Hallituksen kokous 29.11.2014
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 29.11.2014

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 29.11.2014

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen vuoden 2014 viimeinen kokous pidettiin Helsingin seuratuvalla 29.11.2014.

Toiminta- ja taloussuunnitelma  2015 hyväksyttiin.  Toimintavuoden erityisenä sisällöllisenä ja toiminnallisena teema on ”lapsenoikeudella”.  Teeman tavoitteen on avata herännäisyyden hengellisessä kielessä ja perinteessä käyttämää lapsenoikeudella käsitystä.  Toiseksi teemalla halutaan vaikuttaa siihen, että lapset ja perheet saisivat työstämme tukea ja voisivat osallistua paremmin toimintaan. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa arvioidaan nykyistä paremmin vaikutukset lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä.  Toisena painopistealueena on varainhankinnan ja viestinnän kehittäminen.  Toimintaa kehitetään yleisesti tulevaisuusasiakirja 2020 suuntaviivojen mukaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää työalakohtaiset suunnitelmat ja talousarvion.

Herättäjäjuhla-asiat. Hallitus merkitsi tiedoksi Sotkamon herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan hyväksymän juhlien talousarvion ja päätti Sotkamon herättäjäjuhlille puhujiksi kutsuttavista. Hallitus päätti Sotkamon juhlia varten avatun pankkitilin tilinkäyttöoikeuksista ja päätti avata Vantaan juhlia varten tilin ja myönsi niihin tilinkäyttöoikeudet.  Tuomo Ruuttusen, joka toimii toisena pääsihteerinä Sotkamon juhlilla, toimipaikka vuoden 2015 alusta päätettiin sijoittaa Sotkamoon 30.9.2015 asti.

Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Hallitus hyväksyi esityksen Suomen Lähetysseuran kanssa solmittavasta palvelusopimuksesta vuodelle 2015. Sopimuksen arvo on 65 000€ sisältäen seuraavat tuettavat kohteet: Thaimaassa Baan Rai Pattanan kirkkohanke 7000€, Namibiassa ELCIN työntekijäkoulutus 10 000€ sekä nimikkolähetit Thaimaassa, Hong Kongissa, Tansaniassa, Angolassa, Namibiassa ja Virossa 48 000 €. Lisäksi H-Y on mukana toteuttamassa Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen Hyvät sanat -Taivaallinen sävel, jonka tuotto menee heränneen kansan lähetysrahaston kautta vammaistyön kohteisiin Nepalissa, Botswanassa ja Etiopiassa.

Säätiöiden hallitusten erovuoroisten jäsenet.  Karhunmäkisäätiön hallitukseen valittiin jäseniksi Veli Keltto ja Jaakko Linko (uusi), varajäseniksi Annukka Latomäki ja Ulla Mäki-Lohiluoma.  Aholansaarisäätiön hallitukseen valittiin Martti Kauhanen ja Olavi Kettunen (uusi).

Suden ajan äänitteen ”harpuin, huiluin, kantelein” kustantaminen.  Hallitus hyväksyi kustannuspäätösesityksen, jonka mukaan Suden ajan uusi äänite julkaistaan maaliskuussa 2015 Herättäjä-Yhdistyksen talviveisuissa Vantaalla.

Siionin virsien kokonaisuudistus. Hallitus hyväksyi ehdotuksiksi uudistetuiksi Siionin virsiksi virret 5,18,34+38,39+43,47,48,55,72,75,96,98 ja 102.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.1.2015

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi