Tulevaisuusasiakirja Körtti 2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tulevaisuusasiakirja Körtti 2020

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus (ent. päätoimikunta) hyväksyi kokouksessaan 25.1.2014 esityksen herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuuskuvaksi 2020, kuten myös siihen liittyvät strategiset linjaukset, tavoitteet ja keinot sekä esityksen uudistuvaksi toimintamalliksi. Seuraavaksi työryhmä laatii hallitukselle esityksen toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi.

 

Toivo, rakkaus, armollisuus

Körtti 2020

Herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen arvot, perustehtävä ja tulevaisuuskuva vuoteen 2020.

 

 

1.

Herännäisyys eli körttiläisyys on elämisen, ajattelemisen, uskon ja hartauden harjoittamisen tapa. Sen pohjavireenä ovat inhimillisyys ja rehellisyys. Jumala on suuri ja ihminen pieni. Herännäisyys puolustaa arkaa ja ikävöivää uskoa. Armo kuuluu kaikille.

Herännäisyyden arvopohjaa voi kuvata sanoilla

toivo, rakkaus, armollisuus.

 

2.

Herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen perustehtävä on

rohkaista ja tukea ihmisiä elämään kristittyinä.

Herännäisyyden ydin on Siionin virsien rukouksessa ja ihmisten armollisessa ja tasavertaisessa kohtaamisessa.

Herättäjä-Yhdistys vapaaehtoisine vastuunkantajineen tukee seuraliikettä ja rohkaisee ihmistä toteuttamaan kutsumustaan Jumalan maailmassa.

 

3.

Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuuskuvassa 2020 herännäisyys on

kokonaisvaltaisesta kristinuskon tulkinnasta tunnettu kansankirkollinen liike.

Herännäisyys on luontevasti siellä missä ihmisetkin. Se puolustaa tavallisen ihmisen kotipaikkaoikeutta kirkossa.

Herättäjä-Yhdistys on löytänyt uusia tapoja ihmisten osallistumisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Yhdistyksellä on vahva kumppaneiden verkosto.

 

 

Tulevaisuuskuva, strategiset linjaukset, tavoitteet ja keinot

 

Visio 2020

Strategiset

linjaukset

Tavoitteet

Keinot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisvaltaisesta

kristinuskon tulkinnasta tunnettu kansankirkollinen liike

 

 

Kokonaisvaltai-nen kristinuskon tulkinta

1. herännäisyyden sisältö on sanoitettu tuoreesti ja ajankohtaisesti

terävöittämällä herännäishenkistä spiritualiteettia, teologiaa, raamatuntulkintaa ja ajattelua

uudistamalla Siionin virret

 

 

 

Kansankirkol-linen liike

2.

toimintaan osallistuminen koetaan merkitykselliseksi

tarjoamalla merkityksellistä sisältöä

jäsentämällä toimintaa uudelleen ja luomalla uusia osallistumisen tapoja

3. vastuunkantoon ja töihin löytyy sitoutuneita ihmisiä

vastuuttamalla ja innostamalla mielekkäisiin tehtäviin

kutsumalla ja kouluttamalla alueellisia vapaaehtoistyöntekijöitä

 

 

 

Tunnettu ja tunnustettu

4.

yhdistyksellä on vahvat ja monipuoliset yhteistyöverkos-tot

hoitamalla aktiivisesti yhteistyöverkostoja

 

rakentamalla uusia kumppanuuksia toimimaan yhteisten päämäärien hyväksi

 

5.

viestintä on avointa ja vuorovaikutteista

olemalla aktiivinen ja suuntautumalla ulospäin ajanmukaisia kanavia hyödyntäen

kohtaamalla ihminen tasavertaisena

 

 

 

UUDISTUVA TOIMINTAMALLI

Esitettyä tulevaisuuskuvaa ja valittuja painopistealueita edistetään seuraavasti:

  1. Herättäjä-Yhdistyksen palkattujen työntekijöiden työpanosta suunnataan valtakunnan tason ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. (ohjelmien sisältöideoita kerätään alueilta)
  2. Ohjelmien kautta pyritään vahvistamaan ja selkiyttämään herännäisyyden viestiä. Yleisen seuraliikkeen rinnalla erityisiä mahdollisia ohjelmia ovat: a) musiikkityö, b) kasvatustyö, c) lähetys ja kansainvälinen työ sekä d) viestintä ja kustannus.
  3. työntekijät tekevät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä, tuottavat ja hankkivat tarvittavaa osaamista ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.
  4. ohjelmat laaditaan niin, että ne sisältävät tehtäviä alueellisille vapaaehtoisille (seuraliikkeen vastuunkantajat, eläköityneet kirkon työntekijät, uudet vastuut ja vastuunkantajat).
  5. alueellisia vastuunkantajia tuetaan ohjelman toteutuksessa ja he saavat säännöllistä koulutusta (yhteistyössä kansanopistojen kanssa – sama koulutus voidaan toteuttaa eri puolella maata). Koulutukset ovat avoimia myös muille kuin nimetyille tai sitoutuneille vastuuhenkilöille.
  6. paikallistasolla toiminta ja yhteistyö kanavoituu osallistumisena (perinteiseen) seuraliikkeeseen ja musiikkitoimintaan tai muihin ohjelmien kautta syntyneisiin toiminnan ja sitoutumisen muotoihin. Perussoluna ovat paikallisosastot, mutta niiden rinnalla toimii myös muuta vapaaehtoistyötä (pohjautuen valtakunnallisiin ohjelmiin ja aluetason suunnitelmiin).

 

 

 

 

 


pdf liite

Toivo, rakkaus, armollisuus
Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi