Hallituksen kokous 6.9.2014
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote hallituksen kokouksesta 6.9.2014

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokous pidettiin Aholansaaressa 6.9.2014. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Hallituksen kokous pidettiin Aholansaaressa. Uusien sääntöjen astuttua voimaan tammikuussa 2014 hallituksen järjestäytyminen tapahtuu vuosikokouksen jälkeen 1. kokouksessa. Kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä:

 • Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin rehtori Jukka Hautala ja varapuheenjohtaja Kaarlo Kalliala. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Simo Juntunen
 • Hallitus merkitsi tiedoksi vuosikokouksen pöytäkirjan ja kävi keskustelun vuosikokouksessa esillä olleista asioista
 • Hallitus hyväksyi SVUT:n esityksestä ehdotuksiksi uudistetuiksi Siionin virsiksi virret: 3,17,70,71,76,92,97,111,131,152,172, 174, 182, 186, 197, 202, 235, 256.
 • SVUT:n puheenjohtajaksi päätettiin nimetä Kaarlo Kalliala. Toimikuntaan kuuluvat lisäksi  toiminnanjohtaja Simo Juntunen, tekstijaoksen pj Jukka Hautala, tekstijaoksen sihteeri Kalle Hiltunen, sävelmäjaoksen puheenjohtaja Ulla Tuovinen, sävelmäjaoksen sihteeri Samuli Korkalainen, joka toimii myös SVUT:n sihteerinä, sekä Kaisa Raittila.
 • Raportti lapsi- ja varhaisnuorisotyön kehittämishankkeesta merkittiin tiedoksi ja hanketta päätettiin jatkaa elokuun 2015 loppuun asti.
 • Hallitus merkitsi tiedoksi sille osoitetut kirjeet
 • Hallitus keskusteli Itä-Suomen aluetyön järjestämisestä vuonna 2015 ja päätti antaa jatkovalmistelun nimeämälleen työryhmälle (Juntunen, Hautala, Pulkkinen, Leskelä).
 • Keski-Suomen aluesihteerin ja herättäjäjuhlajärjestelijä Osmo Kankaan ilmoitus irtisanoutumisesta Yhdistyksen palveluksesta 30.11.2014 merkittiin tiedoksi.
 • Toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet alkaa valmistelemaan herättäjäjuhlajärjestelijän tehtävän täyttämistä.
 • Keski-Suomen aluetyön järjestämisen jatkovalmistelun hallitus päätti antaa nimeämälleen työryhmälle.
 • Herättäjä-Yhdistys hakee rahankeräyslupaa vuosille 2015-2017  
 • Hallituksen kokoukset pidetään 2014-2015 seuraavasti:
  • La 29.11.2014 klo 10 Helsingin seuratupa
  • La 24.01.2015 klo 10 Helsingin seuratupa
  • La 28.3.2015 klo 12 Lapua
  • toukokuun kokous päätetään myöhemmin
  • Pe 3.7.2015 klo 12 Sotkamo (tarvittaessa)
  • La 19.9.2015 klo 12 Aholansaari (körttifoorum samaan aikaan)
  • La 28.11.2015 klo 10 Helsingin seuratupa
 • Toiminnanjohtajan toimipaikka päätettiin sijoittaa toistaiseksi Helsinkiin. Tehtävää varten on lisäksi työtila Lapuan toimistolla, jossa osa työtehtävistä hoidetaan jatkossakin.
 • Hallitus hyväksyi esityksen henkilöstökulujen kohdentamisesta kansainväliseentyöhön
 • Hallitus merkitsi tiedoksi kirjapidon tuloksen 1-6/2014

Hallitukseen kuuluvat Jukka Hautala, Antto Joutsiniemi, Kaarlo Kalliala, Olavi Kettunen, Pekka Leskelä, Jaakko Linko, Taina Manninen, Eetu Muilu, Ulla Mäki-Lohiluoma, Mauno Nivala ja Marjatta Pulkkinen.

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi