Hallituksen kokous 25.1.2014
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 1/2014

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokous pidettiin Helsingissä 25.1.2014. Yhdistyksen vuosikokouksessa Haapajärvellä hyväksytyt säännöt ovat nyt astuneet voimaan kun Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ja rekisteröi ne 17.1.2014.

Jukka Hautala jatkaa puheenjohtajana – Kaarlo Kalliala uusi varapuheenjohtaja

Herättäjä-Yhdistyksen Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin piispa Kaarlo Kalliala Turusta. Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen Lapualta.

Hallitus hyväksyi ehdotuksia uudistetuiksi Siionin virsiksi

Siionin virsien uudistamistoimikunta esitti hallitukselle 26 uudistettua Siionin virttä hyväksyttäväksi ehdotuksiksi Siionin virsiksi. Hallitus hyväksyi ehdotukseksi 22 virttä ja palautti uudelleen muokattavaksi 4 virttä.

Esitys Körtti 2020 – Herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuuskuvaksi hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi asettamansa työryhmän esityksen herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuuskuvaksi 2020 ja siihen liittyvät strategiset linjaukset, tavoitteet ja keinot sekä esityksen uudistuvaksi toimintamalliksi perusteluineen. Hallitus antoi työryhmän tehtäväksi laatia esityksen toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi. Asiasta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Yhdistyksen vuosikokouksen pidetään perjantaina 4.7.2014 klo 16 Lapualla

Hallitus päätti, että Herättäjä-Yhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 4.7.2014 klo 16 Lapuan seurakuntatalolla. Vuosikokouksessa äänioikeus on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Kokonaisjäsenmäärä laski hieman vuonna 2013

Herättäjä-Yhdistyksen jäseneksi liittyi vuoden 2013 aikana 312 henkilöä. Hallitus katsoi jäsenyyden päättyneen 413 henkilöltä. Perusteena jäsenyyden päättymiselle oli 204 henkilöllä oma tai omaisen ilmoitus. Lopuilla perusteena oli jäsenmaksun maksamatta jättäminen kahtena vuotena peräkkäin.

Matkakorvaukset 2014

Työntekijöiden matkakorvauksissa ja päivärahojen maksamisessa sovelletaan kirkon virkaehtosopimusta. Yhdistyksen eri toimikuntien jäsenille ja alueyhteyshenkilöille voidaan maksaa matkakorvauksia julkisten kulkuvälineiden mukaisesti tai leikattua km korvausta oman auton käytöstä.

Helsingin Ylioppilaskodin ylätalon pintoja remontoidaan

Hallitus hyväksyi muutoksen budjettiin, jonka mukaan Ylioppilaskodin pintaremontti katsotaan investoinniksi ja siihen varattiin 34 750 €. Investointi katetaan testamenttilahjoituksista saaduista varoista.

Toiminnanjohtajan katsaus

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen. Toiminnanjohtaja informoi hallitusta:

- Alkuvuodesta käydyistä herännäisyyttä ja Herättäjä-Yhdistystä koskevista keskusteluista erilaisten ryhmien kanssa ja palautteesta kentältä.

- Yhdistyksen eri toimikuntien, työryhmien ja edustusten kokoonpanoista vuonna 2014

- Minna Ruuttusen äitiys- ja vanhempainvapaan myöntämisestä 3.4.2014- 15.2.2015 ja Salla Rannan työhön ottamisesta Ruuttusen sijaiseksi samalle ajalle.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi