Päätoimikunta 25.5.2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote päätoimikunnan kokouksesta 25.5.2013

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan kolmas varsinainen kokous pidettiin Aholansaaressa 25.5.2013. Kokouksessa jatkettiin strategian 2020 valmistelua, hyväksyttiin Yhdistykseen 191 uutta jäsentä, hyväksyttiin Siionin virsien uudistustoimikunnan (SVUT) esitykset teologisen asiantuntijalausunnon pyytämisestä kokonaisuuden valmistuttua ja uudistetun Siionin virren 1 hyväksymisestä, päätettiin muistamisista vuosikokouksen yhteydessä,  päätettiin Veisatkaa vuoroin 12 kuorosovituksen kustantamisesta ja merkittiin tiedoksi alustava suunnitelma Herättäjäjuhlien tulevista paikkakunnista, tilintarkastuspöytäkirja, alkuvuoden taloustilanne ja tarkennettu suunnitelma aikaisemmin hyväksytystä nuorisotyön kehittämishankkeesta lapsityöhön sekä tarkasteltiin Aholansaaren kehittämisnäkymiä.

 

Strategian tähtäin vuodessa 2020

Herättäjä-Yhdistyksessä valmistellaan puheenjohtaja Jukka Hautalan johdolla vuoteen 2020 yltävää strategiaa.  Työskentelyn aikana on kerätty tietoja ja näkemyksiä tulevaisuudesta mm. työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja päätoimikunnan jäseniltä.  Päätoimikunta kävi keskustelua perustehtävästä ja visiosta sekä evästi jatkovalmistelua varten puheenjohtajan tukena olevaa työryhmää, joka laatii esityksen strategiasta päätettäväksi syksyllä 2013.

Uusia henkilöjäseniä

Uusia jäseniä on ilmoittanut halukkuudestaan liittyä yhdistykseen 1.1.-30.4.2013 jaksolla yhteensä 191. Näistä nuorisojäseniä on 108, vuosijäseniä 75 ja vakinaisia jäseniä 8. Päätoimikunta päätti hyväksyä heidät Herättäjä-Yhdistyksen jäseniksi. Nyt hyväksytyillä uusilla yli 15 vuotiailla jäsenillä on äänioikeus Yhdistyksen vuosikokouksessa Haapajärvellä.

Siionin virsien uudistustyö

Päätoimikunta oli pyytänyt SVUT:n arviota erillisten teologisen asiantuntijoiden käytöstä uudistustyössä. SVUT esitti, että erillistä teologista asiantuntijalausuntoa pyydetään siinä vaiheessa kun kokonaisuus on valmistunut. Esitys hyväksyttiin.  Päätoimikunta hyväksyi myös uudistetun Siionin virren 1. Jatkossa päätoimikunta käsittelee n 20 virren nipuissa uudistettuja virsiä.

Muistamiset vuosikokouksessa Haapajärvellä

Herättäjä-Yhdistys muistaa Yhdistyksen pöytäviirillä eläkkeelle siirtyneitä yhdistyksen pitkäaikaista työntekijää Alpo Järveä ja Lapuan kristillisen opiston rehtoria Pentti Lemettistä sekä yhteistyössä Herättäjäjuhlia valmistelleita Haapajärven seurakuntaa ja kaupunkia.  Viirit luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä Haapajärvellä.

Alustava suunnitelma Herättäjäjuhlien tulevista paikkakunnista

Tulevista herättäjäjuhlista on päätoimikunta päättänyt seuraavasti: 2013 Haapajärvi, 2014 Lapua, 2015 Sotkamo ja 2016 Vantaa. Päätoimikunta merkitsi tiedoksi eri paikkakunnilta saatujen hakemusten perusteella toiminnanjohtajan laatiman alustavan suunnitelman, jonka mukaan käydään tänä ja ensi vuonna neuvotteluja juhlien järjestämisestä vuonna 2017 Nilsiässä, 2018 Tampereella ja 2019 Nivalassa. Päätoimikunta tekee päätöksiä juhlapaikkakunnista aikanaan neuvottelujen tulosten perusteella. 

Veisaatkaa vuoroin 12 julkaistaan

Musiikkitoimikunnan esitys Veisaatkaa vuoroin 12 kuorosovitusvihkon kustantamisesta hyväksyttiin. Julkaisu liittyy siihen pitkään ketjuun, jolla Herättäjä-Yhdistys on tukenut kuorojen toimintaa.

Aholansaaren kehittämisnäkymät

Herättäjä-Yhdistyksen ja Aholansaaren välillä on käyty keskusteluja yhteistyön ja toiminnan sekä hallinnon kehittämisestä. Valmisteluja yhteistyön tiivistämiseksi ja kehittämiseksi jatketaan eri osa-alueilla.  Päätoimikunta merkitsi tämän hetkisen tilanteen tiedoksi.

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan vuonna 2013 kuuluvat puheenjohtajana rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtajana ekonomi Pekka Leskelä Espoosta sekä jäseninä pankinjohtaja  Antto Joutsiniemi Oulunsalosta, rovasti  Aku Keltto Ulvilasta, , pastori Jaakko Linko Ylihärmästä (Kauhava), pastori Taina Manninen Kuusamosta, hum.kand Eetu Muilu Helsingistä, toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Vaasasta, nuorisotyönohjaaja Mauno Nivala Lahdesta, toimittaja Marjatta Pulkkinen Kiuruvedeltä, pastori Raili Pursiainen Kuopiosta ja rovasti TT Antti Vanhanen Lappeenrannasta. 

Toiminnanjohtaja Simo Juntunen toimii päätoimikunnan kokouksen esittelijänä ja sihteerinä.

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi