Päätoimikunta 26.1.2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote päätoimikunnan kokouksesta 26.1.2013

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta kokoontui vuoden 1. kokoukseen 26.1.2013 Helsingin seuratuvalle.

Kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä:

PÄÄTOIMIKUNTA JÄRJESTÄYTYI

Herättäjä-Yhdistyksen sääntöjen mukaan päätoimikunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta valittiin yksimielisesti jatkamaan Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajana ja ekonomi Pekka Leskelä Espoosta varapuheenjohtajana. Päätoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen Lapualta.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus annettiin säännöissä mainittujen oikeuksien lisäksi toimistopäällikkö Hanna Maunulalle ja herättäjäjuhlajärjestäjä, aluesihteeri Osmo Kankaalle.

H-Y:n VUOSIKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA HAAPAJÄRVELLÄ 2013

Päätoimikunta päätti, että Herättäjä-Yhdistys ry:n vuosikokous pidetään la 6.7.2013 klo 8.30 Martinmäen koululla, Pohdinkatu 9, Haapajärvi. Jäsenyyden tarkastus alkaa klo 8.00. Sääntöjen mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus.

MATKAKORVAUKSET VUONNA 2013

Herättäjä-Yhdistyksessä matkakorvauksiin ovat oikeutettuja työntekijät, päätoimikunnan jäsenet, H-Y:n eri toimikuntiin ja työryhmiin kutsutut henkilöt ja alueyhteyshenkilöt. Muiden osalta on oikeudesta korvauksiin sovittava erikseen. 

Päätoimikunta päätti korvauksista vuoden 2013 osalta seuraavasti:

Työntekijöille maksettavien päivärahojen ja matkakorvausten osalta sovelletaan kirkon virkaehtosopimusta.

Muille kuin työntekijöille maksetaan matkakorvaukset (ei päivärahaa) seuraavasti:

Alueyhteyshenkilöt, eläkkeellä olevat työntekijät ja eri toimikuntien jäsenet: kilometrikorvaus 0,35 e km (täydestä kilometrikorvauksesta vähennetään 10 senttiä). Päätoimikunnan jäsenet: oman auton käytöstä km-korvaus puheenjohtaja 0,40 e/km ja muut päätoimikunnan jäsenet km-korvaus 0,35e/km (täydestä kilometrikorvauksesta vähennetään 10 senttiä). Muut seurapuhujat:  kilometrikorvaus 0,23 e/km (n. puolet täydestä kilometrikorvauksesta)

OPISKELIJASIHTEERI PASTORI RAISA JARKKOLAN MÄÄRÄAIKAISTA TYÖSOPIMUSTA JATKETTIIN VUODEN 2015 LOPPUUN ASTI

Päätoimikunta päätti jatkaa pastori Raisa Jarkkolan määräaikaista työsuhdetta Herättäjä-Yhdistyksen opiskelijasihteerinä vuoden 2015 loppuun asti. Jarkkola toimii Minna Ruuttusen sijaisena, joka puolestaan hoitaa Helsinki-Uusimaan alueen aluesihteerin tehtävää 50% vuoden 2015 loppuun asti.

SIIONIN VIRSIEN UUDISTUKSEN PÄÄTÖKSENTEON PERIAATTEET

Päätoimikunta päätti seuraavista uudistusta koskevista päätöksenteon periaatteista:

  • päätoimikunnan jäsenet ottavat kantaa ja antavat palautetta Siioin virsien uudistustoimikunnalle (SVUT) muokatuista virsistä ennen kuin virsi tulee lopullisesti hyväksyttäväksi päätoimikunnassa
  • esityksiä päätoimikunnalle päätettävistä/hyväksyttävistä virsistä tekee SVUT. Päätettäviä virsiä tuodaan hyväksyttäväksi useamman virren nipussa:
  • päätoimikunta päättää muokatun virren hyväksymisestä, hylkäämisestä tai palauttamisesta takaisin muokattavaksi. Päätoimikunta ei ala itse muokkaamaan tai toimittamaan virsiä
  • päätoimikunta päättää Siionin virsien kokoelman kokonaisuuden lopullisesta hyväksymisestä SVUT:n esityksestä

Lisäksi päätoimikunta päätti pyytää SVUT:n arviota teologisen asiantuntijaryhmän käytöstä ja tehdä siitä esityksen päätoimikunnalle.

UUSI ÄÄNITE JA KIRJA ILMESTYMÄSSÄ ENSI KESÄN HERÄTTÄJÄJUHLILLE

Päätoimikunta hyväksyi kustannuspäätösehdotukset Samuli Korkalaisen johtaman mieskuoro Veisuuveljien äänitteen kustantamisesta ja Urpo Karjalaisen Lunastuksen Säteet -kirjan kustantamisesta yhteistyössä Kirjapajan kanssa.  Tavoitteena on saada uutuudet julkaistuksi Haapajärven herättäjäjuhlilla.

LAPUAN HERÄTTÄJÄJUHLIEN 2014 SOPIMUKSET HYVÄKSYTTIIN

Herättäjä-Yhdistys, Lapuan kaupunki ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteistyössä vuoden 2014 herättäjäjuhlat Lapualla. Päätoimikunta hyväksyi sopimukset Lapuan herättäjäjuhlien järjestämiseksi.

SÄÄNTÖUUDISTUKSEN VALMISTELUA JATKETAAN

Päätoimikunta käsitteli luonnosta Herättäjä-Yhdistyksen uudistetuiksi säännöiksi.  Valmistelussa on käyty nykyiset säännöt kokonaisuudessa läpi. Keskustelun jälkeen päätettiin valmistelua jatkaa siihen erikseen nimetyssä työryhmässä, joka tuo esityksen päätoimikunnan maaliskuun kokoukseen.  Vuosikokous päättää aikanaan sääntömuutosten hyväksymisestä. Tullakseen vuosikokouksessa hyväksytyksi sääntöjen muuttaminen edellyttää ¾ äänten enemmistön. Päätoimikunnan esitys uudistetuista säännöistä annetaan hyvissä ajoin tiedoksi jäsenistölle.

RAPORTTI JÄSENKEHITYKSESTÄ VUONNA 2012

Päätoimikunta merkitsi tiedoksi raportin yhdistyksen jäsenkehityksestä vuonna 2012. Herättäjä-Yhdistyksen jäseniksi liittyi 340 uutta jäsentä. Näistä vuosijäseniä on 197, ainaisjäseniä 19, nuorisojäseniä 124. Vuoden aikana jäsenyys yhdistyksestä päättyi 383 henkilöllä. Syynä oli oma tai omaisen ilmoitus tai jäsenmaksun maksamatta jättäminen toisen vuotena peräkkäin. Herättäjä-Yhdistykseen kuului vuoden 2012 lopussa 5 901 jäsentä.

PÄÄTOIMIKUNTA VUONNA 2013

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan vuonna 2013 kuuluvat puheenjohtajana rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtajana ekonomi Pekka Leskelä Espoosta sekä jäseninä pankinjohtaja Antto Joutsiniemi Oulunsalosta, rovasti  Aku Keltto Ulvilasta, pastori Jaakko Linko Ylihärmästä (Kauhava), pastori Taina Manninen Kuusamosta, hum.kand. Eetu Muilu Helsingistä, toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Vaasasta, nuorisotyönohjaaja Mauno Nivala Lahdesta, toimittaja Marjatta Pulkkinen Kiuruvedeltä, pastori Raili Pursiainen Kuopiosta ja rovasti TT Antti Vanhanen Lappeenrannasta. 

Toiminnanjohtaja Simo Juntunen toimii päätoimikunnan kokouksen esittelijänä ja sihteerinä.

Lapualla 30.1.2013

Simo Juntunen

 

 

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi