Historiaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tässä päivässä eilinen

Herännäisyys Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Pohjois-Pohjanmaan, lähinnä Oulun seudun, herännäisyyden juuret juontavat 1800-luvun alkuun. Maaperää olivat muokanneet jo ennen vuosisadan vaihdetta pietismi ja sen mukanaan tuoma hengellinen kirjallisuus, etenkin postillat. Myös Wilcoxin Kalliit hunajanpisarat olivat tutut ja virsikirjana käytettiin mm. Achreniuksen Halullisten sielujen hengellisiä lauluja ja virsiä. Kivilahden (nykyinen Oululahti) kylän Nokelan talosta muodostui aluksi 1830-luvulla heränneitten seurapaikka, jossa Paavo Ruotsalainenkin vieraili pariin otteeseen.

Herännäisseurat levisivät ensiksi Oulujoelle, Kiiminkiin (yhtenä seurapaikkana tiedetään olleen Alatalon, jossa mm. kansanedustaja ja laulaja Mikko Alatalon juuret ovat) ja Kempeleeseen ja emäpitäjä Liminkaan, johon kirkkoherraksi tuli 1861 Paavon läheinen ystävä Julius Immanuel Bergh. Samoilta ajoilta historia tietää kertoa herätyksistä myös Iissä ja Rantsilassa. Siikajokilatvoilla esiintyi 1820-30 luvulla hurmoksellisuuteen taipuvainen herätys, jota paikallisesti on kutsuttu "kaienikulaisuudeksi", koska sen johtohahmona toimi Niilo (Niku) Laurila- niminen, kangaspuiden kaiteita ("kaie") valmistanut käsityöläinen. Tästä herätyksestä kertoo mielenkiintoisella tavalla teol. tohtori Ilkka Huhta väitöskirjassaan "Täällä on oikea Suomen kansa". Hänen mielestään nämä herätykset, jotka johtivat Rantsilassa Kalajoen käräjien kanssa yhtä aikaa ja saman mittaluokan käräjiin, olisi rinnastettava lähinnä herännäisyyteen.

Oulun kaupungissa herännäisyys sai jalansijaa vasta 1800-luvun loppupuoliskolla, vaikkakin vuosisadan lopulla hajaannus näytti tukahduttavan herännäisyyden kokonaan Oulun seudulta.

Herännäisyyden elpyminen alkoi, kun Oulun seudun herännäisyyden johtoon tuli rehtori Mauno Rosendal. Hän oli tullut opettajaksi Ouluun 1876 ja tutustui siellä vähitellen herännäisyyteen. Heränneitten joukosta hän löysi itselleen ystäviä, jotka vetivät hänet mukaan seuroihin vähitellen puhumaankin. Vuonna 1887 hän tapasi Oulussa Wilhelmi Malmivaaran. Tällä tapaamisella oli merkittävä vaikutus Rosendalin elämään. Hänestä kasvoi Oulun seudun ja koko herännäisyyden yksi merkittävimmistä johtajista. Hän kuoli 1917.

Toinen merkittävä henkilö Oulussa oli piispa Juho Rudolf Koskimies. Erityisen voimakkaana hänen vaikutuksensa näkyi 1920-luvulla ja hän vaikutti ratkaisevasti mm. siihen että Oulussa pidettiin ensimmäiset herättäjäjuhlat v. 1928.

Oulujoki-varren merkittävä johtaja oli vuosisadan alussa myös Muhoksen ja Oulujoen kirkkoherrana toiminut Erkki Pesonen. Hänen vaikutuksensa näkyi myös mm. Tyrnävällä.

juhlapuheViime vuosisadan puolessa välissä Oulun seudun ja koko hiippakunnan herännäisyys sai uutta voimaa, kun piispaksi tuli v. 1943 Väinö Malmivaara. Monet seudun papit lukeutuivat herännäisyyteen ja kävivät ahkerasti seuroissa puhumassa. Heidän lisäkseen seuroissa puhuivat useat maallikot.

Pohjois-pohjalaisen herännäisyyden voimaa ovat osoittaneet myös kahdet sotien jälkeen Oulussa pidetyt herättäjäjuhlat (1960 ja 1983). Näistä juhlista ovat ammentaneet uutta voimaa niin Oulun omat kuin lähialueidenkin seuraliikkeet. Seuraava herättäjäjuhlahanke on OuluunHögmanin muistokivi vireillä vuoteen 2011.

Oulun pohjoispuolella seuraliike on ollut hajanaisempaa, mutta perinteiseksi alueelliseksi tapaamiseksi on muodostunut aina helatorstaina pidettävät Sepän seurat Yli-Iisä. Seppä Jaakko Högman vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Ii-joen varrella Hökän kylässä. Hökän rannssa oleva muistokivi kertoo Sepän syntyneen tällä paikalla v. 1750.

Kemiin ja Rovaniemelle herännäisalueilta työn mukana muuttaneet ovat perustaneet näihin seurakuntiin paikallisosastot, jotka järjestävät säännöllistä seuratoimintaa. Herättäjä-Yhdistyksen Pohjois-Suomen aluesihteerit ovat vierailleet myös Lapin seurakunnissa pitämässä Herättäjän kirkkopyhiä mm. Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiöllä.

Äkäslompolossa sijaitsevan Pyhän Laurin kappelin viikkopappina aluesihteeri on ollut vuosittain sekä keväällä että syksyllä ja järjestänyt silloin myös Siionin virsien esittelyiltoja ja seuroja, joissa lomalaisia on ollut aina useita kymmeniä.

(teksti: Tuomo Ruuttunen)

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi