SV 92 (uudessa 22)
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uudistettu Siionin virsi 92 (numero uudessa kokoelmassa 22)

(LSV 18, MSV 19)
sävelmäksi Siionin virren 11 sävelmä

1. Näethän kurjuuteeni,
laupias Jumala.
Saavuthan tyhjyyteeni,
elämän antaja.
Turvata ristiin voisin,
vaan toimin silti toisin:
ei sydän nöyrrykään.

2.  Taistellut olen kyllä
ja jälleen luopunut.
Ei voittoon asti yllä
heikko ja uupunut.
En jaksa parannusta,
soperran rukousta:
Oi Herra, armahda.

3. Rakkautesi liekin
nyt tunnen palavan.
Se lähellesi viekin,
vaan silti vastustan.
Kun usko, toivo puuttuu,
niin askel maahan juuttuu,
kilvoitus tyrehtyy.

4.  Jumala, käsissäsi
tee minut saveksi.
Niin pidä lähelläsi
ja muovaa uudeksi.
Opeta rakkautta,
kuvasi kaltaisuutta
minussa kirkasta.

5. Jumala maan ja taivaan,
elämän antaja,
et kadotukseen, vaivaan
lastasi hukuta.
Suot turvan Kristuksessa
ja matkan loppuessa
talutat taivaaseen.

Lars T. Nyberg
suom. Elias Lagus
uud. Wilhelmi Malmivaara, Jaakko Haavio
uud. Leena-Marja Renko 2011

 

PERUSTELU:

Tämä Lars Nybergin virsi on edellisessä uudistuksessa supistunut 10-säkeistöisestä virrestä viiteen säkeistöön. Lisäksi alkuperäiselle virrelle ovat täysin vieraita viimeisessä säkeistössä olevat armon vakuutus ja iankaikkisen autuuden kuvaus. Alkuperäinen pysyy koko ajan heikon sielun huokauksena/pyyntönä hengellisten tavaroiden perään. Vaikka virsi on näiden ratkaisujen johdosta nykyisessä kokoelmassa tietyllä tavalla vanhoista savenpaloista tehty uusi ruukku, voidaan Haavion tekemiä ratkaisuja pitää perusteltuina. Virren muokkaaja Leena-Marja Renko on lähtenyt noudattamaan niitä ja muokannut virrestä pois persoonaproniminien lyhenteet (sulle, mua, sun jne.), vaikka kaikkien virsien kohdalla ei tähän ehdottomasti pyritäkään.

Toisessa säkeistössä vähemmän arkikielenkäytössä olevan ”langennut” sanan tilalle tuotu samansisältöinen sana ”luopunut”. Kolmannesta säkeistöstä on edellinen uudistaja liittänyt yhteen alkuperäisen virren säkeistöt 3 ja 4. Tällöin säkeistöön on tullut avoimen tien kuva, mikä ei ole virteen alun perin kuulunut. Tämän ehdotuksen versio on tässä kohdin lähempänä alkuperäistä virttä (vrt. LSV 18:3). Samoin virteen alun perin kuulumaton on uudesti syntymisen pyyntö (alun perin: ”Sun kuvas sieluun’ paina”). Tässä ehdotuksessa pyydetään kuvan kaltaisuuden kirkastamista, mikä korostaa edellisten versioiden tavoin ihmisen päämäärän olevan se, millaiseksi Jumala on meidät luomisessa tarkoittanutkin (Augustinus: ”Sinä loit meidät sinua varten”), mutta myös sitä, että se jo on luotuisuuden perusteella meissä, vaikkakin synnin todellisuuden himmentämänä ja särkemänä.

Edellisen Siionin virsien uudistuksen yhteydessä yhtenä ihanteena oli pyrkimys yhteiseurooppalaiseen virsilaulutapaan. Tämän ihanteen mukaisesti Siionin virsien nykyiseen laitokseen otettiin suomalaisten kansantoisintojen tilalle niiden alkuperäisiä juurisävelmiä, jotka ovat yleensä joko saksalaisia tai ruotsalaisia koraaleja. Ne eivät kuitenkaan istu heränneiden veisuuperinteeseen kovinkaan hyvin ja monet niistä ovatkin jääneet vähäiseen käyttöön. Tässä uudistuksessa virsille osoitetaan sävelmiksi ensisijassa suomalaisia kansantoisintoja ja nykyisestä laitoksesta löytyvät toisintojen juurisävelmät poistetaan pääosin.


pdf liite

Uudistettu Siionin virsi 92 (numero nykyisen kokoelman mukaan)
Tapahtuu
La 7.10.
Koulutuspäivä Lapualla seurapuhujille, seuraveisaajille ja paikallisosastoille. Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä. Lisätietoja
Su 15.10.
Klo 10.00
Nilsiän herättäjäjuhlien kiitospyhä Lisätietoja.
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Hihtomatka Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi