Päätoimikunta 30.11.2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote päätoimikunnan kokouksesta 30.11.2013

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan vuoden viimeinen kokous pidettiin Helsingin seuratuvalla. Kokouksessa käsiteltiin useita lähivuosiin liittyviä asioita.Veisatkaa vuoroin – musiikkityö toiminnan painopisteenä vuonna 2014

Päätoimikunta hyväksyi vuodelle 2014 Yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman. Sen mukaan Yhdistyksen toiminnassa erityinen huomio on musiikkityössä. Sata vuotta sitten perustetussa ensimmäisessä herännäisopistossa Lapualla käynnistyi myös herännäishenkinen kuorotoiminta. Siionin virsien veisuussa ja laajemminkin herännäishenkisessä musiikissa kuuluvat herännäisyyden sydänäänet. 

Herättäjä-Yhdistyksen vuosibudjetti vuodelle 2014 on n 2,45 m€.  Henkilöstöä vuoden 2014 alussa on 20 työntekijää.  Tavoitteena on saavuttaa toiminnallisen tuloksen tasapaino tuottoja lisäämällä ja kuluja pienentämällä.  Yhdistyksen talous rakentuu pitkälle vapaaehtoisten kannattajien, kolehtien ja lahjoitusten varaan.  Uusia tukemisen ja varainhankinnan tapoja kehitetään vanhojen rinnalle. Taloustilanteeseen vaikuttaa merkittävästi myös herättäjäjuhlien tulos. Testamenttilahjoituksia käytetään lahjoittajien tahdon mukaisesti mm investointeihin. Investointeja vuonna 2014 ovat Siionin virsien uudistamistyö ja varhaisnuorisotyön kehittämishanke.

Vuoden 2017 Herättäjäjuhlat Nilsiässä

Herättäjäjuhla-asioissa päätoimikunta merkitsi tiedoksi Lapuan herättäjäjuhlien talousarvion, hyväksyi esityksen Lapuan Herättäjäjuhlille pyydettävistä puhujista, hyväksyi vuoden 2015 Sotkamon Herättäjäjuhlia koskevat järjestämissopimukset, sekä päätti Kuopion seurakuntayhtymän, Kuopion kaupungin ja Herättäjä-Yhdistyksen Nilsiän paikallisosaston anomuksesta myöntää vuoden 2017 Herättäjäjuhlat järjestäväksi Nilsiässä.

Nimikkosopimuksia – ja kohteita vuonna 2014

Herättäjä-Yhdistys tekee lähetystyötä yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa.  Päätoimikunta hyväksyi esityksen, jonka mukaan nimikkosopimusten arvo vuonna 2014 on yhteensä 65 t€. Uutena kohteena Herättäjä-Yhdistys osallistuu 7000€:lla Pohjois-Thaimaassa Baan Rai Pattana seurakunnan kirkon rakentamiseen. Lisäksi Yhdistys jatkaa ensi vuonna 10 t€:lla Namibian luterilaisen kirkon työntekijöiden koulutuksen tukemista. Nimikkolähettejä vuonna 2014 ovat Tapio ja Kaija Karjalainen (kotimaassa), Tero ja Pia Ruotsala (Viro), Riikka Halme-Berneking (Angola), Oskari ja Anna-Riitta Holmström (Tansania), Pekka ja Katri Härkönen (Tansania), Maija ja Ossi Kuoppala (Namibia) sekä Katariina Kiilunen ja Tero Massa (Thaimaa).  

Uusia jäseniä hyväksyttiin yli kolmesataa

Herättäjä-Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 308 henkilöä. Heistä nuorisojäseniä on  121, vuosijäseniä 166 ja ainaisjäseniä 21.  Yhdistyksen jäsenmäärä on viime vuodet säilynyt n 6000.

Herännäistutkimuksen tukemiselle haetaan malleja

Herännäisyyttä käsittelevän tieteellisen tutkimustyön tukeminen kuuluu Yhdistyksen tehtäviin sen sääntöjen mukaan.  Päätoimikunta päätti pyytää aluesihteeri Kalle Hiltusta ja TT Matti Wirilanderia selvittämään vaihtoehtoisia malleja, kuinka Yhdistys voisi käytännössä tukea herännäistutkimusta.

Wanhan Karhunmäkisäätiön halitukseen valittiin jäseniä

Säätiön hallitukseen valittiin Marianne Kuntsi ja Hanna Maunula. Varajäseniksi valittiin Ulla Mäki-Lohiluoma ja  Annukka Latomäki.

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi