SV 7+8 (uudessa 187)
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uudistettu Siionin virret 7 + 8 (numero uudessa kokoelmassa 187)

(HSHL 54, MSV 70)
Siionin virren 8 nykyinen sävelmä (Siionin virren 7 sävelmä poistetaan)

1. Armon lapset, kokoontukaa
Vapahtajan seimen luo.
Ikävöivät, ihastukaa:
Herra aarteen teille suo.
Nähkää Jumalamme työ:
päättynyt on synkkä yö.

2. Poika, Herra maan ja taivaan,
ystävämme ylhäinen,
syntyi tänne synnin vaivaan
korjatakseen syntisen
helmaan Isän laupiaan
rakkaimpana lapsenaan.

3. Hänen lapsenitkuansa,
tarkkaavasti kuunnelkaa:
saakoon vaikerruksellansa
mieltänne nyt liikuttaa.
Kiiruhtakaa, lapset maan,
luokse armon ruhtinaan.

4. Orjuutetut, rohkaistukaa,
saatte uuden elämän.
Auttajasta ihastukaa,
sortajanne voitti hän:
vapautta julistaa,
orjan kahle kirpoaa.

5. Taistelijat, rauha koittaa,
sota loppuu entinen.
Yö jo väistyy, valo voittaa,
Jeesus antaa autuuden.
Syntiset hän armahtaa,
uupuneet myös levon saa.

6. Heikot sielut, tulkaa tänne,
Jeesus-lasta syleilkää.
Aina olkoon mielessänne
halu Herraa ylistää.
Parhain riemu sydämen
olkoon rauha Jeesuksen.

7. Vapahtaja, maailmamme
Hengelläsi uudista,
päästä meidät vaivastamme.
Pidä meidät valmiina,
kunnes saamme veisata
jouluvirttä taivaassa.

Arkkivirsi 1786
uud. W. Malmivaara
uud. J. Haavio
uud. J. Löytty

PERUSTELU:

Tämä HSHL-kokoelmasta 17 säkeistön mittaisena löytyvä virsi koki edellisessä uudistuksessa suuria muokkauksia. Jaakko Haavio teki tästä virrestä kolme erillistä virttä (1, 7 ja 8). Virsi 1 on jo aiemmin päätetty säilyttää. Virsiuudistuksen yleislinjan mukaan päällekkäisyyksien karsimisen ja kokoelman kompaktina pitämisen johdosta virsiä pyritään vähentämään ja aiemmin erotettuja yhdistämään. Tämän linjauksen mukaan virsistä 7 ja 8 on tehty yksi virsi.

Ensimmäisessä säkeistössä päättyy nykyisessä versiossa synkän yön sijaan synnin yö. Jaakko Löytyn tekemässä muokkauksessa on palattu lähemmäksi alkuperäistä muotoilua (HSHL: ”jo nyt loppui synkiä yö”). Tämä ei ole Siionin virsien ainut kohta, missä alkuperäinen yleisessä käytössä oleva sana on myöhemmässä (yleensä Malmivaaran) uudistuksessa muutettu uskonnolliseen erityissanastoon kuuluvaksi sanaksi. Kun esimerkiksi tässä kohdassa ehdotetaan synti-sanan korvaamista alkuperäisellä laajemmat merkitykset avaavalla sanalla, ei sillä tarkoiteta synnin merkityksen poistoa (synti esiintyy itse asiassa heti seuraavassa säkeistössä). Sen sijaan muutoksella pyritään liikkumaan kielellisesti rikkaampaan ja avoimempaan suuntaan, missä veisaaja voi liittää laajemmin omia ”synkkyyksiään” (ml. synnin tuoman synkkyyden) virren maisemaan.

Edellisen Siionin virsien uudistuksen yhteydessä 1960- ja 70-luvuilla yhtenä ihanteena oli pyrkimys yhteiseurooppalaiseen virsilaulutapaan. Tämän ihanteen mukaisesti Siionin virsien nykyiseen laitokseen otettiin suomalaisten kansantoisintojen tilalle niiden alkuperäisiä juurisävelmiä, jotka ovat yleensä joko saksalaisia tai ruotsalaisia koraaleja. Ne eivät kuitenkaan istu heränneiden veisuuperinteeseen kovinkaan hyvin ja monet niistä ovatkin jääneet vähäiseen käyttöön. Tässä uudistuksessa virsille osoitetaan sävelmiksi ensisijassa suomalaisia kansantoisintoja ja nykyisestä laitoksesta löytyvät toisintojen juurisävelmät poistetaan pääosin. Sen tähden tämän uuden yhdistetyn virren sävelmäksi tulee nimenomaan toisintosävelmä, joka on nykyisessä Siionin virressä 8.


pdf liite

Uudistettu Siionin virret 7 + 8 (numero nykyisen kokoelman mukaan)
Tapahtuu
La 7.10.
Koulutuspäivä Lapualla seurapuhujille, seuraveisaajille ja paikallisosastoille. Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä. Lisätietoja
Su 15.10.
Klo 10.00
Nilsiän herättäjäjuhlien kiitospyhä Lisätietoja.
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Hihtomatka Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi