veisaajan puhutteluna itselle, mikä on aina ollut virren perusluonne. Tämä korostuu vielä, kun virsi muuttuu jatkossa minä-muotoon.

Nykyisen sävelmän säerajojen puolinuotit muutetaan neljäsosiksi ja lisätään neljäsosatauko, jolloin sävelmä on luontevampi veisata ja vältytään tarpeettomilta tavujen venytyksiltä, jotka pahimmillaan voivat muuttaa sanojen merkitystä.


pdf liite

Uudistettu Siionin virsi 79 (numero nykyisen kokoelman mukaan)
Tapahtuu
Pe 27.10.–29.10.
Aikuisten kertausrippikoulu Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi