Kolumni 12/2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kolumni 12/2013

Kalevi Virtanen

Kuva Erja Saarinen

Tässä liikkeessä ei ole tapana

Vuosia sitten kysyin Jaakko Eleniukselta, miksi herännäisyys ei ole suhteessa naispappeuteen samalla tavalla jakautunut kuin jotkut muut liikkeet. Jaakko totesi, että 1980-luvun alkupuolella myös herännäisyydessä oli ääniä, jotka vaativat selkeätä, kielteistä kannanottoa. Keskustelu loppui, kun Jukka Malmivaara, jota Jaakko kutsui viisaaksi puheenjohtajaksi, totesi että tässä liikkeessä ei ole tapana ottaa kantaa tällaisiin kysymyksiin.

Suurinta valtaa yhteisössä, myös herännäisyydessä, käyttävät ne, jotka voivat asemansa, tietämyksensä, oivalluksensa tai jonkin muun tekijän avulla määritellä ja tulkita sen, mikä on olennaista. Tulkitsijoiden suuri kiusaus on tarkastella yhteisöä periaatteiden ja ihanteiden suunnasta, kun sitä tulisi katsoa myös järjen ja kokemusten näkökulmasta. Helposti se, mitä kutsutaan yhteiseksi näkemykseksi, on vahvojen ja ehjien ääni. Siksi kannattaa pyrkiä siihen, että yhteisön jäsenillä on voimakkaita näkemyksiä, mutta yhteisöllä taas ei välttämättä ole kantaa erilaisiin asioihin.

Yhteisön tulevaisuuden kannalta reunoilta ja rajoilta tuleva ääni on merkittävä. Niillä, jotka eivät mahdu yhteisön usein yksiulotteisiin odotuksiin siitä, miten elämän tulee mennä tai uskon näyttää, täytyy olla oikeus kertoa oma näkökulmansa. Vahvat, muodolliseen yksimielisyyteen pyrkivät, kokevat nämä äänet monesti riitelyksi.

Ajatukseen vähäisistä yhteisistä linjauksista johtaa myös näkemys kristikunnan historiasta. Evankeliumikirjoja on neljä, eikä yksi, minkä perusteella on oikeutettua puhua kristinuskon alkutaipaleesta kanonisoituna moniäänisyytenä. Kristittyinä kuulumme elämänliikkeeseen, joka on ristiriitainen. Liiallinen yhtenäisyys voi tuhota tervettä elämää, jännitteet ja erilaisuus kuuluvat kristilliseen elämään.

Raamatun tekstit kutsuvat meitä mukaan samaan kamppailuun, jota sen kirjoittajat ja kokoajat aikanaan kävivät. Kukaan ei ole koskaan täysin ja kokonaan kristitty, vaan parhaassakin tapauksessa ihminen on vasta tulossa siksi.

Kristillinen yhteisö on vahva, kun se ymmärtää olevansa olemassa niiden takia, jotka tarvitsevat tukea elämässään. Kristittynä eläessä on tärkeää kuulua siihen ja riippua kiinni siinä, mikä on ihmisille yhteistä, eikä tavalla tai toisella rajattuihin erillisryhmiin.

 

Mitä jää viimeiseen päivään, tuomiolle?

Särkynyttä, tyhjää. (Jaakko Elenius)

 

Kalevi Virtanen

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi