Vastauksia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vastauksia

Yhdistykselle esitetyt kysymykset ja yhdistyksen vastaukset.1. Mitä Jukka Hautala tarkoittaa sanoessaan, että "sielun kelvollisuuden pohdinta Jumalan edessä" kuuluu Wilhelmi Malmivaaran aikaan? Eikö siinä ole kysymys syntisen vanhurskauttamisesta, joka on kristinuskon ja myös körttiläisyyden pääkohta ja siten aina tarpeellinen?

Jouko Kukkonen
 

1. Lainaus, mihin kysyjä viittaa, on luultavasti peräisin 6.2.2014 julkaistun Kotimaa-lehden herätysliikkeitä koskevasta artikkelista. Sitaatti on alkuaan irrotettu Siionin virsiuudistusta koskevasta haastattelusta kesältä 2012. Kokonaisuudessaan haastattelu on luettavissa osoitteessa: http://www.h-y.fi/764-virsiuudistus-etenee. Tarkempaa tietoa Siionin virsien kokonaisuudistuksesta löytyy Herättäjä-Yhdistyksen nettisivuilta (Siionin virret/kokonaisuudistus).

Kysymys syntisen vanhurskauttamisesta on luterilaisen tunnustuksen ytimessä. Näin on herännäisyyden osalta ollut ja tulee olemaan vastakin. Sen sijaan havaittavat muodot, jonka tuo painotus saa ja toiminta, mihin tuo painotus johtaa voivat aika ajoin vaihdella. Pietistisessä kristinuskontulkinnassa usko koetaan hyvin yksilölliseksi, sisäiseksi ja henkilökohtaiseksi. Tämän ajan kysymykset saattavat hahmottua voimakkaammin yhteisön, julkisen ja jaetun todellisuuden näkökulmasta - heikentämättä lainkaan uskon ydintä: Jumalan armoa Kristuksessa meille.

Jukka Hautala


2. Miksi Jukka Hautala haluaa korostaa ensimmäistä uskonkappaletta eli Jumalaa Luojana? Eikö Jeesus, toinen uskonkappale, syntien sovittajana ja yhteyden luojana ihmisen ja Jumalan välillä ole Hautalalle tärkeä asia? Mikä merkitys Hautalan mielestä kolmannella uskonkappaleella , siis Pyhällä Hengellä, on uskolle ja kristitylle?

Jouko Kukkonen


2. Herättäjä-Yhdistyksen ja herännäisyyden uusi tulevaisuusasiakirja 2020 hyväksyttiin tammikuussa 2014 ja on luettavissa osoitteessa. Sen toimeenpano ajoittuu seuraaville vuosille, tähtäimenä vuosi 2020. Strategiapaperin tulevaisuuskuva kuuluu: "Herännäisyys on kokonaisvaltaisesta kristinuskontulkinnastaan tunnettu kansankirkollinen liike".

Kokonaisvaltainen kristinuskon tulkinta pitää sisällään monia ulottuvuuksia. Opillisesti tarkasteltuna se tarkoittaa, että pietismille ominaisesta toisen uskonkappaleen (Kristus, lunastus) painotuksen rinnalle nostetaan myös ensimmäinen uskonkappale koko painollaan (Isä, luominen). Luomisen teologia, luonnollinen moraalilaki sekä maailman näkeminen yhtenä Jumalan luomana todellisuutena sävyttävät ja avaavat ihmiskuvaa, tieto-oppia ja raamatuntulkintaa, konstekstuaalisuutta sekä kristityn vastuuta ja moraaliin liittyviä ulottuvuuksia kohti kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä. Pyhää Henkeä tarvitaan kirkastamaan Isän ja Pojan työtä koko laajuudessaan.

Jaakko Haavio lisäsi kolminaisuusopin painoarvoa 1972 Siionin virsien kokonaisuudistuksessaan. Haavio reivasi Siionin virsiä kristillisen tunnustuksen suuntaan - silti heikentämättä toisen uskonkappaleen (Jeesus Kristus) merkitystä tai asemaa virsissä.

Ensimmäisen uskonkappaleen (luominen, luomakunta, luonnollinen moraalilaki) sisällöt jäävät yksilöpietistisessä perinteessä helposti lausumatta. Jos pietismiin kytkeytyy lisäksi voimakas pyrkimys erottautua maailmasta, se johtaa helposti kokonaan ensimmäisen uskonkappaleen ylenkatsomiseen. Tämä aika kutsuu esiin kristittyjä, jotka tunnistavat maailmassa Jumalan luoman maailman ja ovat valmiita sitoutumaan sen viljelyyn ja varjeluun.

Jukka Hautala

 

Tapahtuu
Pe 22.9.–24.9.
Körttifoorumi Aholansaaressa. Lisätietoja.
La 23.9.
Klo 14.00
Lähetysseuran tasauspäivän konsertti Pirkkalan kirkossa. Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro, joht. Samuli Korkalainen.
La 7.10.
Koulutuspäivä Lapualla seurapuhujille, seuraveisaajille ja paikallisosastoille. Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä. Lisätietoja
Su 15.10.
Klo 10.00
Nilsiän herättäjäjuhlien kiitospyhä Lisätietoja.
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Hihtomatka Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi