Pääkirjoitus 4/2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pääkirjoitus 4/2013

Päätoimittaja Simo Juntunen

Ihmiskauppa-aikamme orjuutta räikeimmillään

Orjuus kukoistaa edelleen maailmassamme. Nykyaikaisen orjuuden muoto tunnetaan nimellä ihmiskauppa. Tämän järjestäytyneen rikollisuuden muoto on arviolta taloudellisesti kolmanneksi merkittävintä huume- ja asekaupan jälkeen. Sen uhreiksi joutuu vuosittain jopa neljä miljoona ihmistä. Heistä valtaosa on naisia ja tyttöjä. Yksi huomattavin aikamme ihmiskaupan alkuperä, lähtö- ja kauttakulkuseutu on Mekongjoen alue Kambodzhassa ja Thaimaassa. Vaikka seutu on kaukana, vaikutukset tuntuvat myös meillä.

Ihmiskaupan yksi merkittävä aiheuttaja on köyhyys. Se luo otollisen maaperän rikollisuudelle. Sodan runtelemassa ja korruptoituneessa Kambodzhassa, missä yhteiskunnan turvaverkkojen ja rakenteiden kehittyminen on alkutekijöissä. Erityisesti naisten, nuorten tyttöjen ja lasten asema on ihmiskauppiaiden kynsissä haavoittuva. Kambodzhan väestöstä noin 40 % on alle 18-vuotiaita. Heitä käytetään armotta hyväksi riistämällä kaikki oikeudet ihmisarvoiseen elämään. Ihmiskauppa ylläpitää siten myös köyhyyttä.

Vierailin verisistä kansanmurhista vuosikymmeniä sitten tunnetuksi tulleilla seuduilla helmikuussa. Matkalla tutustuin paikallisten nuorten luterilaisten yhteistyökirkkojemme ja niitä tukevien kristillisten järjestöjen työhön. Kirkot tekevät alueella sosiaalista, henkistä ja hengellistä jälleenrakennustyötä ja auttavat ihmisiä uuteen alkuun. Samankaltainen diakoninen jällenrakennustyö on tuttua myös oman kansamme historiasta.

Rohkaisevaa oli nähdä, kuinka Mekongin alueella kirkot ja kristilliset järjestöt ovat aloittaneet keskenään järjestäytyneen yhteistyön mm lastensuojelussa, ihmiskaupan katkaisemisessa ja uhrien auttamisessa. Työllä hankitaan ja ylläpidetään esimerkiksi suojakoteja ja turvapaikkoja uhreille, tuetaan laitostuneiden nuorten kadotetun elämän- ja sosiaalisten taitojen hankintaa, koulutetaan ja tuetaan henkisesti ja fyysisesti raskasta työtä tekeviä paikallisia sosiaalityöntekijöitä.

Kristillinen seurakunta voi olla joskus ainoa turvapaikka elämän haavoittamille. Siellä ei tarvitse enää orjailla mitään eikä ketään. Voisiko tämä toteutua meillä Suomessa niin kuin se tulee todeksi monille kaukana idässä?

Kambodzhassa tehtävä ihmiskaupan vastainen ja uhreja auttava työ on tänä vuonna Suomen Lähetysseuran Tasauskeräyksen kohteena. Tasattavaa ja opittavaa riittää puolin ja toisin.

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi