Hallituksen kokous 17.5.2014
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 17.5.2014

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokous pidettiin 17.5.2014 Lapualla Wanhassa Karhunmäessä.

 

Hallitus hyväksyi Herättäjä-Yhdistykseen 68 uutta henkilöjäsentä, jotka olivat ilmaisseet halunsa liittyä jäseniksi maksamalla jäsenmaksun 30.4.2014 mennessä.

Hallitus hyväksyi kustannuspäätösesityksen Mikko Heleniuksen ja Antti Vuoren äänitteestä, joka ilmestyy syksyllä 2014

Hallitus käsitteli Kalle Hiltusen ja Matti Wirilanderin selvitystä herännäisyyttä käsittelevän tieteellisen tutkimuksen edistämisestä. Selvityksessä esitettiin mallia tutkimusta tukevasta stipendirahastosta sekä Herättäjä-Yhdistyksen hallussa olevan arkistomateriaalin järjestämisestä palvelemaan tutkimusta. Hallitus päätti, että vuoden 2015 aikana jatketaan työtä arkistomateriaalin järjestämiseksi nykyistä paremmin tutkijoiden käyttöön. Stipendirahastomallia aletaan kehittää eteenpäin sen jälkeen, kun arkiston järjestämisessä on edetty.

Hallitus merkitsi tiedoksi alkuvuoden talouskehityksen, joka on hieman parempi kuin edellisenä vuotena.

Hallitus käsitteli tilintarkastajien hallitukselle osoittaman vuotta 2013 koskevan tilintarkastuspöytäkirjan ja merkitsi tiedoksi vuosikokoukselle esitettävän tilintarkastuskertomuksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi sijoitustoimintaa koskevan raportin ja kävi keskustelun eettistä sijoittamista koskevista ohjeista.

Hallitus antoi toiminnanjohtajalle valtuudet jatkaa neuvotteluja Kainuun Opiston kanssa Aholansaareen liittyvissä kysymyksissä.

Hallitus keskusteli jatkovalmistelua varten Yhdistyksen toiminnan ja talouden kehittämisestä vuoteen 2020 yltävän tulevaisuusasiakirjan tavoitteiden ja linjausten saavuttamiseksi.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtaja piispa Kaarlo Kalliala Turusta. Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä on toiminnanjohtaja Simo Juntunen.

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi