Lunastuksen säteet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lunastuksen säteet

Kirjapaja on julkaissut yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen kanssa Urpo Karjalaisen "Lunastuksen säteet. Kirjoituksia valosta, pimeydestä ja kotiinpaluun kajastuksesta". Tilaa kirja tästä.

LUNASTUKSEN SÄTEET VALAISEVAT VARJOJAMME

 

Alussa Jumala loi maailmaan valon ja sen säteilyn. Inhimillisesti ajatellen valon havaitseminen edellyttää myös pimeyden ja varjon olemassaoloa. Ei ole olemassa valoa ilman pimeyttä.

Aikojen lopussa on luvattu kaupunki, uusi Jerusalem, ja Kristus on sen valona.

Urpo Karjalainen liikkuu uudessa kirjassaan alussa ja lopussa sekä siinä välissä, yhtäältä tehden laajoja kaaria ja toisaalta pureutuen yksityiskohtiin, etsien ja kysellen kaiken yhdistävää Jumalan valon sädettä. Ja se, että joku tänäänkin etsii, kyselee ja luotaa tuota valoa sellaisella intohimolla kuin kirjoittaja sen tekee, on kaiken kunnioituksen ansaitsevaa.

Karjalaisen tavoitteena on kirjoittaa tienviittoja aikuiseen uskoon. Hän korostaa johdannossa, kuinka taivasten valtakunta on yhtäältä lasten kaltaisten. Kokonaan toinen asia on, kun Paavali kehottaa hylkäämään lapsen ajattelutavan ja kasvamaan aikuiseksi. Molemmat puolet ovat totta eikä niitä pidä sekoittaa keskenään.

Ensimmäisenä säteen kajona on ihmiskunnan viattomuuden lyhyt historia, ikiaikainen kertomus Kainista ja Abelista. Abrahamin testamentti kertoo humoristisin äänenpainoin ihmisen vimmaisesta halusta pysyä hengissä sekä vastustaa kuolemaa. Kuoleman valta on lopulta kuitenkin väistämätön. Kolmannen säteen Karjalainen kohdistaa niihin historiallisiin kehityslinjoihin, joihin Jeesus Nasaretilaisen elämä ajoittui ja hänestä tuli Jerusalemin ikuinen valo. Vähitellen Karjalainen siirtyy lähemmäksi omaa aikaamme. Juutalaisuuden ja kristinuskon rajapinnoilta hän löytää peilejä, joiden kautta kristityt voivat nähdä valon ja varjon. Viimeisessä luvussa tekijä vetää lankoja yhteen, perustelee hyvien tekojen ja uskontodistuksen tarpeellisuutta ajassamme. Puheenvuoron painotukset ovat ajankohtaisia ja tarpeellisia.

Karjalaisen teosta on vaikea lokeroida mihinkään kirjallisuudenlajiin. Esseetyyppiset kirjoitukset luovat uskonnonhistoriallisen juonen ja jännitteen. Lukijaa saattaa ajoittain jopa hirvittää, miten kirjoittaja selviää maaliin. Lunastuksen säteet on tunnustuskirjallisuutta ja siten positiivisessa mielessä henkilökohtainen ja persoonallinen. Samalla se on aatehistoriaa ja raamatunselitystä. Kulttuurihistoriallisestikin on merkittävää, että suomalaisille lukijoille esitellään juutalaista midras -kirjallisuutta ja Abrahamin testamentin kaltaisia tekstejä. Säveltäjä Richard Wagnerin juhlavuoteen liittyen voisi todeta, että Urpo Karjalainenkin pyrkii kokonaistaideteokseen.

Kyseisessä kokonaishahmotuksessa Raamattu, traditio ja järki esiintyvät tasapainossa. Saman tasapainon soisi leviävän laajemmallekin, varsinkin julkisuudessa käytävään kirkko- ja uskontokeskusteluun. Myös uskon paradoksaalisen luonteen korostus on mielekäs lähestymistapa yhä monimutkaistuvammassa maailmassa. Siksi Paavoltakaan ei mielestäni tule riistää hänen paradoksaalisuuttaan – hän ei tarvinne puolustusasianajajaa edes pottuhalmelausumassaan. Siihen tekijän arvioon, jonka mukaan on naiivia vaatia nykyherännäisyyttä olemaan samanlaista kuin ennen, jotta liike olisi uskollinen omalle historialliselle olemukselleen, on helppo liittyä.

Mikäli lukija epäilee kirjan lipsuvan tekovanhurskauden puolelle, on syytä muistaa tavoitteeksi asetettu aikuisen uskon luotaaminen. Lisäksi on kärsivällisesti luettava loppuun asti. Viimeisillä sivuilla meitä muistutetaan jokapäiväisestä parannuksesta ja siitä, että ”vain yhteys Kristukseen pyhittää, puhdistaa ja vanhurskauttaa”.

 

HANNU SUNI

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi