Hallituksen kokous 24.1.2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 24.1.2015

Aiemmat tiedotteet hallituksen (aiemmin päätoimikunta) kokouksista löytyvät Herättäjä-Yhdistyksen nettisivuilta kohdasta "hallinto".

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui 24.1.2015 Helsingin seuratuvalla. Varsinaisten kokousasioiden lisäksi hallitus työskenteli oman toimintansa arviointiin ja kehittämisiin liittyvässä aihepiirissä. Kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä

Kustannuspäätöksiä uusista kirjoista.

Hallitus teki kustannuspäätökset kahdesta kirjasta.

Herättäjä-Yhdistys kustantaa ja julkaisee maanviljelijä Seppo Kankaan kirjan ”Keiden kanssa, mihin suuntaan”. Kirja kertoo talkoomatkoista Venäjälle ja Viroon. Kirja on tarkoitus julkaista keväällä 2015. 

Toinen kustannetta kirja on hartauskirja ”Pyhästä arjesta”. Se koostuu useiden kirjoittajien kirjoittamista ja kirkkovuoden teemoihin liittyvistä hartauskirjoituksista. Kirjan erityinen kohderyhmä on lasten, varhaisnuorten ja nuorten kanssa työskentelevät ja se toteutetaan osana H-Y:n lapsi- ja varhaisnuorisotyön kehittämishanketta.  Tavoitteena on julkaista kirja Sotkamon herättäjäjuhlilla.

Herättäjä-Yhdistys tekee yhteiskustanteena Kirjapaja – Lastenkeskuksen kanssa Eeva Eerolan kirjan armorikkaita vuosia. Tavoitteena on julkaista kirja Sotkamon herättäjäjuhlilla.

Vuosikokous Sotkamon kirkossa 3.7.2015 

Hallitus päätti, että Herättäjä-Yhdistys ry:n vuosikokous pidetään Sotkamon kirkossa perjantaina 3.7.2015 klo 16.

Jäsenkehitys 2014

Hallitus hyväksyi Herättäjä-Yhdistyksen uusiksi jäseniksi 377 henkilöä, jotka olivat vuoden 2014 aikana ilmaisseet liittymisestään maksamalla jäsenmaksun.  Uusista jäsenistä 253 on vuosijäseniä ja 124 nuorisojäseniä. Hallitus katsoi jäsenyyden päättyneen niiltä 203 henkilöltä, jotka ovat kahtena perättäisenä vuotena jättäneet jäsenmaksun maksamatta sekä niiltä 208 henkilöltä, joiden jäsenyyden päättymisen perusteena on oma tai omaisen ilmoitus.

Matkakorvausten periaatteet

Hallitus päätti, että Herättäjä-Yhdistyksen matkakorvausten periaatteet säilyvät entisellään.  Sen mukaan korvauksiin ovat oikeutettuja työntekijät, hallituksen jäsenet, H-Y:n eri toimikuntiin ja työryhmiin kutsut ja alueyhteyshenkilöt. Muiden osalta korvauksista päättää toiminnanjohtaja. Julkisten kulkuneuvojen matkakulut maksetaan kaikille korvauksiin oikeutetuilta täysimääräisesti.  Työntekijöille maksettavien päivärahojen ja matkakulujen osalta sovelletaan kirkon virka- ja työehtosopimusta. Muille korvauksiin oikeutetuille korvataan oman auton käytöstä leikattua km- korvausta. 

Minna Ruuttunen opintovapaalla 16.9.2016 asti

Hallitus myönsi anomuksesta pastori Minna Ruuttuselle palkatonta opintovapaata teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja varten 16.9.2016 asti. 

Ruuttusen sijaisena Herättäjä-Yhdistyksen opiskelijasihteerinä vuodesta 2010 asti toimineen pastori Raisa Jarkkolan työsuhdetta päätettiin jatkaa 16.9.2016 asti.

Testamenttilahjoitukset Mikkelistä ja Oulusta

Hallitus päätti ottaa kiitollisena vastaan Herättäjä-Yhdistykselle osoitetut testamenttilahjoitukset Mikkelistä ja Oulusta.  Lahjoitukset oli osoitettu heränneen kansan lähetysrahastolle (Mikkeli) ja Herättäjä-Yhdistyksen sisälähetystyölle (Oulu). Valtuudet testamenttien toimeenpanoon annettiin toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi