Hallituksen kokous 29.10.2014
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hallituksen kokous 29.10.2014

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 29.10.2014

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen puhelinkokouksessa 29.10 käsiteltiin ja päätettiin seuraavista asioista:

Herättäjäjuhlajärjestelijän tehtävään valittiin FM Sirkku Rinnekari Isostakyröstä. Rinnekari on työskennellyt kulttuurisihteerinä Etelä-Pohjanmaan liitossa. Hänellä on kokemusta suurten tapahtumien järjestämisestä, kun hän toimi herättäjäjuhlien pääsihteerinä vuoden 2012 Isonkyrön herättäjäjuhlilla.  Herättäjäjuhlajärjestäjä toimii asiantuntijana, ohjaa ja koordinoi herättäjäjuhlien valmistelua yhteistyössä paikallisten juhlajärjestäjien kanssa.  Herättäjäjuhlia valmistellaan Sotkamoon 2015, Vantaalle 2016 ja Nilsiään 2017.

Tehtävään haki 10 henkilöä. Tehtävää on aiemmin hoitanut Osmo Kangas Vaajakoskelta.

  Sirkku Rinnekari aloittaa herättäjäjuhlajärjestäjän tehtävässä 1.12.2014. 

”Kahden maan kansalainen” vuoden 2016 Vantaan herättäjäjuhlien juhlatunnus

Vantaan herättäjäjuhlien tunnus on  ”Kahden maan kansalainen”.  Tunnus on Siionin virrestä 312. Hallitus valitsi tunnuksen Vantaan juhlatoimikunnan ehdotuksesta.  Juhlien tunnus viittaa hengellisessä mielessä kahteen isänmaahan, taivaalliseen ja maalliseen, mutta se avaa myös näkymiä siihen todellisuuteen missä arkea eletään. Vantaan juhlatoimikunnan puheenjohtaja piispa Irja Askola sanoo tunnuksesta; ” Vantaalla asuu ainakin 50:n maan kansalaisia. Ajankohtainen aihe niin Vantaalla kuin maailmalla ovat ihmiset ilman kansalaisuutta (paperittomat). Teema on sekä yhteiskunnallinen että hengellinen, sekä ihmisen sisäistä maailmaa että ulkoista todellisuutta koskettava, myös sekä teologinen että filosofinen”,  

Muutoksia työntekijöiden tehtävissä ja työnjaossa vuoden 2015 alusta

Itä-Suomen aluesihteerin Tuomo Ruuttusen siirtyessä vuoden 2015 alusta Sotkamon herättäjäjuhlien pääsihteeriksi ja Keski-Suomen aluesihteerin Osmo Kankaan irtisanoutumisen johdosta hallitus asetti työryhmän (Simo Juntunen, Jukka Hautala, Pekka Leskelä, Marjatta Pulkkinen) syyskuussa valmistelemaan esitystä aluetyön ja muiden tehtävien järjestelyistä. Lähtökohtana valmistelussa olivat tammikuussa hyväksytyn tulevaisuusasiakirjan körtti 2020 linjaukset sekä taloudellinen tilanne.  Hallitus hyväksyi työryhmän esityksen:

Itä-Suomen aluetyö: Kaakkois-Suomen aluesihteeri Urpo Karjalaisen työalueeseen lisätään Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Pohjoisen Suomen aluesihteerin Matti Nuoralan työalueeseen lisätään Kainuu.

Keski-Suomen aluetyö: Etelä-Pohjanmaan aluesihteeri Kalle Hiltusen työalueeseen lisätään Keski-Suomi.

Kansainvälinen työ: Kansainvälisentyön sihteerin tehtävät jaetaan opiskelijasihteeri Raisa Jarkkolan ja musiikkisihteeri Samuli Korkalaisen kesken. Kansainvälisentyön sihteerin tehtävät siirtyvät aluesihteeri Matti Nuoralalta, joka on hoitanut tehtävää oto.

Kirjakustannus: Tehtävää hoitaa vuoden 2015 alusta aluesihteeri Kalle Hiltunen oman toimen ohessa. Tehtävä siirtyy aluesihteeri Urpo Karjalaiselta, joka on aiemmin hoitanut tehtävää oto.

Aholansaaren matkailu Oy:n osakkeiden hankinta lahjoituksilla

Hallitus antoi toiminnanjohtajalla valtuudet tehdä merkintäpäätös Aholansaaren matkailu Oy:n osakkeiden hankinnasta siihen tarkoitukseen osoitetuilla mahdollisilla lahjoituksilla. Herättäjä-Yhdistykselle oli osoitettu tiedusteluja Matkailu Oy:n osakkeiden hankinnasta, mikäli Yhdistys saisi siihen tarkoitukseen lahjoituksia. Hallitus suhtautui osakkeiden hankintaan myönteisesti.  Aholansaaren matkailu Oy:n osakkeiden merkintäaika kestää vuoden 2014 loppuun asti.

Testamenttilahjoitus Herättäjä-Yhdistyksen työhön

Herättäjä-Yhdistyksen työhön on osoitettu Helsingistä n 84 000€:n arvoinen testamenttilahjoitus. Hallitus päätti ottaa lahjoituksen kiitollisena vastaan.

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi