SV 182 (uudessa 150)
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uudistettu Siionin virsi 182 (numero uudessa kokoelmassa 150)

(HSHL 43, MSV 152)
nykyinen sävelmä

1. Ystävät, heikot kristityt,
yhdessä kaikki käykää nyt
rukoillen luokse Jeesuksen
ja eteen armoistuimen.

2. Pyytäkää, että aikoina
vaivojen, kiusauksissa,
me varjeluksen saisimme.
Uskokaa kaikki Herralle.

3. Herramme, ole turvana,
kun tarvitsemme apua
vaiheissa murheellisissa.
Varjele meidät vaaroista.

4. Kaitsija paras sielujen,
suojele laumaa lampaiden,
petojen suusta pelasta
niin, etteivät voi raadella.

5. Sielumme ynnä ruumiimme
kuuluvat, Jeesus, sinulle.
Vain voimallinen armosi
vaivamme muuttaa voitoksi.

Arkkivirsi 1828
uud. W. Malmivaara ja J. Haavio
uud. J. Löytty 2011

 

PERUSTELU:

Tämä Arkkivirsi on Siionin virsien uudistusten pyörteissä mennyt aika kauaksi alkuperäisestä merkityksestään. Alun perin tämä 19-säkeistöinen virsi on puhunut maailmassa olevasta syntisyydestä ja pimeydestä sekä siitä seuraavasta Herran tuomiosta. Laguksen laitoksessa virsi kuului osioon ”Maailman pahuudesta”, Malmivaaralla osioon ”Raskaina aikoina”.

Virren loppupuolen säkeistöjä valikoimalla Jaakko Haavio on tehnyt nykyisen kokoelman Perhe- ja ystäväpiiri -osion perusvirren. Ratkaisu on virren suosion perusteella ollut hyvä. Virsi on usein seurojen aloitusvirsi ja kuuluu käyttötutkimuksen 30 osumallaan kokoelman eniten veisattuun neljännekseen.

Tätä Haavion perusratkaisua on noudattettu ja viety edelleen eteenpäin Jaakko Löytyn tekemässä ehdotuksessa. Virrestä on poistettu kaksi säkeistöä. Nykyisen kokoelman säkeistö viisi on poistettu. Tuon säkeistön ajatus Jumalan halusta tuomita maailma on ymmärrettävä Uuden testamentin johanneslaisten kirjojen sekä niiden vaikutuksessa jalostuneen pitetistisen maailma-käsityksen valossa. Ilman näiden asioiden esiymmärrystä säkeistöstä voi välittyä mielikuva Jumalasta, joka ei katso luomaansa materiaalista maailmaa ja totea sen olevan hyvää, vaan tuhottavaa. Tämän mieleikuvan riski on varsin iso, koska tätä säkeistöjä selittäviä virren alkupuolen säkeistöjä ei virressä enää ole. Alkuperäisen virren alkuosassa kuvataan kuinka synti, epäusko, ym. langenneen luontomme ansiot turmelevat Jumalan luoman maailman. Nuo selittivät vielä Laguksen ja Malmivaaran kokoelmia veisaaville Jumalan halua tuhota maailma. (HSHL 43:1-12) Tällä ratkaisulla jatketaan Jaakko Haavion valitsemaa linjaa, missä Jumalan tuomiota puhkuvat säkeistöt ovat karisseet tästä virrestä pois. Se ei sinällään tee oikeutta alkuperäiselle virrelle, mutta virsi on niin selkeästi vakiintunut yhteen kokoontuneen ystävälauman (aloitus)virreksi, ettei tätä suuntaa ole syytä muuttaa.

Virren viimeinen taivaskuvauksen sisältävää säkeistöä ei ole edellisen kaltaisen väärinymmärryksen johdosta. Lukuisat Siionin virret noudattavat nykyisessä muodossaan samankaltaista kaavaa, missä ensin kuvataan vaivojen suuruutta ja anotaan Jumalalta apua. Virsi lopussa päätyy toteavalla sävyllä toteamaan vaivojen loppuvan iankaikkisessa autuudessa. Mahdollisesti ennen tätä lopun toteamusta on viimeistä edellisessä säkeistössä jo viitteitä taivaan ilosta pyynnön muodossa. Joistakin virsistä ehdotetaan poistettavaksi tämä viimeinen taivaskuvaan viittaava säkeistö, mikäli virsi voidaan saada ytimekkäämmäksi ja sen punainen lanka paremmin esiin. Tämä virsi on nykyisessä muodossaan niin voimakkaasti kokoontuvan ystäväjoukon virsi, missä Kristuksen läsnäoloa pyydetään tähän kokoontumishetkeen. Virsi pysyy paremmin tähän teemaan liittyvänä virtenä ilman viimeistä säkeistöä. Lisäksi iankaikkisuuteen viittaava teema on esillä myös nyt viimeiseksi ehdotetun säkeistön lopussa.


pdf liite

Uudistettu Siionin virsi 182 (numero nykyisen kokoelman mukaan)
Tapahtuu
La 7.10.
Koulutuspäivä Lapualla seurapuhujille, seuraveisaajille ja paikallisosastoille. Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä. Lisätietoja
Su 15.10.
Klo 10.00
Nilsiän herättäjäjuhlien kiitospyhä Lisätietoja.
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Hihtomatka Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi